FLUTİCK %1
Etken Maddeler Flumetrin
Farmasötik Grup Ektoparaziter
Farmasötik Şekil Dökme Çözelti
Hayvanlar Koyun | Sığır
Firma Hektaş
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

FLUTİCK % 1 P.O Dökme Çözelti’nin etkin maddesi olan flumetrin, piretroid Tip II grubundan, sentetik bir insektisiddir. Flumetrin, sinir iletimi sırasında nöron membranlarının normalde geçici olan sodyum geçirgenliği artışının, uzun süreli olarak geciktirilmesine neden olur. Bu sodyum geçirgenliğinin uzun süreli olarak geciktirilmesinde fenoksi-florobenzil alkol kısmındaki α- siyano grubunun sorumlu olduğu düşünülmektedir. Tip II pretroidler choreoathetosis (tüm vücutta meydana gelen kıvrılma/torsiyon hareketi) ve salivasyon ile karakterize olan farklı bir zehirleme sendromu meydana getirir. Flumetrin olgun keneler üzerinde etkisini, bunların larva ve nymph’leri üzeride öldürücü olarak ve dişi kenelerin canlı yumurta yapmalarını önlemek ve dolayısıyla üremelerini durdurmak suretiyle gösterir. Duyarlı parazitlerin, hem ergin hem de larvaları üzerinde etkilidir. İlaç, duyarlı parazitlerdeki yıkımlayıcı enzimatik etkilere ve çevre koşullarına karşı dayanıklı olduğundan, uzun süreli kalıcı ve koruyucu etkinliğe de sahiptir. Hayvanların sırtına dökülerek uygulandığında, tüm vücut yüzeyine yayılır ve aktif maddesi deriden emilmediğinden, uzun süre insektisid etkinliğini korur. Tüm evcil hayvanlarda ve barınaklarda sıklıkla karşılaşılan başlıca dış parazit çeşitlerine yönelik geniş bir antiparaziter spektrum sergiler. Deri yoluyla uygulanan flumetrin çok düşük düzeylerde emildiğinden kalıntı sorunu oluşturmaz. Flumetrin deriye uygulandığında deriye geçerek vücutta dağılır. Lipofilik karakterde bir bileşik olduğu için de vücutta en fazla yağ dokuda, karaciğer ve böbrekte birikir. Toksisite : Piretroitler en güvenli ektoparazitlerdir. Dünya Sağlık Örgütü’nün sınıflandırmasına göre toksisite sınıfı II’dir. Memelilerdeki toksisite mekanizması, parazitlerde anlatıldığı gibidir. Flumetrinin akut oral LD50 değeri ratlarda 500 -1000 mg/kg, akut dermal LD50 değeri ise 5000 mg/kg’dır.  

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

FLUTİCK %1 P.O Dökme Çözelti, yalnızca dış parazit enfestasyonlarına karşı sırta ve parazitli bölgelere dökülerek uygulanır. Başka yollardan uygulanmaz. Önerilen sağaltım dozları aşılmamalıdır. Aşırı sıcak havalarda ilaçlamadan kaçınılmalıdır. Hayvanların göz ve ağız çevreleri ile ağır lezyonlu deri bölgelerine uygulanmamalıdır. Paraziter enfestasyondan korunmak için sürüye yeni girecek hayvanların da ilaçlanması önerilir. Etkili bir eradikasyon için barınak mücadelesi de ihmal edilmemelidir. Uygulama sonrası hayvanların su kaynaklarına girmelerine ve birbirlerini yalamalarına engel olacak tedbirler alınmalıdır. İlaçlama sonrasında hayvanın üzerine yağacak yağmur, ilacın dişi kenelerin üremelerini engelleyici etkisini azaltmaz. Buna karşın çevresel ısı ve kene yoğunluğu ilacın koruyucu etki süresini değiştirebilir. Gebelikte kullanım: Gebelikte kullanımına ilişkin bir komplikasyon bildirilmemiştir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Seyrek olarak ilacın tatbikatını izleyen 48 saatlik süreç içinde bazı hayvanlarda hafif huzursuzluk belirtileri görülebilir. Bu yan etkiler geçici ve kısa sürelidir. Belirtilen dozun aşılmamasına dikkat edilmelidir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Flumetrin ve diğer piretroitler, in vivo koşullarda organik fosforlu insektisidlerle birlikte veya kombinasyon halinde kullanıldıkları zaman karaciğer mikrozomal enzim sistemine yönelik inhibe edici etkinlikleri ve nörotoksik etkileri artar, bu durum ilacın memelilere yönelik zehirliliğini arttırabilir. İmmun sistemi inhibe etkileri daha belirgin hale gelir.

DOZ AŞIMINDA, BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Flumetrinin, deri yoluyla uygulanmasında toksisitesi düşüktür. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime başvurulmalı , semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Bilinen herhangi bir antidotu bulunmamaktadır.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.) : Sığırlarda et ve süt için 0 “sıfır” gün, koyunlarda et için 0 “sıfır” gündür. İnsan tüketimi için süt elde edilen koyunlara uygulanmaz.

KONTRENDİKASYONLAR

Aktif maddeye hassasiyeti olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz. Gıda ve yemlerden uzakta bulundurunuz. Ambalajı hasarlı ürünleri almayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Uygulayıcıların koruyucu iş elbisesi giyinmeleri ve lastik eldiven kullanmaları gerekir. İlaçlama iyi havalandırılabilen ortamlarda veya açık havada yapılmalıdır. Uygulayıcıların ilacın cilt ve gözlerine bulaştırmamalarına özen göstermeleri gerekir. Bulaşma durumunda, en kısa sürede temiz su ve sabunla iyice yıkanmalıdır. Uygulama aşamasında hiçbir şey yenilip, içilmemelidir. Uygulama işleminden sonra, eller ve yüz yıkanmalıdır. Yanlışlıkla ve kaza sonucu ağızdan alındığında, kişi kusturulmaya çalışılmalı ve en kısa sürede doktora başvurulmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Işıktan koruyarak, kuru ve serin bir yerde (25ºC’nin altında), kapağı sıkıca kapatılmış bir halde saklanmalıdır. Raf ömrü , imal tarihinden itibaren 24 aydır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

İlaç artıkları ve boşalan ilaç kaplarının, derin çukurlara gömülmesi ve başka amaçlarla kullanılmaması gerekir. Bal arıları, balıklar ve diğer su canlıları flumetrine karşı aşırı derecede duyarlı olduğundan, ilaçlı yıkama suları, ilaç artıkları ve boşalan kaplar, akarsular, göl ve göletlere atılmamalı, arı kovanları ve çevresine uygulanmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içerisinde 100 ml’lik beyaz plastik şişe – 500 ml plastik şişede kutusuz olarak takdim edilmektedir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.