METACAM 20 MG/ML
Etken Maddeler Meloksikam
Farmasötik Grup Antienflamatuar
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Sığır
Firma Boehringer Ingelheim
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

Metacam 20mg/ml
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Non-Steroid Antiinflamatuvar
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

BileşimiMetacam 20 mg/ml Enjeksiyonluk Çözelti; steril, sarı renkli ve berrak bir enjeksiyonluk çözeltidir, her ml’sinde 20 mg meloksikam ve koruyucu madde olarak etanol içerir.

Farmakolojik Özellikleri

Meloksikam, prostaglandin sentezini inhibe eden ve bu yolla antiinflamatuvar, antieksudatif, analjezik ve antipiretik etkiler gösteren oksikam sınıfında yer alan steroid olmayan antiinflamatuvar bir ilaçtır (NSAID). Sığırlarda E. coli toksini tarafından oluşturulan tromboksan B2 sentezini inhibe ederek anti-endotoksik özellikler gösterir. İnflamasyonlu dokuya lökosit infiltrasyonunu azaltır.

0,5 mg meloksikam/kg dozunda yapılan tek doz deri altı uygulama sonrası danalarda maksimum plazma konsantrasyonu (Cmax) olan 2,1 µg/ml değerine 7,7 saat sonra, ineklerde ise maksimum plazma konsantrasyonu olan 2,7 µg/ml değerine 4 saat sonra ulaşır.

Meloksikamın %98’den fazlası plazma proteinlerine bağlanır. En yüksek konsantrasyonlara karaciğer ve böbrekte ulaşır. İskelet kasında ve yağ dokudaki konsantrasyonu ise nispeten daha düşüktür. Meloksikam ağırlıklı olarak plazmada bulunur. Sığırlarda ağırlıklı olarak süt ve safra ile atılır, idrarda ise sadece ana bileşiğin kalıntılarına rastlanır. Meloksikam karaciğerde oksidasyonla metabolize olur, metabolitler farmakolojik olarak inaktiftirler. Meloksikamın danalarda deri altı enjeksiyon sonrası atılım yarı ömrü 26 saat, ineklerde 17,5 saattir.

Atlarda damar içi enjeksiyonun ardından atılım yarı ömrü ise 8,5 saattir. Uygulanan dozun yaklaşık %50’si idrarla, kalan kısım ise dışkıyla atılmaktadır.

Hedef Türler

Sığır ve atlarda kullanıma yöneliktir.

Metacam Endikasyonları

Metacam 20 mg/ml Enjeksiyonluk Çözelti aşağıdaki durumlarda kullanılır:

Sığırlar:

  • Akut mastit vakalarında antibiyotik tedavisini desteklemek amacıyla,
  • Akut solunum yolu enfeksiyonlarında uygun antibiyotik tedavisiyle kombine edilerek klinik belirtilerin azaltılması amacıyla,
  • Bir haftalıktan büyük buzağılarda ve laktasyonda olmayan danalarda görülen diyarelerde ağızdan sıvı tedavisine ek olarak klinik semptomların azaltılması amacıyla,
  • Boynuz kesimi sonrası ağrının dindirilmesi amacıyla kullanılır.

Atlar:

  • Akut ve kronik kas-iskelet sistemi bozukluklarında inflamasyon ve ağrının dindirilmesi,
  • Koliklerde ağrının dindirilmesi amacıyla kullanılır.

Kullanım Şekli ve Dozu

Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Sığırlar:

Akut mastit ve akut solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotiklerle, ishallerde ise ağızdan sıvı tedavisi ile kombine edilerek 0,5 mg meloksikam/kg vücut ağırlığı dozunda tek doz olarak deri altı (s.c.) veya damar içi (i.v.) enjeksiyonla uygulanır (Pratik doz: Her 100 kg vücut ağırlığı için 2,5 ml).

Atlar:

Tüm endikasyonlarda 0,6 mg meloksikam/kg vücut ağırlığı tek doz damar içi (i.v.) yolla uygulanır (Pratik doz: Her 100 kg vücut ağırlığı için 3,0 ml).

Akut veya kronik kas-iskelet sistemi bozukluklarında enjeksiyondan 24 saat sonra tedaviye 0,6 mg meloksikam/kg vücut ağırlığı dozunda Metacam 15 mg/ml oral süspansiyon ile devam edilebilir. Uygulama sırasında kontaminasyondan kaçınılmalıdır.

Özel Klinik Bilgiler ve Hedef Türler İçin Özel Uyarılar

Sığırlara boynuz kesimi öncesinde uygulandığında operasyon sonrası ağrıyı azaltır. Tek başına kullanılması cerrahi girişim esnasındaki ağrıyı dindirmek için yeterli değildir, cerrahi girişim esnasındaki ağrıyı dindirmek için uygun bir anestezik/sedatif ile birlikte kullanılması gerekmektedir. Operasyon sonrası olası ağrıyı en iyi şekilde dindirmek için Metacam 20 mg/ml enjeksiyonluk çözelti cerrahi girişimden 10 dakika önce uygulanmalıdır.

