FİPROVET SPREY
Etken Maddeler Fipronil
Farmasötik Grup Ektoparaziter
Farmasötik Şekil Deri Sprey
Hayvanlar Kedi | Köpek
Firma Hektaş
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Fipronil, fenilpirazol grubundan bir insektisit akarisittir. Fipronil, insektlerde merkezi sinir sisteminin normal fonksiyonunu engelleyerek çalışır. GABA reseptör sistemi inhibitöriktir ve sinirlerin aşırı uyarılmasını engeller. GABA reseptörlerinin fipronil tarafından bloke edilmesi insektlerde eksitasyona ve ölüme sebep olur. FİPROVET Sprey, deriye uygulandıktan sonra, translokasyon ile 24 saat içinde uygulama noktasından çevreye doğru bütün vücut yüzeyine dağılır. Derinin epidermis ve yağ bezlerine iyi nüfuz eder. Deriden çok az emilir. Bu sebeple herhangi bir sistemik etkisi söz konusu değildir. Uygulamadan sonra fipronil yağ bezlerinde yoğunlaşarak rezervuar oluşturur. Uygulamayı takip eden haftalar boyunca yağ bezlerinin normal sekresyonları sırasında yavaş yavaş deri ve kıllar üzerine salınır. Toksikolojik bilgiler: GABA reseptörlerinin duyarlılığındaki farklılık nedeniyle fipronilin insektler üzerindeki toksisitesi memelilerden daha yüksektir. Fipronilin dişi ratlardaki LD50 değeri 175 mg/kg c.a.; distile su içerisinde ratlara uygulandığında dermal LD50 değeri >2000 mg/kg c.a., tavşanlardaki dermal LD50 değeri 354 mg/kg c.a. olarak tespit edilmiştir.

İSTENMEYEN YAN ETKİLER

8 haftalıktan büyük kedi ve köpeklerle yapılan çalışmalarda, aylık uygulama şeklinde 6 ay süreyle uygulanan fipronil herhangi bir yan etkiye neden olmamıştır. Ancak ürünün 8 haftalıktan küçük yavrulardaki güvenilirliği ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Bazen aşırı duyarlılığa ve uygulama bölgesinde irritasyona neden olabilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR FİPROVET

parazit enfestasyonunun durumuna göre köpeklerde pire enfestasyonlarına karşı 2 ay, kene enfestasyonlarına karşı 1 ay etkilidir. Kedilerde pirelere karşı 5-6 hafta etkilidir. Hayvanın üzerine henüz yeni gelmiş pireler hayvana yerleştikten sonraki 24 saat içinde ölürler. Pire kaynaklı alerjik dermatitislerde hasta hayvan ile çevresindeki diğer kedi ve köpeklere aylık uygulama yapılması tavsiye edilir. Uygulama yeri kuruyana kadar hayvana dokunulmamalı, hayvanların çocuklarla ve ortamdaki diğer hayvanlarla temas etmesine izin verilmemelidir. FİPROVET, kenelerin hayvanlara tutunmasına engel olmaz. Fakat, kene tutunduktan sonraki 24-48 saat içerisinde henüz doymadan ölür ve böylece hastalık nakletme riski minimuma iner. Ölen keneler, genelde düşer, kalanlar ise hafif çekince kolayca yerlerinden alınabilirler. Çok sayıda hayvan bir arada bulunduğu yerlerde pire ve kene problemlerinin optimal kontrolü için ortamdaki tüm kedi ve köpekler uygun bir insektisit ile ilaçlanmalıdırlar. Ayıca, ortamın vakumla süpürülmesi, pet yataklarının yıkanması ve çevreye yönelik önlemlerin de alınması tavsiye edilir. Uygulamadan 1 saat öncesine kadar hayvanın yıkanması veya şampuanlanması ilacın etkinliğini değiştirmez. Ayrıca, uygulamadan sonra 48 saat geçmesi koşulu ile hayvanın yıkanması veya ıslatılması, ilacın etkinliğini veya etki süresini değiştirmez. Uygulama sonrası 24 saat geçmeden hayvanların havuz ya da diğer su birikintilerinde yüzmesine izin verilmemelidir. Gebelikte kullanım: Yapılan çalışmalar, normal tedavi dozunun 3 katında, peşpeşe uygulanan fipronilin gebe ve laktasyondaki hayvanlarda herhangi bir teratojenik veya embriyotoksik etkisinin bulunmadığını göstermiştir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Bilinen bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Kedi ve köpeklere maksimum dozun 5 katı seviyelerinde uygulandığında toksisiteye yol açmadığı bildirilmiştir. Eğer zehirlenme durumu ortaya çıkarsa semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Antidotu yoktur.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

Gıda değeri olan hayvanlara uygulanmaz.

KONTRENDİKASYONLAR

8 haftalıktan küçük kedi ve köpek yavrularında uygulanmamalıdır. Daha önce fipronile duyarlılık gösterdiği bilinen hayvanlarda kullanılmaz. Sağlıklı deri yüzeyine damlatma haricinde bir yolla (göz, ağız vb.) uygulanmaz. Tavşanlarda ölüme neden olduğundan kullanımı kontrendikedir.

GENEL UYARILAR

Kullanılmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve gıda maddelerinden uzakta muhafaza ediniz. Ambalajı hasarlı ürünleri almayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKLİ ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

İlacı, iyi havalandırılmış ortamlarda uygulayınız. Sprey damlacıklarını solumayınız. Uygulama esnasında bir şey yiyip içmeyiniz. Hayvanlara uygulama yaparken, PVC veya vinil malzemeden eldiven takılmalıdır. Ayrıca, koruyucu giysi ve maske kullanılması da tavsiye edilir. Uygulama sonrasında eldivenleri atıp, eller su ve sabunla yıkanmalıdır. Gözlere ve deriye ürünün bulaşmamasına dikkat edilmelidir. Göze bulaşırsa, derhal bol su ile yıkanmalıdır. Deriye bulaşması halinde, bulaşan bölgeyi su ve sabunla yıkayınız. İrritasyon şekillenirse doktora başvurunuz. Açık alevden uzak tutunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Orijinal ambalajında, oda sıcaklığında saklandığında raf ömrü, imal tarihinden itibaren 24 aydır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

İlaçlı veya boş ambalajlar havuz ve su kanallarına atılmamalıdır. Boş ambalajlar uygun bir şekilde imha edilmelidir. Sularda yaşayan canlılar (balıklar vb) için zararlı olabileceğinden, köpeklerin uygulama sonrası en az 24 saat canlıların bulunduğu su kaynaklarına girmelerine izin verilmemelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

100 ml, 250 ml ve 500 ml’lik, beyaz, pompalı, yüksek dansiteli polietilen şişelerde arz edilmektedir. 

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.