MİNTİVERM
Etken Maddeler Levamizol
Farmasötik Grup Antihelmintik
Farmasötik Şekil Oral Çözelti Tozu
Hayvanlar Koyun | Sığır | Tavuk
Firma Teknovet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

MİNTİVERM 
Oral Çözelti Tozu
Veteriner  Antihelmintik

BİLEŞİMİ

Mintiverm Oral Çözelti Tozu; beyaz renkli, kokusuz akıcı bir tozdur. 1g toz;  150 mg  Levamizol HCl içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Mintiverm Oral Çözelti Tozu’nun etkin maddesi olan Levamizol; imidazotiyazol grubundan bir antihelmintik olup mide-barsak, akciğer ve kalpte bulunan nematodlara (yuvarlak kurtlar) etki eder. Etkisini parazitlerin otonomik gangliyonlarını nikotine benzer şekilde uyararak nematodları paralize (felç) etmek suretiyle gösterir.

Ağız yoluyla verilen Levamizol, kolayca emilerek tüm vücut kesimlerine dağılır. 1-2 saat içerisinde kan yoğunluğu en yüksek düzeye ulaşır. Oral alınımından sonra tüm hayvan türlerinde benzer metabolik yol izleyerek vücutta büyük ölçüde biyotransformasyona uğrar. İlk 12 saatte yaklaşık %40’ı idrarla ve ilk 48 saat içinde de yaklaşık %41’i de dışkı ile olmak üzere başlıca bu yollardan atılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Önerilen dozlar aşılmamalı ve doz hesaplaması doğru yapılmalıdır.   Normal tedavi dozlarında dahi hayvanlarda geçici olarak köpüklü salivasyon şekillenebilir. 300 kg’ı aşan sığırlarda maksimum 150 ml ilaçlı çözelti

( 2250 mg Levamizol / hayvan ) verilebilir. İleri gebe, aşırı derecede zayıf (kaşektik) ve ağır stres altında bulunan hayvanlara uygulanmadan önce fayda/zarar değerlendirmesi yapılmalıdır.

Tedaviden sonra hayvanlar nematod ile bulaşık sahada (merada) otlatılmamalıdır. Aksi halde 2-4 hafta sonra ilaç uygulaması tekrar edilmelidir. Bu durumda kalıntı arınma süresi tekrar dikkate alınmalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLERİ

Normal dozlarda dahi köpüklü salivasyon, baş dönmesi ve kusma gözlenebilir. Tekrarlayan dozlarda ateş, kas ağrısı ve deride isilik benzeri alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Ayrıca agranülositosis ve lökopeni gözlenebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Levamizol, kolinestereaz inhibitörü olduğundan ; tetrahidropirimidinler (pyrantel, morantel, oksantel), fenotiyazini prokain, dietilkarbamazin ve organik fosforlu pestisitlerle ( diklorvos, triklorfon, asuntol, vb) ile birlikte kullanılmamalıdır.

Mintiverm Oral Çözelti Tozu ile tedaviden  14 gün önce ve 14 gün sonra organik fosforlu bileşikler kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER ,ÖNERİLER  VE  ANTİDOTU

Koyunlarda 45 mg/kg dozda bazı zehirlenme belirtilerine sebep olabilir. 90 mg/kg dozda ise ölüme sebep olabilir. Doz aşımında zehirlenme belirtileri kullanılmasını takiben 5-15 dakika gibi kısa bir sürede başlayıp     30 dakikada doruk değere çıkar. Etkilenen hayvanlarda bulantı, kusma, kas titremeleri, çırpınmalar, solunum güçlüğü ve yetmezliği, kalp atım hızında yavaşlama, yere uzanma gibi geçici belirtiler gözlenir. Solunum yetersizliğine bağlı olarak ölüm şekillenebilir. Özel bir antidotu yoktur ; doz aşımı ve zehirlenme belirtilerinde semptomatik olarak destekleyici tedavi uygulanır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.) ; Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben sığırlar 14 gün, koyunlar 21 gün ve kanatlılar 7 gün süreyle kesime sevk edilemez.

İnsan tüketimi için süt elde edilmekte olan sağmal inek ve koyunlara uygulanamaz.

İnsan tüketimi için yumurta elde edilen kanatlılara uygulanamaz.

KONTRENDİKASYONLARI

Organik fosforlu bileşiklerle birlikte kullanımı kontrendikedir. Bu sebeple Mintiverm Oral  Çözelti Tozu uygulanmasından 14 gün önce ve 14 gün sonra organik fosforlu bileşikler kullanılmamalıdır. Ayrıca karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR     

Kullanmadan önce ve  beklenmeyen bir etki görüldüğünde Veteriner Hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İlacı uygularken yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız. Deriye ve göze temas ettirmeyiniz. Teması halinde derinizi, ellerinizi ve gözlerinizi bol su ile yıkayınız. İlacın temas ettiği elbiseler derhal uzaklaştırılarak iyice yıkanmalıdır. İlacı uygulayan az sayıdaki insanda duyarlılık reaksiyonları (idiosinkratik) görülebilir. İlaç uygulandıktan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

İmal tarihinden itibaren raf ömrü 3 yıldır. Oda sıcaklığında (15-25 °C) ve ışıktan koruyarak saklayınız.

HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Atlar için son derece tehlikelidir. 20 mg / kg dozda bile ölüme yol açabilir.

Irk ve sürü duyarlılığı sebebiyle keçilerde normal dozlarda bile zehirlenmeler ve ölüm görülebilir.

Kedi ve köpeklerde ölüme sebep olacak şekilde zehirlidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içerisinde 1 adet 15 g’lık toz içeren alüminyum folyo ambalajda ve  100 g - 150 g’lık beyaz  renkli polietilen kaplarda ; kutusuz  olarak  500 g’lık beyaz renkli polietilen kaplarda sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner Hekim reçetesiyle ; Veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ : 06.12.2004    

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI RUHSAT TARİHİ VE NO’SU: 10.03.2003 – 12 / 012

RUHSAT SAHİBİ VE İMAL YERİ  ADRESİ : TEKNOVET İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Atatürk Mah. Marmara San Sitesi M Blok No: 290                34670     İkitelli – İSTANBUL

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ : 06.12.2004    

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO: 10.03.2003 – 12 / 012

PAZARLAMA İZİN SAHİBİ VE İMAL YERİ  ADRESİ: TEKNOVET İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Atatürk Mah. Marmara San Sitesi M Blok No: 290                34670     İkitelli – İSTANBUL

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.