MONOPEN
Etken Maddeler Penisilin G Potasyum
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Keçi | Kedi | Köpek | Koyun | Sığır
Firma Provet
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

MONOPEN
Enjeksiyonluk Çözelti Tozu ve Çözücüsü
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

Her flakon beyaz, steril, suda çözünür toz halde 10 milyon ünite Potasyum Penisilin G içerir. Sulandırıcı ile sulandırılınca yaklaşık 25 ml berrak çözelti elde edilir. Elde edilen çözeltinin her ml.sinde 400.000 i.ü etkin madde bulunur.

FARMAKOLOJIK ÖZELLIKLERI

Penisilin G duyarlı mikroorganizmaların aktif üreme devrelerinde bakterisit etkili olan dar spektrumlu bir antibiyotiktir. Hücre duvarı mukopeptidinin biyosentezini inhibe ederek etki gösterir. Birçok stafilokok suşunun dahil olduğu penisilinaz üreten bakterilere karşı etkili değildir . Penisilin G stafilokoklara ( penisilinaz üreten suşlar hariç), streptokoklara ve pneumokoklara invitro olarak çok etkilidir. Bacillus antracis, Clostridium spp, Actinomyces bovis, Listeria spp ve Leptospiralara karşı da in vitro yüksek etkinlik gösterir.

Penisilin G kasiçi ve derialtı uygulamadan sonra hızla emilir.Verilen total dozun %60 kadarı 5 saatlik süre içinde değişimemiş halde idrarla atılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER

Ciddi enfeksiyonların tedavisinde istenen yüksek serum seviyelerini sürdürmek için yüksek ve sık dozlar gereklidir.

Gebelikte kullanımı : PenisilinG önerilen dozlarda gebelik yönünden güvenlidir.

DİĞER İLAÇLARLA ETKİLEŞİM

Tetrasiklinler ile aynı anda verilmemelidir

YAN ETKİLER

Penisilinlerin en önemli yan etkılerı akut anafılaksı ve kollapstır. Ayrıca daha az şiddette ama daha sıklıkla aşırı duyarlılık reaksiyonları (ürtıker, ateş, anjıonörotık ödem gibi) görülebilir. Anafılaksı oluşursa epınefrın ve/veya oksijen, İ.V steroıd uygulanmalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER VE ÖNLEMLER

Verilen dozun ve sürenin uzamasına bağlı olarak ototoksik ve nefrotoksik etkiler oluşabilir

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı Arınma Süresi(i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takip eden 10 gün süreyle sığır, koyun ve keçiler kesime gönderilmemeli, son ilaç uygulamasınından sonra 4 gün boyunca elde edilen koyun, keçi ve inek sütleri insan gıdası olarak kullanılmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLARI

Penisilin ve türevlerine aşırı duyarlı hayvanlarda kullanılmamalıdır. Ciddi renal bozukluğu olan hayvanlarda kullanılmamalıdır. Küçük herbivorlarda ve perde ayaklılarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime başvurulmalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

SAKLANMASI VE RAF ÖMRÜ

Raf ömrü imalat tarihinden itibaren 2 yıldır.

Oda sıcaklığında (15-25 C ), ışıktan korunarak saklanmalıdır.

Sulandırıldıktan sonra oda ısısında 24 saat içinde , buzdolabında saklanırsa 1 hafta içinde kullanılmalıdır.

TICARI TAKDIM ŞEKLI

Toz içeren (10 milyon ünite) 50 ml'lik renksiz cam flakonlar 20 ml çözücü içeren renksiz cam flakonlarla birlikte karton kutularda.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.