IMOZAN
Etken Maddeler İmidokarb
Farmasötik Grup Antiprotozooner
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Koyun | Sığır
Firma Provet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

IMOZAN
Enjeksiyonluk Çözelti
Antiprotozoer

BİLEŞİMİ

Renksiz , berrak , steril çözeltinin her ml.si 120 mg imidocarb dipropionate içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

İmidocarb antiprotozoer aktivite gösteren bir carbanilide derivesidir.Parazit hücrelerinde hücre çekirdeğinin sayısı ve büyüklüğünde artışa ve staoplazmada vakuoller şekillenmesine yol açar. Böylece parazitin hücresel seviyede poliamin üretmesi ve kullanması engellenir veya parazitin eritrositleri içine inositol girişi durdurulur.

İmidocarbın piroplasmosis etkenlerine karşı öldürücü etkisinin yanısıra sığırlarda hastalığa karşı koruma da sağlaması diğer ilaçlara karşı önemli bir üstünlüğüdür.

Derialtı uygulamadan sonra hızla emilir ve 1 saat içinde maksimum plazma konsantrasyonuna ulaşır ve 4 saat süreyle yüksek plazma seviyesi gözlenir.Uygulamadan sonraki 24 saat içinde verilen dozun yüzde yetmiş kadarı plazma proteinlerine bağlanmış olur.Kasiçi uygulamadan sonra 4 hafta boyunca dokularda imidocarbın ölçülebilir yoğunlukları saptanabilir. Daha çok dışkı ile az bir oranda da idrarla atılır.Atılan miktarın çoğunluğunu metabolize olmamış imidocarb oluşturur.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

İmidocarb oldukça toksik bir bileşiktir.Deneysel çalışmalarda laboratuvar hayvanları için güvenli bir ilaç olmasına rağmen evcil hayvanlardaki güvenlik aralığı düşüktür. Bazen tedavi dozunda akut zehirlenme belirtileri ortaya çıkabilir.
Doz aşımı olmamasına çok dikkat edilmelidir.
Yoğun ve şiddetli enfeksiyon varlığı olan bölgelerde uygulamadan 2-3 hafta sonra yeniden enfeksiyon belirtileri gözlenebilir.Bu durumda veteriner hekimin tavsiyesine göre uygulama tekrarı yapılabilir.

Gebelikte kullanımı

İmidocarbın klinik kullanımında gebelik üzerindeki güvenliği ortaya konmamıştır.

Bu yüzden gebe olduğu bilinen hayvanlarda kullanımı risklidir.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLER

Enjeksiyon sahasında geçici bir irritasyon meydana gelebilir.
2 mg / kg c.a civarında ilaç verilen hayvanların yaklaşık yarısında , öksürük, kas titremeleri , tükürük salgısında artış ve sancı gibi kolinerjik belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtiler tehlikeli değildir ve uygulamadan 1 saat sonra kendiliğinden ortadan kalkar.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Sığır ve koyunlarda uygulamadan önce yapılmış olan aşılamalara imidocarbın bir olumsuz etkisi gözlenmez. Ancak uygulamadan sonraki 8 hafta içinde kan parazitlerine karşı aşılama yapılırsa iyi sonuç alınmaz.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER VE TEDBİRLER

3-5 mg / kg c.a dozda ilaç verilen hayvanlardaki yan etkiler daha şiddetli olarak ortaya çıkar. 10 mg / kg c.a dozda ölümler görülebilir.

Aşırı doz halinde antikolinerjik ilaçlarla ( örneğin atropin ) müdahale edilmelidir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

Tedavi sırasında ve son uygulamadan sonraki 28 gün içinde kasaplık sığır ve koyunlar hayvanlar kesime gönderilmemeli ve 4 sağım boyunca elde edilen sütler insan gıdası olarak kullanılmamalıdır. Besi hayvanlarında kullanılmaması tavsiye edilir.

KONTRENDİKASYONLARI

İmidokarba aşırı duyarlı olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.
Güvenlik aralığının dar olması nedeniyle damariçi kullanılmamalıdır.
Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında saklanır.

Raf ömrü imalat tarihinden itibaren 2 yıldır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.