METRİPRİM
Etken Maddeler Sulfametoksazol | Trimetoprim
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Keçi | Koyun | Sığır
Firma Anadolu İlaç
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Metriprim enjeksiyonluk çözelti sulfonamid grubundan sulfametaksazol ile diaminoprimidin gurubundan trimetoprimden kurulu güçlendirilmiş sülfonamit kombinasyonudur. Trimetoprim ile sulfametaksazol arasında sinerjistik ilişki vardır. Bakterilerde folik asit sentezinde rol oynayan enzim sistemlerini ardışık iki aşamada (dihidrofolik asit ve tetrahidrofolik asit sentez aşamaları) dönüşümsüz olarak inhibe etme suretiyle folik asit sentezini bloke ederler. Sonuçta bakteriyel nukleotidlerin sentezinin aksamasıyla bakterinin yaşam fonksiyonları duraksar; üreme durur ve ölür. Bu sinerjistik ilişki sayesinde antibakteriyel spektrum genişlemiş, direnç oluşumu frenlemiş, tek başına kullanımdakine kıyasla, çok daha düşük dozlardaki uygulamalarda arzu edilen antibakteriyel etkinlik tek başına sağlanabildiği için, yan etki ve doz aşımı riskleri en düşük düzeye inmiştir.

 

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, ÖNELMLER VE ANTİDOT

Memeli hayvanların güçlendirilmiş sulfonamidlere karşı toleransları geniştir. Doz aşımı durumlarında ilaç uygulaması derhal durdurulmalı, gerekirse sıvı tedavisi, diazepam ve 8-Kompleks vitaminleri uygulanabilir. Antidotu epinefrindir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.