FLUMEGLİN
Etken Maddeler Fluniksin Meglumin
Farmasötik Grup Antienflamatuar
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Köpek | Sığır
Firma Teknovet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

FLUMEGLİN
Veteriner Steril Apirojen Enjeksiyonluk Çözelti
Non-steroid Antienflamatuar

BİLEŞİMİ

Flumeglin Enjeksiyonluk Çözelti; renksiz ve berrak bir çözelti olup her ml’sinde 50  mg Flunixin baz’a eşdeğer  Flunixin meglumine içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ  

Flumeglin Enjeksiyonluk Çözelti’nin etkin maddesi olan Fluniksin non-steroidal anti-enflamatuar ( NSAID) ilaç olup non-narkotik analjezik ve antipiretik etkinliğe sahiptir. Fluniksin bu etkinlikleri prostagalandin sentetaz etkinliğini inhibe etmesi temeline dayanır.

Atlarda; Fluniksin megluminin pik plazma seviyesi 1-1.5 saat ve plazma yarılanma ömrü 1.6 saat şeklindedir. Son enjeksiyondan 8 saat sonra dahi plazmada ilaç tespit edilmektedir.

Sığırlarda; Fluniksin meglumin zayıf asit karakterde olduğundan dolayı yüksek oranlarda plazma proteinlerine bağlanır ve uygulanan ilacın çoğunluğu  başlıca safra yoluyla elimine edilmektedir.

Köpeklerde; Fluniksin meglumin pik plazma seviyesi 1 saat kadar ve plazma yarılanma ömrü 9 saat olarak tespit edilmektedir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

6 haftalıktan küçük hayvanlarda kullanılmamalıdır. Sığırlarda tekrarlanan damar içi (İV) uygulamalardan sakınılmalıdır. Özellikle atlarda damar içi uygulamalar çok dikkatli yapılmalıdır. Mecbur kalmadıkça  uygulanmamalıdır.(Anaflaktik şok oluşabilir.) Genel anestezideki hayvanlara prostoglandin sentezini inhibe eden non steroid antienflamantuarlar uygulanmamalıdır.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLERİ

Fluniksin, non-steroidal anti-enflamatuar (NSAID) cyclo-oxygenas inhibitörü ilaçlardan olup gastro-intestinal ve renal toksikasyonlara neden olabilirler. Uzun süreli kullanımını takiben gastrointestinal irritasyon, şiddetli durumlarda ülserasyona neden olabilir. Kas içi (İM) olarak uygulanan bölgede özellikle atlarda ve boyun bölgesinde kendiliğinden geçici  ağrı, yerel şişme, sertleşme ve terleme gibi reaksiyonlar şekillenebilir. 

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Fluniksin, diğer non-steroidal antienflamatuarlar ( NSAID), genel anesteziklerin, cortikosteroidler, nefrotoksik ilaçlar ve warfarin gibi maddelerin etkilerini güçlendirir. Bundan dolayı bu ilaçlarla birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER  VE ANTİDOT

Tavsiye edilen terapötik dozlar aşılmamalı ve uzun süreli kullanımdan kaçınılmalıdır. Atlarda günlük dozun       3 katı dozlarda 10 gün süreyle ve sığırlarda tedavi dozlarında 9 gün süreyle verilen Fluniksin kan ve idrar değerlerinde değişiklikler oluşturmamıştır. Sığırlarda tedavi dozunun 3 ve 5 katı dozlarda 9 gün süreyle verilmesinde nadiren de olsa dışkı ve idrarda kan bulunmasına neden olmuştur.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç kullanımını takiben 21 gün süreyle eti için yetiştirilen hayvanlar  kesime sevk edilmemelidir.

Tedavi süresince ve son ilaç uygulandıktan sonraki 5 gün (10 sağım) süresince elde edilen süt insan gıdası olarak kullanılmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLARI:

Böbrek, kalp ve karaciğer rahatsızlıkları olan hayvanlarda kullanılmaz. Sindirim sisteminde ülser ve kanamaya meyilli olan hayvanlarda kullanılması kontrendikedir. Fluniksin’e hassasiyeti olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır. Yarış atlarında yarıştan bir hafta önce kullanılmamalıdır. At ve sığırlarda nadiren de olsa fluniksinin damar içi (İV) uygulanmasından sonra anafilaktik reaksiyonlar şekillenebilir. İlaç uygulanmasına son verilerek derhal semptomatik tedavi uygulanır.

Gebelik ve Damızlıkta kullanım: Farklı deney hayvanlarında yapılan çalışmalarda teratojenik ve karsinojenik etki görülmemiştir. İnvitro çalışmalarda mutajenik etkiye rastlanılmamıştır. Damızlık boğalarda etkisi bilinmediğinden kullanılmamalıdır. NSAID’ların östrus ve doğum sürecine etkisi olduğu bilinmektedir. Östrus siklusunun prostaglandin fazında uygulanması durumunda östrus başlangıcında gecikme oluşabilir. NSAID’ların tokolitik etki nedeniyle doğum üzerine potansiyel geciktirici bir etkisi olduğu bilinmektedir. Tavsiye edilen doz aşılmamalıdır.

GENEL UYARILAR     

Veteriner Hekime danışmadan kullanmayınız.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde Veteriner Hekime danışınız

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz.

Kullanılan ambalajlar çöp kutusuna atılarak imha edilmelidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ 

Ambalajında, oda sıcaklığında (15-25 oC) ısı ve ışıktan koruyarak saklayınız. İmal tarihinden itibaren raf ömrü  3 yıldır. İlk dozun çekilmesinden itibaren ilaç 28 gün içinde tüketilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Flumeglin Enjeksiyonluk Çözelti, kutu içerisinde 20-50-100 ml’lik amber renkli cam şişelerde satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner Hekim reçetesiyle; Veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ : 16.09.2004

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO : 28.08.2002 - 11 /1081

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ  VE İMAL YERİ  ADRESİ : TEKNOVET İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Atatürk  Mah. Marmara Sanayi Sit. M Blok  No : 290           34670    İkitelli /İSTANBUL 

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.