IVOMEC-C
Etken Maddeler İvermektin | Klorsulon (Clorsulon)
Farmasötik Grup Endektosit
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Sığır
Firma Boehringer Ingelheim
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

Bileşimiivomec-C Enjeksiyonluk Çözelti 1 ml’de 10 mg ivermektin ve 100 mg Klorsulon ihtiva eden sarımsı, berrak, homojen bir çözeltidir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

IVOMEC-C Enjeksiyonluk Çözelti sığırların iç ve dış parazitlerinin ergin ve larval formlarına karsı tedavi ve koruma amacıyla kullanılan geniş spektrumlu, kombine antiparaziter ilaçtır. IVOMEC-C Enjeksiyonluk Çözelti’nin birinci etkin maddesi olan ivermektin, Streptomyces avermitilis isimli mikroorganizmanın kültür ürünü avermektinlerden seçilmiş yarı sentetik makrosiklik lakton yapısında bir endektosit bileşiktir. Parazitlerin motorik ganglion sinapsislerinde (nematodlar) veya nöromuskuler son plaklarda (artropodlar) Gama Amino Bütirik Asit (GABA) salgısını artırmak suretiyle klor (Cl) kanallarını açık tutarak motorik sinir impulsunun geçişini önler; parazit felç olur ve ölür. Buna karşılık,
ivermektin muhtemelen büyük moleküler yapıda bir makrolid olması nedeniyle, memeli hayvanlarda kan/beyin bariyerini aşıp merkezi sinir sistemi içinde yer alan GABA-erjik sinirlere yeterince nüfuz edemediği için, konak hayvana zarar vermez.

Sığırlara 0,2 mg/kg c.a. dozda deri altı uygulamada maksimal plazma konsantrasyonuna erişme zamanı ortalama 1.3 gün, plazma eliminasyon yarı ömrü koyunlarda ortalama 3.5 gün, sığırlarda 8 gündür. Plazma proteinlerine bağlı olarak taşınır. Dağılım hacmi yüksektir. Beyin-omurilik sıvısı hariç bütün dokulara, vücut sıvılarına nüfuz eder. Yağ dokularında depolanarak yavaş yavaş salındığı ve elimine edildiği için parazit türlerine göre 2-4 hafta arasında değişen kalıcı etkisi vardır. Esas olarak safra salgısı ile ve çok düşük oranda da idrarla atılır. Atılan maddenin % 90’dan fazlası metabolize olmamış ana bileşiktir.

Klorsulon, benzen sulfonamid grubundan flukusit etkili bir ilaçtır. Karaciğer distomlarının (Fasciola hepatica, F. gigantica) enerji metabolizmalarında rol oynayan enzim sistemlerini inhibe eder. Glikoz kullanımını aksatarak paraziti öldürür. Klorsulon 2-3 mg/kg c.a. dozunda deri altı uygulamada çok çabuk ve tam olarak emilir. 6 saat içinde plazmada, 24 saat içinde dokularda en yüksek konsantrasyona ulaşır. Vücutta önemli ölçüde metabolik değişikliğe uğramaz ( karacigerde % 5). 7 gün içinde dışkı (% 70) ve idrarla (% 30) vücuttan atılır.

İvomec-C KULLANIM SAHASI ve ENDIKASYONLAR

IVOMEC-C Enjeksiyonluk Çözelti sığırların aşağıda isimleri yazılı iç ve dış parazitlerden kaynaklanan hastalıkların sağaltım ve korunmasında kullanılır.

Karaciğer kelebekleri: Fasciola hepatica (ergin), Fasciola gigantica (ergin).

Gastro-intestinal nematodlar: Haemonchus placei, Ostertagia spp., O. ostertagi (erginler, 4. dönem larvalar, hipobiotik larvalar dahil), O. lyrate (erginler, L4 larvalar), Mecistocircus digitatus (erginler), Trichostrongylus axei, T. colubriformis, Cooperia oncophora, C. punctata, C. pectinata, Cooperia spp., Nematodirus helvetianus (erginler), N. spathiger (erginler), Oesophagostomum radiatum, Strongyloides papillosus (erginler), Bunostomum phlebotumum, Toxacara vitulorum.

