OTIMIX
Etken Maddeler Neomisin Sülfat | Nistatin | Permetrin | Triamsinolon (Triamcinolone Acetonide)
Farmasötik Grup Antibakteriyel | Antienflamatuar | Antifungal | Antiparaziter
Farmasötik Şekil Kulak Merhemi
Hayvanlar Kedi | Köpek
Firma Provet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

OTIMIX
Kulak Merhemi
Veteriner Antibakteriyel, Antifungal, Antiparaziter, Antiinflamatuvar

BİLEŞİMİ

Açık sarı renkli merhemin her 1 gramı Neomisin ( sulfat halinde ) 3.500 IU Nistatin 100.000 IU Triamsinolon asetonid 1 mg Permetrin 10 mg içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Neomisin sülfat: Aminoglikozit yapılı bir antibakteriyeldir. Neomisinin topikal formulasyonları veteriner hekimlikte kulak, göz merhemi ya da damla şeklinde yaygın olarak kullanılır. Neomisin gram negatif aerobların çoğuna ve bazı stafilokok suşlarına karşı etkilidir. Gram pozitiflere karşı etkisi zayıftır.

Nistatin: Poliyen antifungal bir antibiyotiktir. Geniş spektrumlu antifungal aktiviteye sahiptir. En çok mayalara özellikle Candida spp ve aynı zamanda Pityrosporum, Cryptococcus ve Dermatophytes etkilidir. Aspergillus, Trichophyton ve Micosporum spp gibi mantarlara da etkilidir.

Triamsinolon asetonid: Hidroksiprednizolon florlu türevidir. Sentetik bir glukokortikoidtir ve hidrokortizondan 4 - 5 kez daha güçlüdür. Antiinflamatuvar etkisi metil prednisolon kadar güçlüdür. Diğer özellikleri hidrokortizona benzer. Kedi ve köpeklerdeki otitis externa semptomlarına karşı antiinflamatuvar, antialerjik ve antiproliferatif olarak etkir.

Permetrin: Dogal pietrinlerin sentetik bileşikleri olan Piretroidler sınıfından insektisit ve akarisid etkili bir maddedir.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Özellikle kedilerde yalamak suretiyle merhemin oral yolla alınmasını önlemek amacıyla kıllara bulaştırılmaması gerekmektedir.

Gebelikte kullanımı: Reprotoksisite ve teratojenik etkileri laboratuar hayvanlarında gösterilmiştir. Bu konuda hedef türlerde yeterli araştırma yapılmadığından ürünün gebelikte ve laktasyondaki hayvanlarda kullanımı tavsiye edilmez.

İSTENMEYEN YAN ETKİSİ

Uygulamayı takiben hafif irritasyonlar meydana gelebilir. Eğer irritasyon tedavi boyunca sürekli ve kötüye gidiyorsa tedavi durdurulmalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Diğer ilaçlarla bir geçimsizliği gösterilmemiştir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER, ANTİDOT

Kulaklarında hastalık görülmeyen kedi ve köpeklerdeki doz aşımı çalışmalarında uygulama dozunun 4 katı tavsiye edilen sürenin iki katı uygulandığında hafif irritasyonlara sebep olduğu görülmüştür.

Kedilerde bazen tedavi sona erdikten sonra normale dönen ALT ve AST'da artış görülür.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz

KONTRAENDİKASYONLARI

Kulak zarının bütünlüğünün bozulduğu hayvanlarda kullanılmaz. 1.5 kg'ın altındaki kedilerde kullanılmaz

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARI

Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız. Göze teması halinde hemen bol su ile yıkayınız. Deriye teması halinde hemen bol sabunlu su ile yıkayınız. Yanlışlıkla yutulması halinde doktora başvurunuz ve kutu veya prospektüsü doktora gösteriniz.

İçeriğinde bulunan maddelere duyarlılığı olan insanlar ürün ile temastan kaçınmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında ( 15-25 C) saklanır.

Raf ömrü imal tarihinden itibaren 24 aydır. Açıldıktan sonra 28 gün içerisinde tüketilmelidir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

10 g ve 30 g'lık polietilen tüplerde karton kutu içerisinde satışa arzedilir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.