NEWOMEC-F
Etken Maddeler İvermektin | Klorsulon (Clorsulon)
Farmasötik Grup Endektosit
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Sığır
Firma Aksu Eczacılık
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

Gebelikte Kullanım: Tavsiye edilen kullanım şeklinde gebeler için güvenlidir. 10 mg/kg canlı ağırlık dozunda tavşanlarda yavrularda düşük vücut ağırlığı şeklinde fetotoksisite şekillendiği bildirilmiştir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 35 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde
edilmekte olan sağmal ineklerde kullanılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutuda 20, 50 ,100 ve 250 ml’lik renksiz cam şişelerde takdim edilmiştir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.