HEZİNON
Etken Maddeler Dlazinon
Farmasötik Grup Ektoparaziter
Farmasötik Şekil
Hayvanlar Keçi | Koyun | Sığır
Firma Hektaş
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Diazinon, organik fosforlu bir insektisitir. Temas ve mide zehiri olan Diazinon hedef parazitlerde sinirsel impulsların iletiminde rol alan asetil kolini parçalayan asetilkolinesteraz enzimini inhibe ederek, sinir uçlarındaki sinapslarda asetilkolin birikimine neden olur. Böylece ilaçla temas eden parazitler felç olurlar. Bit, pire ve kene gibi sürekli hayvan vücudunda barınan parazit çeşitleri ile sokucu, ısırıcı ve kan emici sinek çeşitlerine karşı etkilidir. External uygulamalarda, ürün deri yolu ile de emilir ve kana karışır, sonra metabolitlerine ayrışarak idrar ile atılır. Bu şekilde external uygulamalarda deri altında gezen larvalara karşı da etkinliğini gösterir. Toksisite: Orta derecede zehirli bir maddedir. Ratlarda oral LD50 değeri 235 mg/kg, dermal LD50’si 900 mg/kg, farelerde oral LD50 değeri 82 mg/kg’dır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Hayvanlar banyoya sokulmadan önce dinlenmiş, sulanmış ve birazda yemlenmiş olmalıdır. Banyo işlemi, iyi havalandırılmış yerlerde mümkünse açık havada yapılmalıdır. Hayvanlar banyoda 1-2 dakika tutulmalı ve bu arada başları banyo suyuna bir iki defa batırılması sağlanmalıdır. Banyodan sonra hayvanların rüzgarsız ve gölge bir yerde kurumaları temin edilmelidir. İlaç akıp etkinliğini kaybedebileceğinden ve çevrenin kirlenmesine neden olabileceğinden yağmurlu günlerde ilaçlama yapılmamalıdır. Serin havada ve sabah erken saatlerde uygulama yapınız. Hayvanların ilaçlı suyu yutmadığından ve solumadığında emin olunuz. Kirli ve bir gün veya daha uzun süre bekletilmiş banyoların kullanımından sonra laminitis şekillenebilir. Hayvanlarda stres yükünü arttıracağından diğer organosfosforlu ve karbamat grubu bileşikler ile aynı anda kullanılmamalı, bunun için 14 gün beklenmelidir. Uygulama sonrası 3 hafta geçmeden koyunların kırkılmaması tavsiye edilir. İlaç rastgele etrafa saçılmamalı, belirtilen dozlar aşılmamalıdır. İlaçlama sonrası hayvanların su kaynaklarına girmelerine izin verilmemelidir. Etkili mücadele için Veteriner Hekimler tarafından önerilen ilaçlama programları uygulanmalıdır.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER

Haricen kullanılan duyarlı hayvanlarda nadiren de olsa hafif toksik ve dermatolojik belirtiler gözlenebilmekle birlikte bu belirtiler kendiliğinden kaybolur.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Bakır sülfat ve çözeltileri ile geçimsizdir. Hezinon uygulaması ile birlikte, kolinesteraz inhibitörü pestisitler (organik fosforlu ve karbamatlı ilaçlar), nöromusküler kavşaklarda uyarı geçişini engelleyen veya bozan maddeler (uçucu anestezikler, aminoglikozid antibiyotikler, kas gevşeticiler vs.) ile levamizol gibi iç paraziter ilaçlar ile birlikte uygulanmamalıdır. Asetilkolinesteraz için OF bileşikler ile yarışmaya giren süksinilkolin, prokain ve fenotiazin türevi nöroleptikler de bu maddenin zehirliliğini arttırabilir.

DOZ AŞAMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Kolinerjik nitelikteki semptomlar muskarinik (sindirim sistemi hareketlerinde artış, sık idrar yapma, pupillada daralma, bradikardi, dispnea, göz, salya ve ter sekresyonunda artış), nikotinik (önce yüz daha sonra tüm vücut kaslarında seyirme, titreme ve felç) ve sentral sinir sistemi semptomları (çırpınmalar, bilinçsizlik ve solunum merkezinin inhibe olması) ile karakterizedir. Deri yolu ile uygulama veya bulaşma sonucu oluşan toksikasyonlarda yıkama yolu ile ilaç uzaklaştırılmalıdır. Semptomların giderilmesinde en etkili antidot Atropin sülfat’tır. Ayrıca oksim bileşikleri de yararlı olabilir.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 35 gün geçmeden sığır, koyun ve keçiler kesime gönderilmemelidir. Süt için kalıntı arınma süresi “0” gündür.

KONTRENDİKASYONLAR

Kümes hayvanları, kediler ve 8 haftalıktan küçük danalar, 6 haftalıktan küçük kuzularda kullanılmaz. Hasta, yorgun hayvanlarda ve yara veya açık iltihap durumlarında kullanılmamalıdır. Gebelikte kullanımı: Gebelikte kullanımı uygun değildir. Önerilenler dışında farklı bir yolla uygulanmaz.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Ambalajı hasarlı ürünleri almayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

İlaç ve ilaçlama mahlulü kullanılma esnasında hayvanların yemliklerine, suluklarına, yiyecek ve içeceklerine temas ettirilmemelidir. İlaç ve ilaçlı su, süt ve kaplarına bulaştırılmamalıdır. Kesif konsantre halinde olan HEZİNON zehirli olduğundan deri ve gözlere bulaştırılmamalı, bulaştığında bol su ve sabun ile yıkanmalıdır. Bulaşık elbiseler hemen değiştirilmelidir. Tatbikattan sonra tatbik eden kişi ellerini ve kollarını iyice yıkamalıdır.Uygulama sonrası ilaç artıkları birkaç hafta süreyle hayvan üzerinde kalacağından, koruyucu giysi ve eldiven giymeden hayvanlara dokunulmamalıdır. Ürünün kullanımı esnasında olası toksik belirtiler görüldüğünde veya yanlışlıkla yutulması halinde prospektüsle beraber hekime başvurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Güneş ışığından korunarak serin ve kuru ortamlarda depolanmalıdır. 25C’nin altında saklandığında raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Balıklar ve diğer su canlıları için toksiktir. Vahşi ve evcil kuşlar ile memeliler için zararlıdır. Hedef olmayan türlerin banyo suyuna girmesine izin verilmemelidir. Boş ilaç ambalajları ve ilaç artıkları uygun bir şekilde imha edilmeli, su kaynaklarına atılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

100 ml’lik beyaz renkli coex şişelerde karton kutu içerisinde, 500 ml ve 1 L ve 5 L’lik beyaz renkli coex şişelerde kutusuz olarak takdim edilmiştir. 

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.