FİPROES KÖPEK
Etken Maddeler Fipronil | Methopren
Farmasötik Grup Ektoparaziter
Farmasötik Şekil Damlatma Çözelti
Hayvanlar Köpek
Firma Teknovet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

FİPROES KÖPEK (ZEHİRLİ)
Damlatma Çözeltisi
Ektoparaziter (İnsektisit - Akarisit)

BİLEŞİMİ

Her ml’de 100 mg Fipronil ve 90 mg (S)-Methopren  içeren, sarı veya açık sarı renkli, berrak, karakteristik kokulu bir  çözeltidir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Fiproes Köpek  Damlatma Çözeltisi’nin etken maddesi olan fipronil, fenilpirazol gurubundan bir insektisit ve akarisittir. Temas halinde hedef parazitlerde merkezi sinir sisteminde sinir iletiminde görevli GABA (Gamma amino butirik asit) reseptörlerini bağlayarak klor iyonlarının geçişini önlemek suretiyle etkisini gösterir. Böylelikle, klor iyonlarının hücre zarından sinaptik transferi durdurulur, böylece merkezi sinir sisteminin aktivitesi kontrol edilemez ve parazitlerde eksitasyon ve ölüme neden olur.  Omurgalı ve omurgasız hayvanlarda  GABA reseptörlerinin konumu farklıdır ve fipronil bu reseptörleri  yeterince ve etkin bir şekilde  bağlayamaz. Bu yüzden konak hayvanlar için güvenlik sınırı çok geniştir.

Fiproes  Köpek Damlatma Çözeltisi’nin diğer etken maddesi olan (S)-Methopren terpenoid yapısında larvasidal bir maddedir. Akarlardaki büyümeyi düzenleyici hormonun etkisini taklit ederek (Juvenil hormonun sentetik analoğu olup) normal gelişme sürecini engeller. Normal şartlarda yumurta, larva, pupa ve erişkin şeklinde süren hayat çemberi (S)-Methopren etkisi ile erişkin hale gelmeden sona erer. Böylece akarın üreme yeteneği ortadan kaldırılır. Ovisidal aktivitesi yeni çıkmış yumurtalara temas şeklinde veya kutikuladan emilme yoluyla gerçekleşebilir. Larva veya pupa döneminde de  etkinlik göstererek genç formların çevreyi kontamine etmesini önler. Memelilerde S-Methoprene uygun hedef doku yoktur, bu yüzden  memeliler üzerinde herhangi bir farmakolojik etkisi de yoktur.

Fiproes  Köpek Damlatma Çözeltisi, deri üzerine uygulandığında deriden çok az emilir. Deriden çok az emilme gerçekleştiğinden sistemik bir etki meydana gelmez. Lokal olarak uygulandıktan sonra, 24 saat içinde uygulama noktasından epidermis ve yağ bezlerine nüfus ederek çevreye doğru bütün vücut yüzeyini kapsayacak şekilde yayılır. Uygulama sonrası yağ bezlerinde yoğunlaşarak bir kaynak meydana getirir. Uygulamayı takip eden haftalar boyunca yağ bezlerinin normal sekresyonları  sırasında bu kaynaktan deri ve kıllar üzerine etken maddeler salınır. Fipronil, insektisit ve akarasit etkiye neden olan sülfon türevleri şeklinde metabolize olur. Fipronil kene ve pirelerin  tüm yumurta, larva ve ergin formlarına etkilidir.

Toksikolojik bilgiler: Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) sınıflandırmasına göre Fipronil ve (S)-Methopren’in toksisite sınıfı II’dir. GABA reseptörlerinin  duyarlılığındaki farklılık nedeniyle, fipronilin  insektler üzerindeki toksisitesi  memelilerden daha yüksektir.  Fipronil’in dişi ratlardaki  oral LD50 değeri 175  mg / kg canlı ağırlık, distile su içerisinde ratlara uygulandığında dermal LD50 değeri >2000 mg / kg canlı ağırlıktır. Tavşanlardaki dermal LD50 değeri 354 mg / kg canlı ağırlık olarak tespit edilmiştir. Laboratuar  çalışmaları  fipronil’in  herhangi bir teratojenik ve embriyotoksik etkisinin  olmadığını ortaya koymuştur. Fipronil’in toksisitesi düşük, güvenlik aralığı geniştir. Köpeklerde ve köpek yavrularında tedavi dozunun 6 ay süreli tekrar eden uygulamalarında bir toksik etkiye rastlanmadığı bildirilmektedir. Methoprenin ratlarda oral LD50 değeri  >34 gram/kg, tavşanlardaki dermal LD50 değeri 2 gram / kg’dır. Fipronil / (S)-Methopren  kombinasyonunun erkek sıçanlarda akut oral LD50 değeri 870 mg / kg’dır.

ÖZEL KLİNİK  BİLGİLER  VE HEDEF  TÜRLER  İÇİN ÖZEL  UYARILAR

Fiproes  Köpek Damlatma  Çözeltisi kenelerin hayvana tutunmasını engellemez. Fakat kene tutunduktan sonraki 24 - 48 saat içinde, daha henüz doymadan ölür ve böylece hastalık nakletme riski en az düzeye iner. Ölen keneler genelde düşer: kalanlar hafif çekme ile kolayca yerlerinden alınabilirler. Eğer pire alerjik dermatitis tedavisi için kullanılıyor ise, alerjik dermatitisli hastaya ve aynı evde bulunan diğer hayvanlara  birer ay aralıklarla uygulama yapılması  tavsiye edilir.

