OKSANOVA
Etken Maddeler Oksfendazol (Oxfendazole) | Oksiklozanid (Oxyclozanide)
Farmasötik Grup Antihelmintik
Farmasötik Şekil Oral Tablet
Hayvanlar Koyun | Sığır
Firma Denova
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

OKSANOVA

Oral Tablet
Veteriner antihelmintik

BİLEŞİMİ
OKSANOVA Oral Tablet, krem renkli ortasından çentikli bolus şeklinde tablet olup her tablette 300 mg Oksfendazol ve 600 mg Oksiklozanid içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
OKSANOVA Oral Tablet oksiklozanid ve oksfendazol etken maddelerinin kombinasyonundan oluşmuş geniş spektrumlu bir antihelmentikdir. Benzimidazol bileşiği olan oksfendazol antinematodal ve anticestodal etkinliğe sahiptir. Etkisini parazitlerde fumaratın süksinata indirgenmesine aracılık eden fumarat redüktaz’ın etkinliğini engelleyerek enerji oluşumunu önler ve parazitlerde kasların felcine bunun sonucunda parazitin ölümüne yol açarak gösterir.

Oral yolla ruminantlara uygulandığında hızla rumene dağılır ve oksfendazolün bir kısmı rumende fenbendazole dönüşür ve bu şekilde emilime uğrar. Oksfendazol ve metaboliti yaklaşık 12- 18 saat içerisinde pik plazma seviyesine ulaşır. Yarılanma ömrü 18.7 saattir. 48 saat sonra esas olarak gaita ile olmak üzere elimine edilmeye başlar. T.colubriformis, Ostertagia sp. ve Haemonchus türlerinde benzimidazol grubuna bağlı bileşiklere karşı direnç şekillenebilir.
Salisilanid türevi olan oksiklozanid ise tüm salisilanidlerde olduğu gibi fumarat redüktaz enzimini inhibe etmesinin yanısıra enerji metabolizmasının fosforolaz bağlantısını bozar. Oksiklozanid tremetodlardan Fasciola hepatica ve Fasciola gigantica erginlerine karşı etkilidir. Oksiklozanid uygulamadan sonra 45 saat içinde pik plazma konsantrasyonuna ulaşır. Yarılanma ömrü (t 1/2g) 6.4 gündür. Oksiklozanid esas olarak gaita ve düşük miktarda da ( % 1.2 – 1.9) idrarla elimine edilir.

KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR

OKSANOVA Oral Tablet; koyun ve sığırlarda mide-barsak ve akciğer kılkurtlarının ergin,larva ve yumurtalarının, karaciğer kelebeklerinin erginlerinin ve Moniezia sp. erginlerinin tedavisi ve enfeksiyonlarından  korunmada kullanılır.

Müstahzarın etkili olduğu parazitler aşağıda sıralanmıştır.

Mide kılkurtları

Haemonchus sp., Ostertagia sp.,Trichostrongylus axei

Barsak kılkurtları

T.colubriformis,Trichostrongylus sp.,Nematodirus sp.,Cooperia sp.,Bunostomum sp.,Gaigeria pachyscelis (incebarsak kılkurtları)

Chabertia ovina, Oesophagostomum sp.,Trichuris sp. (kalın barsak kılkurtları)

Akciğer kılkurtları

Dictyocaulus sp.

Karaciğer kelebekleri

Fasciola hepatica ve Fasciola gigantica  (ergin)

Barsak şeritleri

Moniezia sp.    

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner Hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde:

Farmakolojik doz:

Koyunda: 5 -7,5 mg /kg canlı ağırlık Oksfendazol, 15 -20 mg/kg canlı ağırlık Oksiklozanid; sığırda: 5 mg /kg canlı ağırlık oksfendazol, 10-15 mg/kg canlı ağırlık Oksiklozanid  şeklindedir.

Pratik doz:

Koyunlara her 40 kg için: 1 – 1.5 tablet verilir
Sığırlara her 100 kg için: 2-2,5 tablet verilir.

Tabletler hayvanlara ya doğrudan doğruya yutturularak veya su içinde eritilerek içirmek şeklinde verilir. Ürün ortasındaki çentikten kırılarak yarım oral tablet halinde de kullanılabilir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR
Etkili bir mücadele için iç parazit ilaçlarının aşağıda belirtilen program dahilinde kullanılması tavsiye edilmektedir:
*Biri ilkbahar ve diğeri sonbaharda olmak üzere yılda en az 2 ilaçlama,
*Meraların parazitlerle bulaşmasını önlemek için çıkmadan önce bir uygulama,
*Ovisidal etkinin tamamlanması ve mera bulaşıklığının önlenmesi bakımından tedavi edilen hayvanların 8 – 12 saat kapalı tutulmaları tavsiye edilir.
*Etkin bir paraziter mücadele için mutlaka veteriner hekime danışınız.
İSTENMEYEN/YAN ETKİLER
Nadiren de olsa ishal, yumuşak dışkı, sık dışkı çıkarma ve iştahsızlık gibi istenmeyen etkiler görülse de bunlar geçici olup 1-2 saat içinde kendiliğinden kaybolur.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Bromsalanlarla geçimsizliği bulunup birlikte kullanıldığında sığırlarda abortus, koyun ve keçilerde ölümler yapabilir.
DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ
Oksiklozanid koyunlarda 60 mg/kg (tavsiye edilen dozun 3 -4 katı) dozda uygulandığında ölüm şekillenebilir. Aynı zamanda sığırlarda oksiklozanid 30 mg/kg dozda bazı zehirlenme belirtileri meydana getirebilir. Aşırı doz halinde ortaya çıkan iştahsızlık, inkoordinasyon, salya artışı ve spazm gibi belirtilerde semptomatik olarak müdahale edilir.
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.) :Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 28 gün, koyunlar 21 gün süreyle kesime sevk edilmemelidir. Sığırlarda tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün (10 sağım) süreyle elde edilen süt insan tüketimine sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için süt elde edilen koyunlarda kullanılmaz.
KONTRENDİKASYONLARI
Karaciğer yetersizliği olan hayvanlarda tavsiye edilmez.
Gebelikte kullanım: Benzimidazol türevlerinin embriyotoksik ve teratojenik etkilerinden dolayı gebeliğin ilk 45 günlük dönemi ile koç katımı süresince kullanılmamalıdır.
GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.Prospektüsü okuyunuz.
UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Uygulama sonrası eller iyice yıkanmalıdır.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Müstahzar raf ömrü oda sıcaklığında (15 -25 0C’de),orijinal ambalajında kutu içinde saklanmak kaydıyla imal tarihinden itibaren 24 aydır.
KULLANIM SONRASI İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR
Raf ömrü dolmuş, açılmış veya saklama şartlarına uyulmadan uzun süre bekletilmiş olan ilaç, iç ambalajı ile birlikte imha edilmelidir.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde alüminyum folyolu blisterler halinde 10 adet,20, adet, 30 adet, beyaz renkli PE şişelerde 50 ve 100 adetlik tabletler şeklinde satışa sunulmuştur.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesi ile veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır(VHR).
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ:
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI RUHSAT ONAY TARİH VE NO:
RUHSAT SAHİBİ VE ADRESİ
DENOVA İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Toros Mahallesi 78067 Sokak Levent Apt. Kat: 1 Daire: 1 01170 Çukurova/ADANA
İMAL YERİ ADI VE ADRESİ
Albafarma İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti.
İstanbul Tuzla Org. San. Bölgesi 8. Cd. No: 11 Tuzla / İSTANBUL

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.