NİLVERM
Etken Maddeler Levamizol
Farmasötik Grup Antihelmintik
Farmasötik Şekil Oral Çözelti Tozu
Hayvanlar Buzağı | Koyun | Kuzu | Sığır | Tavuk
Firma Ceva Dif
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

NİLVERM
 Oral Çözelti Tozu
Veteriner Antihelmintik

BİLEŞİMİ

15 g tozda 2250 mg Levamizol HCI içerir. Nilverm Oral Çözelti Tozu, beyaz renkli, kokusuz tozdur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

İmidatiyazol türevlerinden olan Levamizol, tetramizol'ün L-izomerinden elde edilmiştir. Levamizol, parazitlerin otonom gangliyonlarını sürekli uyarmak suretiyle paraliz yapıcı bir etki gösterir. Oral yolla verilen Levamizol hızla emilerek vücuda dağılır; çeşitli dokulardaki etkili yoğunluğunu en az 5 gün boyunca korur. İlaç vücutta büyük ölçüde (%95) biyotransformasyona uğrar; başlıca dışkı ve idrarla atılır. Sığırlardaki plazma yarı ömrü 4-6 saattir. Ağız yoluyla verilen dozun ortalama %40'ı ilk 12 saatlik süreçte atılır, 8 gün boyunca atılmaya devam eder.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE UYARILAR

İlacın rutin olarak yılda birkaç defa uygulanması ile etkili sonuç alınır. Bölgenin koşullarına ve hedef parazitlerin durumlarına göre en uygun ilaçlama zamanlarının, ilaçlama sayısı ve uygulama aralıklarının belirlenmesi için veteriner hekime danışınız.

GEBELİKTE KULLANIM

Tavsiye edilen dozlarda gebelerde güvenlidir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Nadiren baş dönmesi ve kusma gözlenebilir. Tekrarlayan dozlarda ateş, kas ağrısı ve deride isilik benzeri allerjik reaksiyonlara neden olabilir. Ayrıca agranülositosis ve lökopeni gözlenebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Organik fosforlu insektisitlerle birlikte veya birbirini takip edecek şekilde kullanılmamalı; kullanılması gerekli olduğu durumlarda uygulanmış olan ilacın ilaç kalıntı arınma süresine göre yeterli süre geçtikten sonra uygulama yapılmalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER, ANTİDOT

Doz aşımında; tükrük ve gözyaşı salgısı artışı, kas titremelerine ileri vakalarda, solunum güçlüğü ve kollapsa neden olabilir. Özel antidotu yoktur, semptomatik tedavi uygulanır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 14 gün, koyunlar 21 gün, kanatlılar 7 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilmekte olan sağmal inek ve koyunlara uygulanamaz.

İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuklara uygulanamaz.

KONTRENDİKASYONLARI

Tavsiye edilen dozlarda bilinen bir kontrendikasyonu yoktur. Ağır karaciğer ve böbrek yetersizliklerinde kullanılmamalıdır. Organik fosforlu insektisit uygulanmış olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

İlaçla temastan kaçınınız ve kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. İlaç kullanılırken sigara içilmemeli ve yemek vb. yenilmemelidir.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Irk ve sürü duyarlılığı nedeniyle keçilerde zehirlenme ve ölüm oluşabilir. Kedi ve köpeklerde ölüme sebep olabilecek şekilde zehirlidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Kendi ambalajı içinde,kuru bir yerde ve oda sıcaklığında (15-250C) saklayınız. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 5 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içerisinde, 15 g'lık alüminyum folyo poşetlerde piyasaya sunulmaktadır.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 27.07.2006

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI RUHSAT TARİHİ VE NO: 17.02.1972 - 3 / 245

İMAL YERİ: Nobelfarma İlaç San. ve Tic. A.Ş. Sancaklar 81100 Düzce - Türkiye

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.