HALOCUR
Etken Maddeler Halofuginon
Farmasötik Grup Antiprotozooner
Farmasötik Şekil Oral Süspansiyon
Hayvanlar Buzağı
Firma İntervet
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Etken madde olan Halofuginon quinazolinon derivatı grubuna ait bir antiprotozoonerdir. Halofuginon laktat in vitro ortamda veya suni ve doğal enfeksiyonlarda Cryptosporidium parvum’a karşı antiprotozoal etkisi kanıtlanmış bir tuzdur. Etki mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Etken maddenin Cryptosporidium parvum üzerinde kriptosporidiostatik etkisi vardır. Özellikle parazitin (sporozoit, merozoit) serbest döneminde aktiftir. In vitro test sisteminde parazitin %50 ve %90 oranda inhibisyonu için gereken konsantrasyon sırasıyla IC50 <0.1 µg/ml ve IC90 4.5 µg/ml dir. Bir tek oral uygulamanın ardından ilacın buzağıdaki biyoyararlanımı yaklaşık %80 dir. Maksimum konsantrasyon Tmax ’ı elde etmek için gereken süre 11 saattir. Plazma maksimum konsantrasyonu Cmax 4 ng/ml dir. Dağılım hacmi 10 lt/kg dir. Tekrarlanan oral uygulamadan sonra halofuginonun plazma konsantrasyonları, bir tek oral uygulamadan sonraki farmakokinetik yapı ile karşılaştırılabilir düzeydedir. Değişmeyen Halofuginon dokulardaki başlıca içeriktir. Karaciğer ve böbrekte çok yüksek seviyelerde bulunmuştur. Ürün başlıca idrarla atılmaktadır. Son eliminasyon yarılanma ömrü i.v. uygulamadan sonra 11.7 saat ve bir kez oral uygulamadan sonraysa 30.8 saattir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Önerilen şekilde kullanıldığı takdirde yoktur.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Zehirlenme belirtileri tedavi dozunun 2 katı dozunda verildiğinde oluşabileceği için önerilen kullanım şekli ve dozuna tam olarak uyulması şarttır. Zehirlenme belirtileri ishal, dışkıda kan, süt tüketiminde azalma, dehidrasyon, çevreye karşı ilgisizlik. Doz aşımı nedeniyle bu semptomlardan biri görüldüğünde tedavi hemen kesilmeli ve hayvan ilaç içermeyen sütle beslenmelidir. Sıvı tedavisi gerekebilir.

DİĞER İLAÇLARLA ETKİLEŞİM VE ŞEKLİ

Bilinmemektedir.

GIDALARDAKİİLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s): Tedavi edilen buzağılar tedaviden sonra 13 gün kesime gönderilmez.

KONTRENDİKASYONLAR

24 saatten fazla süredir ishali bulunan hasta hayvanlarda uygulanmaz.

GEBELİK VE LAKTASYON DÖNEMİNDE KULLANIM:

Uygulanabilir değildir.

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

- İlaca sürekli temas edilmesi deride alerjik reaksiyonlara yol açabilir.  Deri ve göze temastan kaçınınız. Deri ve göz teması durumunda temiz suyla yıkayınız. Gözde bir irritasyon oluşursa bir doktora başvurun.  Ürüne dokunurken eldiven giyiniz.

- Kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız.

HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Uygulama, kolostrum aldıktan veya emzirme sonrası enjektör veya uygun bir oral uygulama aletiyle yapılır. Boş mideye verilmez. İştahsız buzağıların tedavisinde ürün yarım litre elektrolit solüsyonu içerisinde uygulanır. Hayvanlar iyi besleme kurallarına göre yeterince kolostrum almalıdırlar.

 

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

25 ºC’nin altında muhafaza edilmelidir. Raf ömrü 3 yıldır. Açıldıktan sonra 12 ay içerisinde kullanılmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA

Halocur, balık ve diğer su organizmaları için tehlikeli olabileceğinden kanalizasyona karıştırılmamalıdır. Kullanılmamış ürünün veya atık materyalin imhası yerel yasalara uygun olarak yapılmalıdır.

AMBALAJIN NİTELİK VE MİKTARINI GÖSTERİR TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

490 ml oral solüsyon içeren 500 ml ve 980 ml oral solüsyon içeren 1000 ml’lik beyaz polietilen taşınabilir şişe.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.