LAFLOR
Etken Maddeler Florfenikol
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Koyun | Sığır
Firma Lapharma İlaç
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

BİLEŞİMİ:

LAFLOR Enjeksiyonluk Çözelti berrak, açık sarı renkte steril çözelti olup her ml’sinde 300 mg Florfenikol ihtiva eder.

KULLANIM SAHASI VE ENDİKASYONLAR:

Sığırda: Florfenikole duyarlı Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida ve Histophilus somni suşları tarafından meydana getirilen solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde ve metafilakside kullanılır. Metafilaktik kullanımdan önce sürüde hastalığın varlığından emin olunmalıdır. Koyunda Mannheimia haemolytica ve Pasteurella multocida’ya bağlı solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Sığırlarda kas içi veya deri altı yolla, koyunda kas içi uygulanır.

Sığır

Tedavi

Kas içi uygulama: 20 mg/kg vücut ağırlığı (her 15 kg vücut ağırlığı için 1 ml ürün) dozunda, iki defa, uygulamalar arasında 48 saat ara olacak şekilde yapılmalıdır. Deri altı uygulama: 40 mg/kg vücut ağırlığı (her 15 kg vücut ağırlığı için 2 ml ürün) dozunda, tek doz olarak uygulanır.

Metafilaksi:

Deri altı uygulama: 40 mg/kg vücut ağırlığı (her 15 kg vücut ağırlığı için 2 ml ürün) dozunda, tek doz olarak uygulanır. Her iki uygulama yolu içinde bir enjeksiyon bölgesinde 10 ml’den daha fazla ürün uygulanmamalıdır. Enjeksiyon boyun bölgesinden yapılmalıdır.

Koyun

Tedavi

Kas içi uygulama: 20 mg/kg vücut ağırlığı (her 15 kg vücut ağırlığı için 1 ml ürün) dozunda, arka arkaya 3 gün boyunca günlük olarak uygulanır. Bir enjeksiyon bölgesinde 4 ml’den daha fazla ürün uygulanmamalıdır. Kullanım ayrıntıları için prospektüsü okuyunuz.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar; kas içi uygulamalarda (20 mg/kg vücut ağırlığı, iki kez) 30 gün, deri altı uygulamalarda (40 mg/kg vücut ağırlığı, bir kez) 44 gün geçmeden, koyunlar; kas içi uygulamalarda 39 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen sağmal ineklerde ve koyunlarda (kuru dönem dahil) kullanılmaz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

Karton kutu içerisinde; gri brombutil tıpa ve yeşil flip-off kapakla kapatılmış 50 ml, 100 ml ve 250 ml Tip 2 amber renkli cam şişelerde satışa sunulmuştur.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

Orijinal ambalajında, 25°C’nin altında, buzdolabına konulmadan ve dondurulmadan saklanmalıdır. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 2 yıldır. Şişe üzerindeki brombutil tıpa 20 kez delinebilir ve ürün ilk açıldıktan sonra 28 gün içinde kullanılmalıdır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.