FLORTEK
Etken Maddeler Florfenikol
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Sığır
Firma Teknovet
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

FLORTEK
Enjeksiyonluk  Çözelti
Veteriner  Sistemik  Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

Renksiz veya soluk sarı  renkli, berrak, hafif  visköz  steril bir çözelti olan Flortek  Enjeksiyonluk Çözelti her ml’sinde 300 mg  Florfenikol   içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Flortek  Enjeksiyonluk Çözelti’nin etkin  maddesi olan Florfenikol, fenikol grubu  bir antibiyotiktir. Florfenikol,  bakterilerde 50S ribozomal alt birimlere bağlanır ve protein sentezini inhibe ederek  bakteriostatik  etkinlik gösterir.

Florfenikol bir çok gram negatif ve gram pozitif bakterilere karşı  etkilidir. Florfenikol’e başlıca duyarlı bakteriler ; Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida, Actinobacillus  pleurapneumoniae, Erysipelothrix rhusiopathiae, Actinomyces pyogenes, Mycoplasma sp., N. gonorhoeae, Corynebacterium pyogenes, Listeria monocytogenes, Clostridium spp, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., E. coli, Chlamydia spp., Haemophilus somnus, Moraxella sp., Bordetella sp., Bacteroides spp., Fusobacterium necrophorum’dur.

Mycobacterium spp., Nocardia spp., Proteus spp., Pseudomanas aeruginosa florfenikol’e genellikle dirençlidir.

Flortek Enjeksiyonluk Çözelti, parenteral olarak uygulandıktan sonra yavaş ama iyi emilir. Plazma proteinlerine düşük oranda (% 10 - 20) bağlanır ve vücutta tüm kısımlara dağılır. Uygulandıktan 3 - 3.5 saat sonra pik plazma yoğunluğuna ulaşır. Atılma yarı ömrü 18-20 saat arasındadır; bu sebeple, sağaltım dozlarının  36 - 48 saat  arayla tekrarlanması  etkili plazma ilaç yoğunluğunun sürdürülmesi için yeterli olabilmektedir. Florfenikol büyük ölçüde  değişmemiş halde olmak üzere, florfenikol alkol ve monoklorofenikole çevrilerek (iki metabolitte daha sonra florfenikolamine çevrilir) öncelikle idrarla atılır. İdrarda değişmemiş madde oranının yüksek olması idrar yolu hastalıklarında oldukça etkili olmasını sağlar.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLERİ

Tedavi sırasında hayvanın iştahında bir azalma olabilir. Ancak tedavi bitiminden sonra iştah kısa zamanda normale döner. Enjeksiyon bölgesinde nadiren oluşabilen ve kendiliğinden iyileşen lokal reaksiyonlar görülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

50S ribozomal alt birimlere bağlanan (eritromisin, klindamisin, linkomisin, tilosin) antibiyotikler ile antagonistik etki oluşturabilir.

DOZ AŞIMINDA  BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Terapotik endeksi çok geniştir.  10 - 15 misli  yüksek dozlarda yem ve su  tüketimi ile canlı ağırlık artışında azalma, şiddetli ishal ve dehidrasyon görülebilir. İlacın kesilmesi ile  bu tablo hızla  düzelir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.) ; Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra  eti için yetiştirilen sığırlar kas içi  uygulamalarda 30 gün, deri altı  uygulamalarda 44 gün geçmeden   kesime  gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen sağmal  ineklerde kullanılmaz.

KONTRENDİKASYONLARI

Florfenikol’e duyarlılığı olan, karaciğer yetmezliği bulunanlarda kullanılmamalıdır. Damar içi (İV) yolla kullanılmamalıdır. Reprodüksiyonla ilgili çalışmalar henüz tamamlanmadığından damızlık boğalarda kullanılması önerilmemektedir. 

GENEL UYARILAR

Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Kullanılan ambalajlar çöp kutusuna atılarak imha edilmelidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ 

Kendi ambalajında ve 25 oC’nin altında serin bir yerde, ışıktan koruyarak saklayınız. Raf ömrü, imal tarihinden itibaren 3  yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Flortek Enjeksiyonluk Çözelti; karton kutu içerisinde  20, 50, 100 ve 250 ml’lik renksiz  cam flakonlarda satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesiyle ; veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ : 27.06.2008

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO:27.06.2008-20/018

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ VE İMAL  YERİ  ADRESİ : TEKNOVET İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. Atatürk Mah. Marmara Sanayi  Sit.  M Blok  No : 290      34670    İkitelli /İSTANBUL  

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.