Çok sayıda hayvanın bir arada  bulunduğu yerlerde  pire ve kene  problemlerinin  optÜRETİMkontrolü için, bu yerlerde bulunan bütün köpek ve kediler uygun bir insektisit  ile  ilaçlanmalıdır. Buna ilaveten, bütün sahaların vakumlu süpürülmesi, pet yataklarının yıkanması ve çevreye yönelik pire mücadelesi de  dahil olmak üzere, çevresel uygulamalar  yapılmalıdır.

Pire enfestasyonlarının  çok yoğun olduğu yerlerde ve pirelerin aktif olduğu  mevsimlerde iki uygulama arasındaki zaman kısaltılabilir.

Çevre şartlarına göre en uygun programı tatbik  etmek için veteriner hekime danışmak gereklidir.

Gebelikte  Kullanım: Laboratuar  çalışmaları  fipronil ile (S)-Methopren ’in  herhangi bir teratojenik ve embriyotoksik  etkisinin olmadığını ortaya koymuştur. Tavsiye dozunun 3 katı dozlarda gebe ve emziren dişilerde tekrarlayan doz uygulamaları formülasyonun güvenliğini ortaya koymuştur. Fiproes Köpek Damlatma Çözeltisi çiftleşme, gebelik ve emzirme dönemlerindeki  dişilerde  kullanılabilir.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLERİ

Uygulama alanında geçici deri reaksiyonları (kabuklanma, kaşıntı, lokal alopesi, eritem) ve genel kaşıntı veya alopesi meydana gelebilir. İlaç hayvanın yalayamayacağı bir vücut bölgesine uygulanmalıdır. Eğer hayvan yalayacak olursa, taşıyıcı maddenin alkolik niteliği sebebiyle kısa süreli aşırı salya akıntısı görülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Pire kontrolü için, eş zamanlı olarak kullanılacak diğer insektisitlerin Fiproes Köpek Damlatma Çözeltisi ile geçimsizliğine ilişkin bir bilgi yoktur.

DOZ AŞIMINDA  BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Tedavi dozunun 5 katı dozda birbirini takip eden 6 ay süresince her ay uygulandığında köpeklerde herhangi bir  zararlı etki tespit edilmemiştir. Birer ay aralıklar ile tekrarlanan tedaviler emniyetlidir. Zehirlenme belirtileri  görülürse  semptomatik  tedavi uygulanmalıdır. Antidotu yoktur.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Gıda  değeri  olan  hayvanlarda   kullanılmaz.

KONTRENDİKASYONLARI

Aktif maddeye ve alkol’e hassasiyeti olan hayvanlarda, 8 haftalıktan küçük yaştaki hayvanlarda ve 2 kg’dan hafif köpek yavrularında  kullanmayınız. Sadece lokal kullanım içindir. Sistemik hastalığı  olan ve güçsüz olan hayvanlara uygulanmaz. Sağlıklı deri yüzeyine tatbik edilmelidir. Yaralı deri üstüne veya göze ve ağza uygulanmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ  ALMASI GEREKEN  ÖNLEMLER

Ateşten uzak tutunuz. Alkollü taşıyıcı; boyalı, açık ve diğer  ev yüzeylerine zarar verebilir. Uygulama sırasında bir şey yenilip, içilmemeli ve sigara kullanılmamalıdır. İlaç içeriğinin parmaklara bulaşmamasına dikkat edilmelidir. İlaç uygulandıktan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. Deriye veya göze teması halinde deri ve gözler bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama sırasında ürünün hayvanın gözüne bulaşmamasına dikkat edilmelidir. Uygulama yeri iyice kuruyuncaya kadar hayvana dokunulmamalıdır. Çocukların hayvanla oynamasına izin verilmemelidir. Bu nedenle  hayvanlar akşamın  ilk saatlerinde ilaçlanmalı ve ilaçlanmış hayvanların sahipleriyle ve özellikle çocuklar ile birlikte yatmalarına izin verilmemelidir. Uygulamadan sonra hayvanların birbirlerini yalamamasına dikkat edilmelidir. Havuz ve su kanalları ilaçla veya boş ambalajlarla bulaştırılmamalıdır. Uygulamadan sonra en az  24 saat geçmedikçe  hayvanların havuzda veya diğer su birikintileri içinde yüzmesine izin verilmemelidir. Uygulamadan 1 saat önce ve 48 saat sonra hayvanın yıkanması, şampuanlanması  veya suyla ıslatılması ilacın etkinliğini ve etki süresini değiştirmez. 

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Kendi ambalajı içerisinde, kuru ve serin bir yerde (25 °C’nin altında), ışıktan koruyarak ve yiyecek maddelerinden uzakta saklanmalıdır. Raf ömrü, ÜRETİMtarihinden itibaren 2  yıldır.

KULLANIM  SONU İMHA  VE  HEDEF  OLMAYAN  TÜRLER  İÇİN  UYARILAR

Kullanımdan hemen sonra  boş ilaç ambalajları emin bir şekilde yok edilmelidir. Balıklar  ve  diğer  suda  yaşayan  canlılar  aşırı derecede duyarlı olduğundan, ilaçlı yıkama suları, ilaç artıkları ve boşalan kaplar akarsular, göl ve göletlere atılmamalıdır. Tavşanlarda zehirlenmeye neden olabileceğinden, bu  türlerde kullanılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ 

Fiproes Köpek Damlatma Çözeltisi; karton kutu içerisinde 1, 3 veya 5 adetlik 0.67 ml, 1.34 ml, 2.68 ml ve   4.02 ml’lik  pipetlerde  satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesiyle; veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 09.11.2012

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ  VE NO: 13.07.2011 - 24 / 067

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ VE ÜRETİM  YERİ  ADRESİ:  TEKNOVET İlaç  San. ve Tic. Ltd. Şti.

Atatürk Mah. Marmara Sanayi Sit. M Blok  No: 290     34670    İkitelli /İSTANBUL 

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.