FİTADİNON–K
Etken Maddeler Vitamin K - Fitonadion
Farmasötik Grup Vitamin
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Domuz | Keçi | Kedi | Koyun | Köpek | Sığır
Firma Provet
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

FİTADİNON-K
Enjeksiyonluk Çözelti

Vitamin

 

BİLEŞİMİ

Açık sarı renkli , berrak , yoğun, steril çözeltinin her ml.si 10 mg Vitamin K-1(Phytonadione ) içerir.

 

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Vitamin K kanın pıhtılaşması mekanizmasında görev alan faktör II , VII, IX ve faktör X'un karaciğerde sentezi için esansiyeldir.Vitamin K eksikliğinde kanama eğilimi artmakta ve ekimozlar, epistaksis , hematuri , gastrointestinal kanamalar , postoperatif ve intrakranial kanamalarla kendini göstermektedir.

Phytonadione doğal vitamin K ile benzer yapıdadır.Gastrointestinal absorbsiyonu sadece intestinal lemfatikler yoluyla olmakta ve safra tuzlarının varlığına gerek duymaktadır.Vitamin K heparinin antikoagülan özelliği üzerinde etkili değildir.

Vitamin K normal şartlarda intestinal bakteri florası tarafından sentezlenmekte ve beslenmeye bağlı eksikliği nadir gözlenmektedir.Ancak safra salgısının engellendiği durumlarda Vitamin K absorbsiyonu olumsuz etkilenmektedir.

Kasiçi uygulamadan sonra hızla emilen Vitamin K1 önce karaciğerde birikir , sonra yoğunluğu hızla azalır.Karaciğer dışındaki dokularda çok az bulunue ve vucutta depolanmaz. Karaciğerde yükseltgenerek kısmen epoksit türevine dönüştürülen Vitamin K1 ; epoksit redüktaz enzimi ile yeniden Vitamin K 1.e dönüştürülür ve tekrar kullanılır.Kullanılmayan kısımları glukuronid ve sülfat bileşikleri halinde idrarla atılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Vitamin K enjeksiyonu için daha çok kasiçi veya derialtı enjeksiyon tercih edilmelidir.
Damariçi uygulamalar risklidir. Ölümle sonuçlanabilir.
Damariçi enjeksiyonun kaçınılmaz olduğu durumlarda ilaç çok yavaş verilmelidir.
Uygulama sıklığı ve destek doz verilmesi protrombin zamanının kontrol edilmesi ve klinik tablonun gözlenmesi ile ayarlanır.
Uygulamadan 6-8 saat sonra protrombin zamanında bir klinik kısalma yoksa verilen doz tekrarlanmalıdır.
Heparin uygulamalarından veya karaciğer yırtılmalarından kaynaklanan kanamalarda klinik sonuç alınamaz.

Gebelikte kullanımı / Vitamin Kl'in gebe hayvanlardaki güvenliği ortaya konmamıştır. Önerilen dozlarda kullanıldığında hedef türlerde gebelik yönünden sakıncalı olabileceğinden düşük dozlarla tedaviye başlanması tercih edilmelidir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Antibiyotikler ve kortikosteroidler ile karıştırılıp uygulanmamalıdır.
Fenilbutazon, salisilik asit, kloramfenikol, sulfanamidler, metrinidazol, eritromisin , anabolik steroidler ve troid preparatları Vitamin K etkinliğini engellerler.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLERİ

Hassas hayvanlarda anaflaktik şok tehlikesi vardır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER /TEDBİRLER ve ANTİDOT

Özellikle damariçi kullanımın kaçınılmaz olduğu hallerde uygulamadan hemen sonra aşırı duyarlılık reaksiyonları, kardiak veya respirator felç gelişebilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.) :Et ve süt için (0) gündür.

KONTRENDIKASYONLARI

Vitamin - K1'e hassasiyeti olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında (15-25 C ) saklanır. Raf ömrü imalat tarihinden itibaren 2 yıldır.

TICARI TAKDIM ŞEKLİ

Karton kutuda 10 , 20 ve 50 ml.lik koyu renkli cam şişelerde arzedilir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.