MANSONİL
Etken Maddeler Praziquantel
Farmasötik Grup Antihelmintik
Farmasötik Şekil Oral Tablet
Hayvanlar Koyun
Firma Bayer
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

BİLEŞİMİ:

Sarı renkli ve iki kırılma noktası olan her bir Mansonil Oral Tablet 300 mg Prazikuantel ihtiva eder.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Mansonil Oral Tablet izokinolin türevi bir antihelmintik olan prazikuantel ihtiva eder. Prazikuantel şeritlere spesifik geni; spekbumlu sestosidal bir antihelmintiktir, aynı zamanda bazı trematodlara ve koyunlardaki şerit kistlerine de (sistiserkler) etkilidir. Prazikuantel şeritin zar geçirgenliğini bozarak glikoz alımını engeller ve enerji rezervlerini tüketerek parazitin ölümüne yol açar. Prazikuantel ile temas eden şeritlerin halkalarında birkaç saniye sonra şiddetli kasılmalar ve kontraksiyonlar oluşur, bağırsağa gömülü çengellerin fonksiyonu bozulur ve skoleks mukozayı terk ederek paraliz olur.

Ürün, verilişinden sonra büyük çapta mide ve bağırsaktan emilip, 30 dakika ile 4 saat zarfında maksimum serum seviyesine ulaşır. Karaciğer ve böbrek gibi organlarda lokalize olur. Serum yarılanma ömrü 4 saat olup, atılım ise en çok idrarla ve az da olsa gaita ile olur. Uygulamadan 8-10 saat sonra prazikuantel tamamen vücuttan elimine olur. Prazikuantel vücut dokularına dönüşümsüz olarak bağlanmaz. Prazikuantel'in kaısinojenik potansiyeli yoktur, mutajenik testleri de negatiftir ve toksikolojik araştırmalarda spesifik bir etki bulunamamıştır. Raflarda oral LD5o dozu 2249 mg/kg canlı ağırlıktır.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR:

Mansonil Oral Tablet koyunlarda sürü tedavisi olarak Monlezla expansa, M. benedenl, Thysanlezla ovllla, Avltelllna centripunctata, Stilesia globlpunctata ve S. hepatlca (safra kanalı şeriti) gibi şeritlere karşı kullanılır. Mansonil şeritlerin erişkinlerine, gençlerine ve skolekslerine etkili olduğundan, total şerit eradikasyonu için uygundur. Mansonil koyunlarda kronik Coenurus cerebralis'de hastalık belirtilerini ortadan kaldırmak amaçlı kullanılır. Şeritler için uygun tedavi dozlarından daha yüksek dozlarda ise kum kelebeği olarak bilinen Dicrocoelium dentriticum'a karşı kullanılabilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde;

Mansonil Oral Tabletin genç ve erişkin şeritlerin eliminasyonu için gerekli tedavi dozu 15 mg prazikuantel/kg canlı ağırlık, diğer deyişle 20 kg canlı ağırlık için 1 tablettir. Tabletler ortadan bölünmek suretiyle kullanılabilir. Delibaş hastalığında (Coenurus cerebralis) ve periton sistiserkoidlerine karşı (Cysticercus tenuicollise) 2-5 gün üst üstte 50-100 mg/kg dozda uygulandığında kronik Coenurus cerebralis'te hastalık belirtilerinin azalmasını sağlamaktadır. Dicrocoelium dentriticum'a (kum kelebeği) karşı tek doz 50 mg/kg prazikuantele tekabül eden Mansonil Oral Tablet yeterlidir. Şerit ve kum kelebeği mücadelesinde pratik uygulama için aşağıdaki tablodan yararlanılabilinir.

 

 

                  Şerit Mücadelesi - Kum kelebeği mücadelesi 

20 kg'a kadar             1                          3 1/3

30                            1.5                            5

40                              2                         6 2/3

50                            2.5                         8 1/3

 

Tabletler elle veya bir tablet maşası İle dilin kaidesine bırakılarak bol su verilerek yutturulur. Şerit mücadelesi İçin, gerekirse 6-8 hafta sonra uygulama tekrar edilebilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR:

Prazikuantel etki mekanizmasına bağlı olarak (depolarizasyon, kontraksiyon, vakuolizasyon ve şerit boyunun kısalması), Mansonil Oral Tablet uygulamasının ardından dışkıda şeritleri bir bütün olarak görmek her zaman mümkün değildir. Şeritlerin kısmen parçalanması ve bağırsaklardan emilmesi sonucu şeritler özellikle kıvamı sert dışkıda erimiş (ip yada zar gibi), teşbih gibi ya da kapsüle olmuş gibi görülebilirler.

Mansonil Oral Tablet, kullanmadan evvel hayvanlara herhangi bir diyet uygulamaya veya tedavi sonrası bir sürgüt kullanmaya gerek yoktur. Şeritler, birçok enfeksiyona predis-pozisyon oluşturabileceklerinden, özellikle bahar aylarında koyunların meraya çıkarılmadan önce enterotoksemi aşısı ile aşılanmaları gerekmektedir. Prazikuantel güvenlik marjı yüksek bir antihelmintiktir. Koyunlarda 100-150 mg/kg dozlarda dahi bir yan etki oluşturmamıştır. Koyunlar köpeklerdeki şeritlerden Multiceps multiceps ve Taenia hydatigena'nın larva formlarına (Coenurus cerebralis (deli baş hastalığı) ve Cysticercus tenuicollis) ara konakçılık yaptıklarından dolayı köpeklerde şerit mücadelesi yapılmasına önem verilmelidir. Dicrocoelium dentriticum'a (kum kelebeği) etkili antihelmintikler oldukça az sayıdadır ve yüksek dozlarda etki ederler. Bundan dolayı, yoğun enfeksiyonlarda kum kelebeğini %100 elimine etmek her zaman mümkün değildir.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER:

Nadir de olsa, karın ağrısı, iştah kaybı, bulantı, kusma veya ishal görülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:

Deksametazon ile aynı anda kullanıldığında, prazikuantelin plazma konsantrasyonu yarı yarıya düşmektedir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT:

Doz aşımında titremeler ve çırpınmalar gözlenebilir.

Semptomatik şekilde müdahale edilmelidir. Spesifik bir antidotu yoktur.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR: İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Koyun eti ve sütü İçin "0" gündür.

KONTRENDİKASYONLAR:

Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

Gebelikte kullanım: Tavsiye edilen dozlarda gebe hayvanlarda güvenlidir.

GENEL UYARILAR:

•    Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız.

■ Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

•    Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

•    Yiyecek maddelerinden uzakta tutunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR:

Tedavi sonrası atılan şerit yumurtaları, toprakta bulunan akarlar işin bir enfeksiyon kaynağıdır. Tedaviye müteakip çıkan gaita iyice imha edilmelidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ:

Raf ömrü imal tarihinden itibaren 3 yıldır. 10-25°C'de ve direkt güneş ışığından uzakta muhafaza ediniz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

Karton kutu içinde her biri 5 tabletlik 10 adet ve 2 adet, alüminyum/PVC/PVDC'den yapılmış blister içeren (toplam 50 tabletlik ve 10 tabletlik) ambalajlar şeklinde piyasaya takdim edilmiştir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.