İMİCARP
Etken Maddeler İmidokarb
Farmasötik Grup Antiprotozooner
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Eşek | Katır | Köpek | Koyun | Sığır
Firma Teknovet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

İMİCARP
Enjeksiyonluk  Çözelti
Veteriner  Antiprotozooner

BİLEŞİMİ

Renksiz veya açık sarı renkli  berrak, steril  bir çözelti olan İmicarp Enjeksiyonluk Çözelti her ml’sinde 85 mg  İmidokarb’a eşdeğer 120 mg İmidokarb dipropionat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

İmicarp Enjeksiyonluk Çözelti’nin etkin  maddesi olan imidokarb dipropionat karbanilid grubu bir antiprotozooner’dir.Parazitleri doğrudan etkiler. Hücre  çekirdeğinin sayısı ve büyüklüğünde artışa ve stoplazmada vakuoller şekillenmesine yol açar. Böylece parazitin hücresel seviyede poliamin üretmesi ve kullanması engellenir veya parazitlerin eritrositleri içine inositol girişi durdurulur.

İmicarp Enjeksiyonluk Çözelti, İ.M. olarak 2.5 mg / kg dozda uygulandıktan sonra uygulama  yerinden  hızla  emilerek 30 dakika sonra  pik  plazma  konsantrasyonuna  ulaşır ve 4 saat süreyle yüksek plazma seviyesi gözlenir.  Koyunlarda ise 2 mg / kg dozda İ.V. uygulamayı takiben 10.8 µg / ml olan imidokarb dipropionat’ın pik seviyesi  1 saat içinde 1.9 µg / ml’ye düşer. Uygulamadan sonraki 24 saat içinde verilen dozun yüzde yetmiş kadarı plazma proteinlerine bağlanmış olur. Kas içi yolla verildiğinde 4 hafta süreyle doku ve organlarda ölçülebilir miktarlarda bulunur. İlaç uygulandıktan sonra vücudu  değişmemiş halde  büyük ölçüde  idrar (%90) ve dışkı ile terk eder.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE  HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Babesia sp. ve Anaplasma marginale enfeksiyonlarından 4-6 hafta süreli korunma amaçlı  uygulama duyarlı hayvanların endemik bir alana girişi öncesinde yapılabilir. Uygulama sonrası zamanla hayvan vücudundaki  imidokarb seviyesi azalır, imidokarb seviyesindeki azalma hayvanları enfeksiyonlara karşı korurken, diğer taraftan enfeksiyonu tanıtmak için az sayıda parazitin vücuda girişine izin verir. Sonuç olarak endemik bölgede klinik belirtiler ortaya çıkmadan hastalığa karşı immunitenin gelişmesi sağlanır. Ayrıca İmicarp Enjeksiyonluk Çözelti,  duyarlı hayvanların  endemik  bir yerden  kısa geçişi söz konusu olduğunda Babesiosis ve Anaplasmosis’e karşı korunma sağlar.

İyileşen hayvanlar kötüleşme olması ve tedavi tekrarı gerekmemesi açısından, tedaviyi takiben  yaklaşık 4 hafta boyunca  denetlenmelidir. Hastalığın yayılma riskini azaltmak için, kene kontrolü için sürüye birkaç kez ektoparaziter ilaç uygulaması yapılmalıdır.

Yoğun ve şiddetli enfeksiyon varlığı olan bölgelerde uygulamadan 2-3 hafta sonra yeniden enfeksiyon belirtileri gözlenebilir. Bu durumda veteriner hekimin tavsiyesine göre uygulama tekrarı yapılabilir.

Atlarda, B.caballi enfeksiyonlarının sterilizasyonu sağlanabilir. Ancak B. equi enfeksiyonlarının sterilizasyonunda başarı oranı % 60  dolayındadır. Enfeksiyonların  tekrarını önlemek için ikinci enjeksiyon, ilk enjeksiyondan en az 6 hafta sonra yapılmalıdır.

Koyunlarda, Babesiosis enfeksiyonlarının tekrarını önlemek için ikinci enjeksiyon, ilk enjeksiyondan en az 7 gün sonra yapılmalıdır. Önerilen doz oranı aşılmamalıdır. Koyunlarda doz oranı aşıldığında kolinerjik semptomlar meydana gelebilir.

Sığırlarda, Babesiosis ve Anaplasmosis tedavisinde ve 4-6 hafta süreli koruma amaçlı ilaç uygulaması yapılabilir.

İSTENMEYEN  ETKİLERİ

Kas içi uygulamayı takiben enjeksiyon bölgesinde irkilti ve hafif  ağrı  meydana  gelebilir.

Sığırlarda ölüme varan anaflaktik reaksiyonlar gözlenebilir.

