NEO-TERRAMYCİN
Etken Maddeler Neomisin Sülfat | Oksitetrasiklin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Oral Çözelti Tozu
Hayvanlar Buzağı | Kanatlılar | Kuzu
Firma Zoetis
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

UYARILAR

Oksitetrasikline ve neomisine duyarlı olan hayvanlarda kontrendikedir. Tavşan, kobay, hamster ve gerbillerde gastrointestinal floranın bozulmasına yol açabileceği için kullanılmamalıdır. Aminoglikozid içeren ürünler böbrek yetmezliği, denge ve işitme organları ile ilgili hastalığı olan hayvanlarda kullanılmamalıdır. Neomisin, nadiren ototoksisite, nefrotoksisite, şiddetli ishal ve intestinal malabsorbsiyona yol açabilir. Neo Terramycin uzun süreli kullanımı sonucunda bakteriyel ve fungal süperenfeksiyonlar görülebilir. Neomisin, penisilinin emilimini engelleyeceği için oral yolla verilen penisilinlerle birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. Oral neomisin, vitamin K'nın emilimini olumsuz yönde etkileyebilir. Neomisin ve oksitetrasiklinlerin böbrek üzerine olumsuz etkilerinden dolayı bu ürünle birlikte başka aminoglikozid ve tetrasiklinler kullanılmamalıdır. Neomisin her ne kadar çok az emilse de, nöromuskuler blokaj yapıcı etkisi olan, ototoksik, nörotoksik, nefrotoksik olduğu bilinen ilaçlarla ve furosemid, sefalosporinler, metoksifluran, amfoterisin B ve polimiksinler ile kullanılmamalıdır.

YASAL ARINMA SÜRESİ

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s): Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra buzağı ve kuzular için 10 gün, kanatlılar için 14 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 14 gün boyunca elde edilen yumurtalar insan tüketimine sunulmamalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ

500 g.'lık aluminyum folyolarda satışa sunulmaktadır.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

25 °C'nin altında, güneş ışığı almayan kuru bir yerde saklanmalıdır. Raf ömrü imalat tarihinden itibaren 2 yıldır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.