FİBROLİNE
Etken Maddeler Fipronil
Farmasötik Grup Ektoparaziter
Farmasötik Şekil Damlatma Çözelti
Hayvanlar Kedi | Köpek
Firma Bavet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

FİBROLİNE
Damlatma Çözeltisi
Ektoparaziter(İnsektisit Akarisit )

BİLEŞİMİ

FİBROLİNE berrak, renksiz damlatma çözelti halinde olup 100 ml’de 9,7 gr fipronil içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

FİBROLİNE damlatma çözelti fenilpirazol grubuna bağlı fipronil ihtiva eden temas etkili akarisit ve insektisittir. Etkin olduğu parazitlerin sinirsel iletişim sisteminde GABA ‘yı inhibe etmek suretiyle ve Cl- iyonlarının sinaptik zardan geçmesine engel olarak parazitleri felç edip ölümüne neden olmaktadır. Omurgalı ve omurgasız hayvanlarda GABA reseptörlerinin konumu farklı olduğu için fipronil bu reseptörleri yeterince ve etkin bir şekilde bağlayamaz. Bu sebeple konak hayvanlar için güvenlik sınırı çok geniştir.

Ürün köpek ve kedilere uygulandığında deriden çok az emilip daha çok yağ bezleri ve benzeri doku yapılarında yoğunlaşmak suretiyle uzun süreli etkinlik gösterir. Uygulamadan sonra fipronil yağ bezlerinde yoğunlaşarak rezervuar oluşturur. Uygulamayı takip eden haftalar boyunca yağ bezlerinin normal sekresyonları sırasında yavaş yavaş deri ve kıllar üzerine salınır.

Toksikolojik bilgiler: GABA reseptörlerinin duyarlılığındaki farklılık nedeniyle fipronil’in insektler üzerindeki toksisitesi memelilerden daha yüksektir. Fipronil’in dişi ratlardaki LD50 değeri 175 mg/kg canlı ağırlık; distile su içerisinde ratlara uygulandığında dermal LD50 değeri >2000 mg/kg canlı ağırlık, tavşanlardaki dermal LD50 değeri 354 mg/kg canlı ağırlık olarak tespit edilmiştir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Ürün hayvanların yalamasını engelleyecek yere uygulanmalıdır. İlacın yoğun uygulandığı yerde kıllar yapışkan bir görünüm alabilir. Bu durum 24 saat içinde kendiliğinden kaybolur. Ancak ilaç uygulanırken kılların fazla ıslanmamasına dikkat edilmelidir.

Fibroline kenelerin köpeklere tutunmasını engellemez, buna karşın keneleri 24-48 saat içinde yeterli derecede kan emmeden, doygun hale gelmeden öldürür.

Ürün uygulaması yapılmış hayvanlara dışarıdan yeni pirelerin gelmesini engellemez. Ancak gelen pire 24 saat içinde ölür.

Toplu yaşayan kedi ve köpeklerde barınakların uygun bir insektisitle ilaçlanması ve devamında vakumlu süpürge ile ortamın temizlenmesi önerilir. Çevreye yönelik pire mücadelesi uygun bir ürünle mutlaka yapılmalıdır.

Uygulama sonrası 24 saat geçmeden hayvanlar yıkanmamalı; havuz ya da diğer su birikintilerinde yüzmesine izin verilmemelidir.

Gebelikte kullanım: Gebe ve emziren kedilerde, köpeklerde kullanılabilir. 8 haftalıktan küçük kedi ve köpek yavrularında ürün kullanımına ilişkin güvenlik verileri olmadığından emziren köpeklerin tedavisi söz konusu olduğunda bu durum dikkate alınmalıdır.

 İSTENMEYEN ETKİLER

Fipronil iyi tolere edilir. Gözlerde irritasyona yol açabileceğinden gözle temasından kaçınılmalıdır. Hayvanlar tarafından yalanması durumunda içindeki taşıt maddelere bağlı olarak kısa süreli salya akışı gözlenebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Bilinen bir ilaç geçimsizliği yoktur.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Eğer zehirlenme durumu ortaya çıkarsa semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Antidotu yoktur.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.k.a.s.): Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.

KONTRENDİKASYONLAR

8 haftalıktan küçük yaşlardaki hayvanlarda kullanmayınız. İlacın içindeki maddelere karşı hassasiyeti bulunan köpeklere uygulanmaz. Sağlıklı deri yüzeyine damlatma haricinde bir yolla (göz, ağız vb.) uygulanmaz. 1 kg canlı ağırlığın altındaki kedilerde kullanılmaz. Tavşanlarda kontraendikedir.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıdalardan uzak tutunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKLİ ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

- Uygulama esnasında pipet içeriği insan derisi ile doğrudan temas etmemelidir. Temas halinde bulaşma olan yer bol sabunlu ılık su ile yıkanmalıdır.

- Uygulama yeri kuruyana kadar hayvanla temas edilmemelidir. İlaç uygulanan hayvanların birbirlerini yalaması engellenmeli ve birbirleri ile temas ettirilmemelidir. İlaç köpek ve kedilerin yalayamayacağı yere uygulanmalıdır.

- Uygulamadan 1 saat öncesine kadar hayvan yıkanabilir, şampuanlanabilir. Bu durum ilacın etkinliğini azaltmaz. İlaç uygulamasından 48 saat sonra hayvan yıkanabilir veya suyla temas edebilir.

KULLANIM SONU İMHA, HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARI

-İlacı veya boş ambalajları havuz, hendek ve su kanallarına atmayınız.

-Kullandıktan sonra boş ambalajları usulüne uygun şekilde imha ediniz.

-Sularda yaşayan canlılar (balıklar vb gibi) için zararlı olabileceğinden, köpeklerin uygulama sonrası 24 saat canlıların bulunduğu su kaynaklarına girmelerine izin verilmemelidir.

-Tavşanlarda zehirlenmeye neden olabileceğinden bu türlerde kullanılmaz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

25°C nin altında ve kuru yerde saklanmak şartıyla ürünün raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır. Yanıcı özelliğinden dolayı direkt ateşten uzak tutulmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

0,50 ml, 0,67 ml, 1,34 ml, 2,68 ml ve 4,02 ml’lik polietilen şeffaf pipetlerde 1’li, 3’lü, 4’lü, 5’li ve 6’lı olarak karton kutu içinde satışa sunulmuştur.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.