FELOCELL CVR
Etken Maddeler
Farmasötik Grup Aşı
Farmasötik Şekil
Hayvanlar Kedi
Firma Zoetis
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

Felocell CVR

Feline Rhinotracheitis - Calicivirus - Panleukopenia Aşısı Aktif içerik: Felocell CVR, tanımlanmış feline hücre dizisinde üretilmiş ve liyofilize edilerek stabil hale getirilmiş, attenüe feline rhinotracheitis virusu, calicivirus ve pan­leukopenia virusu (Johnson Snow Leopard) içerir.

1.    Genel talimatlar: Sağlıklı kedilerin aşılanması önerilir. Liyofilize aşı steril dilüentle sulandırılır ve subcutan ya da intramuskuler olarak 1 ml uygulanır.

2.   ilk aşılama: 9 haftalık ya da daha büyük yaştaki kedilere 2 doz halinde 3-4 hafta ara ile uygulanmalıdır. 9 haftalık yaştan küçük yaşta aşılanan kediler 12 haftalık yaşa kadar her 3-4 haftada bir kez aşılanmalıdır. Gebe dişilerin aşılanmasından kaçınılmalıdır.

3.    Tekrar aşılama: Yıllık tek dozluk aşılamalar önerilir. Önlemler:

1.   2° - 7° C de saklanmalıdır.

2.    Sulandırmanın ardından süratle tüm içerik kullanılmalıdır.

3.    Şişeler ve aşıdan arta kalanlar yakılmalıdır.

4.  Aşının uygulanması esnasında steril şırınga ve iğneler kullanılmalı ancak sterili- zasyon için kimyasal dezenfektanlar kullanılmamalıdır. Çünkü kalıntıları aşıyı inaktive edebilir.

5.    Uygulama ardından anaflaksi görülürse antidot olarak epinefrin yada eş değerle­ri kullanılmalıdır.

6.    Koruyucu olarak gentamisin içerir.

7. Her ne kadar bu ürün fayda sağlama amaçlı olsada, bazı hayvanlarda özellikle hastalık etkenlerini barındıranlarda, parazit enfestasyonu olanlarda, transporta bağlı ve çevre koşulları nedeniyle oluşan stres sonucu immun yanıt oluşmayabilir yada oluşan yanıt sürekli olmayabilir.

İlave Bilgi:

Birçok vakada feline rhinotracheitis virusunu (FVR) feline calicivirus enfeksiyonların­dan (FCV) ayırmak zordur. Her 2 etken de 40-41 °C ateş, anoreksi, depresyon ve sa- livasyonla karakterize viral solunum yolu enfeksiyonu oluşturur. FVR'de sıklıkla puru­lent bir nasal yada ocular akıntı söz konusudur. FCV'de damakta ve nasal septumda ülserler vardır. Pneumoni FCV'nin bir belirgin semptomu olabilir.

Ticari şekli:

25x1 dozluk plastik kutularda, şişelerde sadece hayvan sağlığında kullanılır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.