Böbrekler üzerine toksisite riskini artırabileceğinden parenteral sıvı tedavisi gerektirecek şiddette su kaybetmiş, kan hacmi azalmış veya tansiyonu düşük olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Ülseratif mide-bağırsak sistemi bozukluğu (örneğin kanama), karaciğer, kalp veya böbrek fonksiyon bozukluğu olan hayvanlarda NSAID kullanımı risk artışına sebep olur. Bu tür hastalarda kullanımı gerekiyorsa hayvan dikkatle izlenmelidir.

Atlarda kolik endikasyonunda kullanıldığında ağrıyı dindirmekte yetersiz kalınırsa cerrahi girişim gerekebileceğinden tanı tekrardan dikkatlice gözden geçirilmelidir.

Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı: Gebe veya laktasyondaki ineklerde kullanılabilir, gebe veya laktasyondaki atlarda kullanılmamalıdır.

İstenmeyen Etkiler

İstenmeyen bir etki görüldüğünde uygulamaya son verilmeli ve veteriner hekime başvurulmalıdır. Sığırlarda deri altı ve damar içi uygulamalar iyi tolere edilir. Sığırların %10’unda deri altı uygulama sonrası enjeksiyon bölgesinde hafif şiddette geçici şişlik gözlenmiştir. Atlarda enjeksiyon yerinde hafif ve kendiliğinden iyileşen geçici şişlik oluşabilir. Oldukça nadir vakalarda şiddetli seyredebilen (ölümle sonuçlananlar dahil) anafilaktik reaksiyonlar oluşabilir, bu durumda semptomatik tedavi yapılmalıdır.

İlaç Etkileşimleri

Metacam 20 mg/ml enjeksiyonluk çözelti ketoprofen, karprofen, tolfenamik asit ve fluniksin meglumin gibi diğer non-steroid antiinflamatuvarlarla, glukokortikoidlerle veya antikoagülanlarla birlikte uygulanmamalıdır.

Doz Aşımında Belirtiler, Tedbirler ve Antidot

Doz aşımı olması halinde semptomatik tedaviye başlanmalıdır.

Gıdalarda İlaç Kalıntı Uyarıları

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra, eti için yetiştirilen sığırlar 15 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İlaç kullanımı süresince ve kullanımın durdurulmasını takiben 5 gün (10 sağım) süreyle elde edilen sütler tüketime sunulmamalıdır.

Kontrendikasyonları

6 haftalıktan küçük taylara uygulanmamalıdır. Gebe veya laktasyondaki atlara uygulanmamalıdır. Karaciğer, kalp ve böbrek yetmezliği veya kanama bozukluğu olan hayvanlarda kullanılmamalıdır. Ülserojenik mide-bağırsak sistemi bozukluğu söz konusu ise kullanılmamalıdır. İçerdiği etkin veya yardımcı maddeye karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır. Sığırlarda diyare endikasyonunda 1 haftalıktan küçük buzağılarda kullanılmamalıdır.

Genel Uyarılar

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz. Ürünü orijinal kutusu içerisinde muhafaza ediniz.

Uygulayıcının Alması Gereken Önlemler ve Hekimler İçin Uyarılar

Kazara kişinin kendisine enjeksiyon yapması durumunda ağrı oluşabilir. Non-steroid antiinflamatuvar ilaçlara karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişiler ilaçla temastan kaçınmalıdır. Kazara yapılan enjeksiyonlarda derhal tıbbi yardım alınmalı; ilacın prospektüs, şişe ya da kutusu doktora gösterilmelidir.

Muhafaza Şartları ve Raf Ömrü

Raf ömrü 3 (üç) yıldır. Açıldıktan sonra 28 gün süreyle kullanılabilir. Dondurulmadan ve buzdolabına konulmadan 25 0C’nin altında muhafaza edilmelidir. Kullanım süresince tıpa 45 kez delinebilir.

Kullanım Sonu İmha ve Hedef Olmayan Türler İçin Uyarılar

Kullanılmayan ürünler ya da bu ürünlere ait atık maddeler yerel yönetmelikler doğrultusunda imha edilmelidir.

Ticari Takdim Şekli

Karton kutu içerisinde prospektüsüyle birlikte 20 ml, 12 x 20 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml ve 6 x 250 ml’lik Tip I, renksiz cam flakonlarda sunulmaktadır. Flakonlar gri klorobütil kauçuk tıpa ve alüminyum kapişonla kapatılmıştır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.