MEBEC
Etken Maddeler Klosantel (Closantel) | Mebendazol
Farmasötik Grup Antiparaziter
Farmasötik Şekil Oral Süspansiyon
Hayvanlar Koyun | Kuzu
Firma Ceva
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

Mebec
Veteriner Antihelmintik
Oral Süspansiyon
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

BileşimiMebec beyaz beyazımtrak renkte bir süspansiyon olup her ml’sinde 75 mg mebendazol ve 50 mg klosantele eşdeğer klosantel sodyum dihidrat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Mebec, benzimidazol türevlerinden mebendazol ve salisilanilid türevlerinden klosantel kombinasyonu olan geniş spektrumlu bir antihelmintiktir. Parazitlerin erişkinlerine, larvalarına ve yumurtalarına karşı etkiyerek meranın kontaminasyonunu önler. Mebendazol ve klosantel farklı kimyasal yapılara sahip, in vivo ve in vitro olarak uyumlu, parazitlere karşı tamamlayıcı antiparaziter etki gösteren maddelerdir. Klosantel koyunlarda karaciğer kelebeklerine, gastrointestinal nematodlara ve bazı artropodların |arva evrelerine karşı oldukça etkilidir. Mebendazol koyunlarda gastrointestinal nematodlara, akciğer nematodlarına ve sestodlara karşı oldukça etkindir. Klosantel, ATP sentezinin inhibisyonu ile sonuçlanan mitokondriyal oksidatif fosforilasyonu engeller. Bu, enerji metabolizmasında köklü bir değişime neden olarak parazitin ölümüne yol açar. Mebendazol, parazitin emici hücrelerinin mikrotübüler sistemi ile spesifik bir etkileşim yoluyla seçici bir antihelmintik etkiye sahiptir ve bu hücrelerin geri dönüşümsüz litik yıkımına ve bağırsak kurtlarının ölümüne yol açmaktadır.

Klosantel oral uygulamadan sonra sistemik dolaşımda hızlı bir şekilde emilmektedir. Konakçı vücudunda yaygın olarak dağılım gösterir. Plazma ve dokulardan eliminasyon yarılanma ömrü türe ve uygulama yöntemine bağlı olarak 12 ila 26 gündür. Başlıca dışkı ve idrarla atılır. Mebendazol düşük çözünürlüğe sahiptir ve sadece gastrointestinal sistemden hafifçe emilmektedir. Emilen kısım karaciğer tarafından metabolize edilmektedir. Karaciğer, böbrekler ve akciğerlerde daha yüksek miktarlarda olmak üzere tüm vücuda dağılır. Dışkıda değişmeden ve idrarla inaktif metabolitler halinde atılmaktadır.

MEBEC KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLARI

Mebec Oral Süspansiyon; koyun ve kuzularda Fasciola hepatica ‘ya bağlı kelebek invazyonları (ergin ve genç), akciğer nematodları ve gastrointestinal nematodlar ile şeritlerin (baş ve halkalar) tedavisi ve kontrolü için kullanılır.

Mebec Kullanım Sahası ve Endikasyonları

Mebec KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Mebec Oral Süspansiyon oral yolla uygulanır.

Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde; farmakolojik dozu 10 mg/kg canlı ağırlık klosantel ve 15 mg/kg canlı ağırlık mebendazol, pratik dozu 5 kg canlı ağırlık başına 1 ml’dir.

Mebec Oral Süspansiyon’un, veteriner hekim tarafından önerilen uygun bir ekipman (direnç tabancası vb.) yardımı ile kullanılması tavsiye edilir.

Doğru bir dozda uygulanmasını sağlamak için; canlı ağırlık mümkün olduğunca doğru bir şekilde belirlenmelidir. Klosantelin irrite edici özelliği göz önünde tutularak içirme sırasında dikkatli olunmalıdır.

Her kullanımdan önce ürünü iyice çalkalayınız.

Pratik doz tablosu;

Ortalama Canlı Ağırlık Pratik Doz
5 kg 1 ml
10 kg 2 ml
20 kg 4 ml
30 kg 6 ml
40 kg 8 ml
50 kg 10 ml
60 kg 12 ml
70 kg 14 ml
80 kg 16 ml

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER ve HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Koyunların invazyonlardan korunması için, uygun bir antiparaziter kontrol programı ardından tedaviler uygulanmalıdır. Direnç gelişmesi ve dolayısıyla tedavinin başarısızlıkla sonuçlanması riski nedeniyle aşağıdaki uygulamalardan kaçınılmalıdır.