2 mg /kg c.a. dozda ilaç verilen hayvanların yaklaşık yarısında  öksürük, kas titremeleri, tükürük salgısında artış ve sancı gibi hafif kolinerjik  belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtiler tehlikeli değildir ve uygulamadan 1 saat sonra kendiliğinden ortadan kalkar. Ancak  köpekler tedaviyi takiben  15 dakika süreyle gözlem altında tutulmalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

İmidokarb dipropionat kolinesteraz inhibitörü ilaçlar, pestisitler ve benzeri kimyasallar ile eş zamanlı kullanılmamalıdır. Sığır ve koyunlarda uygulamadan önce yapılmış olan aşılamalara imidokarbın  bir olumsuz etkisi gözlenmez. Ancak uygulamadan sonraki 8 hafta içinde kan parazitlerine karşı aşılama yapılırsa iyi sonuç alınmaz.

DOZ AŞIMINDA  BELİRTİLER , TEDBİRLER VE ANTİDOT

İmidokarb oldukça toksik bir bileşiktir. Deneysel çalışmalarda laboratuar hayvanları için güvenli bir ilaç olmasına rağmen evcil hayvanlardaki güvenlik aralığı düşüktür.  Bazen tedavi dozunda akut zehirlenme belirtileri ortaya çıkabilir. Doz  aşımında  salivasyon,  kaslarda titreme, ataksi, konvülsiyonlar, ürinasyon ve defekasyon gibi kolinesteraz  inhibitörleri ile zehirlenmeye benzer semptomlar ortaya çıkar. 3-5  mg / kg c.a. dozda ilaç verilen hayvanlardaki yan etkiler daha şiddetli olarak ortaya çıkar. Sığırlarda, 20 mg / kg ve üzeri dozlar, atlarda  8 mg /kg c.a.  ve üzeri dozlar karaciğer ve böbrek üzerinde toksik etkiler meydana getirebilir. Antidot olarak atropin semptomatik tedavi  ile birlikte uygulanabilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi ( İ.K.A.S.) :Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben  eti için yetiştirilen sığırlar 28 gün, koyunlar 21 gün süreyle kesime sevk edilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben 2 gün (4 sağım) süreyle  elde edilen sığır sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.

Sütü insan tüketimine sunulan sağmal koyunlara uygulanmaz.

Sığırlarda 4-6  hafta süreli  Babesiosis’den koruma amaçlı ve Anaplasmosis tedavisi için (3 mg / kg c.a.) uygulandığında tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen sığırlar 213 gün süreyle kesime sevk edilmemeli ve 7 gün (14 sağım) süreyle elde edilen sığır sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLARI

Akciğer, böbrek ve  karaciğer yetmezliği bulunanlarda kullanılmamalıdır. İmidokarb’a aşırı duyarlılığı bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır. Sığırlarda tekrarlayan dozlar uygulanmamalıdır. Güvenlik aralığının dar olması nedeniyle  damar içi (İV) yolla kullanılmamalıdır.

Gebelikte kullanımı: Gebe sığır ve atlarda önerilen  dozlarda kullanılabilir. Köpek ve koyunlarda yeterli bilgi olmadığından kullanılması önerilmez.

GENEL UYARILAR

Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Kullanılan ambalajlar çöp kutusuna atılarak imha edilmelidir.

UYGULAYICININ  ALMASI GEREKEN  ÖNLEMLER

İlaç uygulandıktan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. Deriye veya göze teması halinde gözler açık tutulmalı, deri ve gözler 15 dakika bol su ile yıkanmalıdır. Kontamine giysiler, uygulama sonrası çıkarılmalıdır. Uygulama iyi havalandırılmış yerlerde  yapılmalıdır. İlacın solunması durumunda temiz hava solunmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ 

Kendi ambalajında, uzun süreli  depolama için (ilaç depolarında, veteriner hekim muayenehanelerinde)  2-8 oC’de ve kısa süreli muhafaza için (hayvanlara uygulama amacı ile 3 saat süreli) 25 oC’nin altında,   ışıktan koruyarak saklayınız. Raf ömrü, imal tarihinden itibaren 2  yıldır. İlk dozun çekilmesinden itibaren ilaç, 2-8 oC’de muhafaza edilmeli ve  28 gün içinde tüketilmelidir.

HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Keçilerde akut toksikasyon tehlikesi  nedeniyle kullanılması sakıncalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

İmicarp Enjeksiyonluk Çözelti ; kutu  içerisinde 5, 10, 20, 50, 100 ve 250 ml’lik  bal  renkli  cam şişelerde satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesiyle ; veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ :27.06.2008

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO:24.07.2007/18-077

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ VE İMAL YERİ  ADRESİ: TEKNOVET İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti. Atatürk Mah. Marmara Sanayi  Sit.  M Blok  No : 290      34670    İkitelli /İSTANBUL  

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.