Akciğer kıl kurtları: Dictyocaulus viviparus (ergin ve L4 larvalar)

Deride Filariosis etkenleri: Parafilaria bovicola

Göz nematodları: Thelezia spp. (erginleri)

Nokra etkeni (parazitik dönemde): Hypoderma bovis (larva), Hypoderma lineatum (larva)

Myiasis etkeni: Dermatobia hominis (larva)

Yara kurtları: Chrysomya bezziana, Cochliomyia hominivorax

Uyuz etkenleri: Psoroptes communis bovis, Sarcoptes scabei var bovis, Chorioptes bovis

Bitler: Linognatus vituli, Haematophinus eurysternus, Solenopotes capillatus, Damalinia bovis

Keneler (tek konaklı): Boophylus microplus, B. decoloratus, Ornithodurus savignyi

KULLANIM ŞEKLI VE DOZU

IVOMEC-C Enjeksiyonluk Çözelti sadece deri altı yolla uygulanır. Sığırlarda boyun bölgesinde veya scapula gerisinde gevşek deri altına enjekte edilir. IVOMEC-C Enjeksiyonluk Çözelti veteriner hekim tarafından başka şekilde tarif edilmediği taktirde, 1 kg canlı ağırlık için etkin madde olarak 0,2 mg (200 mcg) Ivermektin + 2 mg Klorsulon isabet edecek dozda uygulanır.

IVOMEC-C Enjeksiyonluk Çözelti’nin pratik uygulama dozu, 50 kg vücut ağırlığı için 1 ml’dir. IVOMEC-C Enjeksiyonluk Çözelti’nin ısısı ortam ısısına bağlı olarak +5°C’nin altına düştüğünde, artan vizkozite sebebiyle enjeksiyon zorlaşır. Bu durumda ilaç şişesini avuç içine almak suretiyle 15°C’ye ısıtarak uygulama yapılması önerilir. 10 ml’den daha fazla hacimdeki dozların bölünerek ayrı yerlere enjekte edilmesi tavsiye olunur.

Canlı Ağırlık (kg) Doz (ml)
50-100 1-2
100-200 2-4
200-300 4-6
300-400 6-8
400-500 8-10

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

• Göç sırasında Medulla spinalis içine girmiş bulunan Hypoderma bovis larvalarının ölümü sonucunda parezis, parapleji sekillendigine ve keza, Hypoderma lineatum larvalarının ölümü sonucunda da özofagus felcine bağlı salivasyon ve sekunder timpani görüldüğüne dair bazı klinik müsahadeler mevcuttur. Nokra mücadelesi için, Nokra sineği mevsiminin bitimini takiben uygulama yapılması tercih edilmelidir.

• Vida kurdu, Chrysomia bezziana larvalarına karsı enfestasyonu kontrol edebilme etkinliği uygulamayı takiben 2 hafta devam ettiğinden kastrasyon, damgalama, kulak numarası takma gibi yetiştiricilik uygulamalarında IVOMEC-C Enjeksiyonluk Çözelti uygulamakla yara kurdu enfeksiyonları 14 gün süre ile önlenebilir.

• Enfektif kıl kurdu larvalarına karsı IVOMEC-C Enjeksiyonluk Çözelti’nin kalıcı etki sürelerinin 2-4 hafta arasında değiştiği saptanmıştır.

• Hangi parazit söz konusu olursa olsun, paraziter mücadelenin başarılı olabilmesi için uygulamanın sürüdeki bütün hayvanları kapsaması şarttır.

• Uygulama zamanları ve uygulama sıklığının saptanmasında hedef parazitlerin parazitik gelişim devreleri, bulaşma yoğunluğu, iklim ve mera koşulları, mera programları ve diğer çevresel faktörlerin dikkate alınması gerekir. Bölge için en uygun ve etkin parazit kontrol programı için veteriner hekime danışınız.

