OKSEROKS
Etken Maddeler Oksfendazol | Oksiklozanid
Farmasötik Grup Antiparaziter
Farmasötik Şekil Oral Tablet
Hayvanlar Koyun | Sığır
Firma Santavet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

BİLEŞİMİ:

Okseroks oral tablet çentikli, beyaz-krem renkli oval bir tablet olup; her bir tablet 375 mg Oksfendazol ve 750 mg Oksiklozanid içerir.

KULLANIM YERLERİ/ENDİKASYONLAR:

Okseroks oral tablet sığır ve koyunlarda akciğer ve mide-bağırsak kıl kurtları, karaciğer kelebekleri ve şerit enfestasyonlarının tedavi ve kontrolünde endikedir.

Mide kıl kurtları : Ostertagiasp. ,Haemonchus sp. , Trichostrongylusaxei.
İnce barsak kıl kurtları : Trichostrongylussp. ,Nematodirus sp. , Cooperiaspp., Bunostomumspp., Gaigeriapachyscelis, T.colubriformis.
Kalın barsak kıl kurtları : Chabertiaovina, Trichuris sp., Oesophagostomum sp.
Akciğer kıl kurtları : Dictyocaulus’un ergin larva ve yumurta formları.
Karaciğer kelebekleri : F.hepatica ve F.gigantica’nın ergin formları.
Barsak şeritleri : Moniezia sp

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

‘’Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde’’Okseroks oral tablet yalnızca oral yolla uygulanır.

 

Farmakolojik Doz:
Oksfendazol : Sığır ve koyun : 4,5–5 mg/kg canlı ağırlık
Oksiklozanid : Sığır : 10 mg/kg canlı ağırlık
Pratik Doz:
Sığır : 150–200 kg canlı ağırlık için 2–3 tablet
Koyun : 50 kg canlı ağırlık için 1 tablet

GIDALARDA İLAÇ KALINTISI UYARISI:İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S):Tedavi süresince ve son uygulamadan sonra, eti için yetiştirilen sığırlar 28 gün, koyunlar 21 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İlaç kullanım esnasında ve kullanımın durdurulmasını takiben elde edilen sütler sığırlarda 10 sağım boyunca tüketime sunulmamalıdır. Sütü insan tüketimine sunulan koyunlarda kullanılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

Karton kutu içerisinde; 10–20–50 tabletlik alüminyum folyo kaplı blister ambalajlarda satışa sunulmuştur.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.