Aynı grup antihelmintiklerin uzun bir süre boyunca çok sık ve tekrarlayan dozda kullanılması, Vücut ağırlığının yanlış hesaplanması, ürünün yanlış uygulanması gibi nedenlerle, verilmesi gereken dozdan daha az doz uygulanması.

Antihelmintiklere dirençten şüphelenildiği durumlarda, uygun testlerle ileri araştırmalar uygulanmalıdır (dışkıda yumurta sayısı azalım testi (FECRT) gibi). Verilerin özel bir antihelmintiğe karşı direnç geliştiğini göstermesi durumunda, farklı bir farmakolojik sınıfa ve etki şekline sahip başka bir ürün kullanılmalıdır.

AB de dahil olmak üzere bir dizi ülkede bulunan küçükbaş hayvanlarda Teladorsagia, Haemonchus, Cooperia ve Trichostrongylus türlerinde benzimidazollere (mebendazol içeren) karşı direnç bildirilmiştir. AB dışındaki koyunlarda görülen Haemonchus türünde klosantele karşı direnç bildirilmiştir. Bu nedenle; bu ürünün kullanımı, nematodların duyarlılığına ilişkin lokal (bölgesel, çiftlik) epidemiyolojik bilgilere ve antihelmintiklere karşı gelişen dirence yönelik daha fazla seçimin nasıl sınırlandırılacağına dair tavsiyelere dayalı olmalıdır. Antihelmintik direnç riskini azaltmak için, bir veteriner hekim ile dozajlama programları görüşülmelidir.

GEBELİKTE VE LAKTASYONDA KULLANIM

Gebe hayvanlara uygulanabilir. Ürün laktasyon dönemi esnasında kullanılabilir fakat sütün insan tüketimine sunulacağı durumlarda kullanılmamalıdır.

İSTENMEYEN IYAN ETKİLER

Kombinasyon, tavsiye edilen dozlarda toksik değildir ve herhangi bir yan etki gözlenmez.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Herhangi bir organik klorlu insektisit ile eşzamanlı uygulanmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTIDOT

Ciddi doz aşımında görülen semptomlar görüşte azalma ya da körlük, anoreksi, inkoordinasyon ve genel güçsüzlüktür. Spesifık bir antidotu bulunmamaktadır, olası bir toksikasyon durumunda semptomatik tedavi uygulanmalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.ka.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen koyunlar 65 gün süreyle kesime sevk edilmemelidir. Kuru dönem de dahil olmak üzere insan tüketimi için süt elde edilen koyunlara uygulanmaz. İnsan tüketimi için süt üretmesi amaçlanan koyunlarda ilk kuzulamadan önceki 1 yıl içerisinde kullanmayınız.

KONTRENDIKASYONLAR

Etkin maddelerden veya yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hayvanlara uygulanmaz. Hasta, zayıf ve karaciğeri hasarlı hayvanlarda veteriner hekim kontrolünde kullanılmalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz. Raf ömrü geçmiş ve ambalajı hasarlı ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.

Kullanmadan önce çalkalayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Ürün ile doğrudan temastan kaçınınız. Bu ürünü kullanırken yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız. Uygulama sırasında eldiven giyilmeli ve sonrasında eller yıkanmalıdır. Cilde ve göze teması halinde bol su ile yıkanmalıdır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanılmayan veteriner tıbbi ürün veya bu ürünün kullanımıyla ortaya çıkan atık maddeler yasalara göre tıbbi atık olarak imha edilmelidir. Su canlıları için yüksek derecede toksiktir, bu nedenle akarsulara, yeraltı sularına, kanalizasyona atılmaması gerekmektedir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Özel saklama koşullarına ihtiyaç duyulmadan, kendi ambalajı içinde, dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan, 25 °C’nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 24 aydır. Güneş ışığından koruyunuz. Açıldıktan sonra 6 ay içinde kullanılmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

500 ml ve 1000 ml’lik beyaz renkli HDPE şişelerde, alüminyum folyolu siyah renkli PP kapaklı şekilde, yanında silikon valfli kırmızı renkli PP uygulama kapağı ve taşıma askısı ile birlikte karton kutularda satışa sunulmaktadır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.