İMİDOVA
Etken Maddeler İmidokarb
Farmasötik Grup Antiprotozooner
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Eşek | Katır | Köpek | Sığır
Firma Çukurova
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

İmidova Enjeksiyonluk çözelti, Babesiosis ve Anaplasmosis’in tedavisinde kullanılan bir antiprotozoonerdir. İmidokarb dipropiyonat Karbanilides antiprotozoonerlerin bir türevidir. İlacın etki şekli tam bilinmemesine rağmen muhtemel mekanizması, hücresel onarımı ve replikasyonu DNA’ya bağlanarak engellemesidir. İmidocarb Babesia sp. ve Anaplasma sp. tarafından oluşturulan enfeksiyonlara karşı etkilidir.
İmidova Enjeksiyonluk çözelti’nin 2,5 mg/kg. CA dozunda intramüsküler olarak uygulanması ile kandaki seviyesi 30 dakikada en yüksek seviyeye ulaşır. Koyunlara ise 2 mg/kg. CA intravenöz uygulamayı takiben 10.8 µg/ml olan İmidokarb’ın pik seviyesi 1 saat içinde 1.9 µg/ml’ye düşer. İmidokarb’ın Ratlarda oral LD50 dozu 660-1290 mg/kg. CA’dır. Hedef Türlerde vücut dışına atılım başlıca idrar ve %10 dışkı ile olmaktadır. proteinlere yüksek oranda bağlanmaktadır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ (İ.K.A.S.):

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra Sığırlar 28 gün geçmeden, koyunlar ise 21 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir ve etleri insan gıdası olarak tüketilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonraki 2 gün (4 sağım) boyunca elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. Sütü insan tüketimine sunulacak sağmal koyunlarda kullanılmaz.
*** Ancak Sığırlarda 4-6 hafta süreli koruma amaçlı ve anaplasmosis tedavisi için (3 mg/kg.ca*) uygulandığında tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 213 gün geçmeden kesime gönderilmemeli ve 7 gün 14 sağım) boyunca elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ :

20 – 50 ve 100 ml lik amber renkli flakonlarda takdim edilmektedir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.