• Ahır besisine alınan sığırlarda besiye girişte bir defa IVOMEC-C Enjeksiyonluk Çözelti uygulaması genellikle yeterlidir.

• Sürekli veya zaman zaman merada otlayan hayvanlara yılda birkaç defa uygulama yapılması gerekir. Bölgenin koşullarına ve hedef parazitlerin durumlarına göre en uygun ilaçlama zamanlarının, ilaçlama sayısı aralıklarının belirlenmesi için veteriner hekime danışınız.

• İlk defa meraya çıkan genç hayvanlara, meraya çıkısı takip eden 3., 8. ve 13. haftalarda olmak üzere 3 uygulama yapıldığında o yılın mera mevsiminde en iyi sonuçlar alınabilir.

GEBELİKTE KULLANIMI: Tavsiye edilen kullanım seklinde gebeler için güvenlidir. Gebe tavşanlara 10 mg/kg c.a. dozunda uygulandığında yavrularda gelişme geriliği şeklinde fetotoksisite şekillendiği bildirilmiştir.

İSTENMEYEN YAN ETKİSİ

Enjeksiyon yerinde geçici ağrı ve sislik meydana gelebilir. Bu reaksiyonlar herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan kendiliğinden iyileşir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Diğer ilaçlarla bilinen bir geçimsizliğine dair bilgi yoktur.

DOZ ASIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER, ANTİDOT

Tolerans sınırı geniştir (Ivermektin için buzagı en çok 5 kat, eriskinler 10-20 kat, klorsulon için 25 kat). Doz asımında mydriasis, çeşitli derecelerde depresyon, kaslarda gevşeme, parazis, ataksi, dil ve dudak tonusu azalması, salya akıntısı, yerde boylu boyunca uzanmış yatma, koma hali gibi merkezi sinir sistemi ile ilgili semptomlar görülür. Bilinen antidotu yoktur.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s): Son ilaç kullanımından itibaren sığırlarda 35 gündür. Sütü insan tüketimine sunulan sağmal sığırlarda kullanılmamalıdır.

KONTRENDIKASYONLARI

Hypoderma larvalarının omurilik göçü esnasında kullanımı kontrendikedir. Sadece deri altı enjeksiyonuna mahsustur. Kas içi ve damar içi yolla kullanmayınız.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz. Gıda maddelerinden uzak tutunuz. Sadece hedef türlerde kullanılmalıdır.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARI

İlaç kullanılırken sigara içilmemeli ve yemek vb. yenilmemelidir. İlaçla temastan kaçınınız ve kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: Kendi ambalajı içinde 25°C’yi asmayan oda ısısında (15-25°C) muhafaza ediniz. Direkt güneş ışınlarından koruyunuz. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 60 aydır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇEN UYARILAR

Ivermektin, balıklar ve suda yasayan diğer canlılar için toksik olduğundan kullanılmış ilaç şişelerinin sulara karışmamasına özen gösteriniz. Ölüme sebep olabileceğinden basta Collie köpek ırkı olmak üzere, köpeklerde kullanmayınız. Raf ömrü dolmuş, açılmış veya saklama şartlarına uyulmadan uzun süre bekletilmiş olan ilaç, iç ambalajı (şişesi) ile birlikte imha edilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 20 ml, 50 ml, 200 ml, 500 ml ve 1000 ml’lik bütil kauçuk kapaklı polietilen sise ambalajlarda satışa sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI: Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 10.03.2014

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO: 14.09.2007 / 11-035

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ ADI VE ADRESİ: BOEHRINGER INGELHEIM İLAÇ. TIC. A.S. Esentepe Mah. Harman 1 Sokak NidaKule Levent No: 7-9 Kat: 15/16 ŞİŞLİ – İstanbul Tel: 0212 329 11 00 Faks: 0212 329 11 01

İMAL YERİ ADI VE ADRESİ: BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH DO BRASIL LTDA. Fazenda São Francisco Paulinia / São Paulo – Brezilya

MENŞEİ FİRMA: MERIAL – 29, Avenue Tony Garnier – 69007 Lyon – Fransa

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.