GANADOL
Etken Maddeler Asetil Salisilik Asit (Aspirin)
Farmasötik Grup
Farmasötik Şekil Oral Toz
Hayvanlar Domuz | Hindi | Kanatlılar | Sığır | Tavuk
Firma FATRO
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Not: Bu ilaç Türkiye'de ruhsatlandırılmamıştır.

KOMPOZİSYON
1 g içerir: asetilsalisilik asit 600 mg.


FARMASÖTİK FORM
Ağız tozu.


HEDEF TÜRLER
Sığır, domuz ve kümes hayvanları.


ÖZELLİKLERİ
Asetilsalisilik asit, siklooksijenaz enzimini inhibe eder ve sonuç olarak, ağrı, ateş, iltihaplanma ve trombin oluşumunu kontrol eden mekanizmaları düzenleyen reaksiyonların ana aracılarını oluşturan prostaglandinlerin sentezini bloke eder. Asetilsalisilik asit, gastrointestinal sistemden hızla emilir ve aktif formu olan salisilik aside metabolize edilir. Eliminasyon, özellikle salisilürik asit ve salisilik asit formunda, idrar yolu ile çok hızlı bir şekilde gerçekleşir.
Ganadol, gastroenterik sistemden kolaylıkla emilen ve uygulamadan sonraki bir saat içinde kan zirvesine ulaşan mikronize bir tozdur.
Ganadol, sert veya özellikle tuzlu su varlığında bile yüksek çözünürlük ve biyoyararlanımı garanti eden TSS (Toplam Çözünürlük Sistemi) ile formüle edilmiştir.


ENDİKASYONLAR
Lokomotor sistem hastalıkları, artrit, nörit, miyozit, miyalji sırasında anti-enflamatuar ve analjezik bir ajan olarak.
Başlıca solunum ve lokomotor sistem olmak üzere akut ateşli bakteriyel hastalıkların seyrinde bir anti-enflamatuar, ateş düşürücü, semptomatik ajan ve antibiyotik-kemoterapi tedavisinin adjuvanı olarak.

DOZAJ
Buzağılar, domuzlar: Günde iki kez 3-3,5 gr / 100 kg canlı ağırlık (en az 1 litre içme suyu veya sıvı yemde çözülmüş).
Tavuklar: 100 gr / 100 litre içme suyu (60 mg / kg canlı ağırlık / güne eşdeğer).

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.