HEKTAMEC-P.O. %0.5
Etken Maddeler İvermektin
Farmasötik Grup Endektosit
Farmasötik Şekil Dökme Çözelti
Hayvanlar Sığır
Firma Hektaş
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

İvermektin, parazitlerin presinaptik nöronlarında (nematodlar) veya nöromusküler son plaklarda (artropodlar) Gama Amino Butirik Asit (GABA) salgısını arttırır. GABA, nematodlarda komşu nöronların post-sinaptik stimülasyonunu inhibe eder. GABA salınımını stimüle eden ivermektin parazitin felç olmasına ve sonuçta ölümüne neden olur. Buna karşılık ivermektin memeli hayvanlarda, muhtemelen büyük moleküler yapıda bir makrolid olması neddniyle kan/beyin bariyerini aşıp, merkezi sinir sisteminde yer alan GABA’yı etkileyememekte dolayısıyla memeliler için olumsuz bir etki oluşturmamaktadır. İvermektin uygulama sonrası emilerek, beyin-omurilik sıvısı hariç tüm dokulara ve vücut sıvılarına dağılır. Karaciğer ve yağ dokuda yüksek, kaslarda düşük yoğunlukta bulunur. Plazma proteinlere bağlanarak taşınır ve plazma yarılanma ömrü 5.3 gündür. Karaciğerde metabolize olur. Başlıca dışkı atılır. %5’den az bir oranda da idrar ile değişmemiş halde atılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

 Göç sırasında Medulla spinalis içine girmiş bulunan Hypoderma bovis larvalarının ölümü sonucunda parezis, parapleji şekillendiğine ve keza, Hypoderma lineatum larvalarının ölümü sonucunda da özefagus felcine bağlı salivasyon ve sekonder timpani görüldüğüne dair bazı klinik müşahedeler mevcutur. Nokra mücadelesi için, Nokra Sineği mevsiminin bitimini takiben uygulama yapılması tercih edilmelidir.

 Vida Kurdu, Chrysomia bezziana, larvalarına karşı enfestasyonu kontrol edebilme etkinliği uygulamayı takiben 2 hafta devam ettiğinden kastrasyon, damgalama, kulak numarası takma gibi yetiştiricilik uygulamalarında Hektamec-P.O. Dökme Çözeltisi uygulamakla yara kurdu enfeksiyonları 14 gün süre ile önlenebilir.

 Enfektif kıl kurdu larvalarına karşı Hektamec-P.O. Dökme Çözeltisinin kalıcı etki sürelerinin nematod türlerine göre 2-4 hafta arasında değiştiği saptanmıştır.

 Hangi parazit söz konusu olursa olsun, paraziter mücadelenin başarılı olabilmesi için uygulamanın sürüdeki bütün hayvanları kapsaması şarttır.

 Ahır besisine alınan sığırlarda besiye girişte bir defa Hektamec-P.O. Dökme Çözeltisi uygulaması genellikle yeterlidir.

 İlk defa meraya çıkan genç hayvanlara, meraya çıkışı takip eden 3’üncü, 8’inci ve 13’üncü haftalarda olmak üzere 3 uygulama yapıldığında o yılın mera mevsiminde en iyi sonuçlar alınabilir.

GEBELİKTE KULLANIMI

Tavsiye edilen kullanım şeklinde gebeler için güvenlidir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

İvermektini’in diğer ilaçlarla geçimsizliğine dair bir bilgi bulunmamaktadır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Tolerans sınırı geniştir. Doz aşımında, mydriasis, çeşitli derecelerde depresyon, kaslarda gevşeme, parezis, ataksi, dil ve dudak tonusu azalması, salya akıntısı, yerde boylu boyunca uzanmış halde yatma, koma hali gibi merkezi sinir sistemi ile ilgili semptomlar görülür. Bilinen bir antidotu yoktur.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s) : Son ilaç kullanımından itibaren 28 gün geçmeden sığırlar kesime gönderilmemelidir. Sütü insan tüketimine sunulan sağmal sığırlarda kullanılmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR

Nokra etkeninin omurilik göçü esnasında kullanımı kontrendikedir. Coli ırkı köpeklerde kontrendikedir.

GENEL UYARILAR

Kullanılmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Gıda maddelerinden uzak tutunuz. Sadece hedef türlerde kullanılmalıdır.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

İlaç kullanılırken sigara içilmemeli ve yemek vb. yenilmemelidir. İlaçla temastan kaçınınız ve kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Ürünün uygulanması esnasında eldiven ve koruyucu giysiler giyilmesi tavsiye edilir. Ürünün kaza ile cilde taması halinde bol sabunlu su ile etkilenen yerler yıkanmalı. Ürün sadece iyi havalandırılan alanlarda kullanılmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Isı ve ışıktan koruyarak, 25°C altında, orijinal ambalajında ağzı sıkıca kapalı bir şekilde saklanmalıdır. Raf ömrü, imal tarihinden itibaren 24 aydır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

İvermektinler balıklar ve suda yaşayan kabuklular için toksik olduğundan kullanılmış ilaç şişelerinin suya karışmamasına özen gösteriniz. Raf ömrü dolmuş, açılmış veya saklama şartlarına uyulmadan uzun süre önce bekletilmiş olan ilaç, iç ambalajı (şişesi) ile birlikte imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içerisinde 100 ml’lik beyaz plastik şişe - 500 ml beyaz plastik şişede kutusuz olarak takdim edilmektedir. 

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.