OVATOKS
Etken Maddeler Amitraz
Farmasötik Grup Ektoparaziter
Farmasötik Şekil
Hayvanlar Koyun | Sığır
Firma Çukurova
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Amitraz; temas ve solunum yoluyla etki eden formamidin grubundan bir akarisit ve insektisittir. Ektoparazitlerin merkezi sinir sistemindeki octopamin reseptörlerine müdahale etmek suretiyle nöronal aktiviteyi arttırarak parazitlerde anormal davranışlar, konakçıdan ayrılma ve nihayet ölümle sonuçlanan bir etki gösterir. Bu özelliğiyle organofosfat, karbamat ve sentetik piretroid grubu insektisidlerden ayrılır. Deriden emilim nispeten yavaş olup en yüksek kan seviyesine uygulamadan 24-72 saat sonra ulaşır. Atılım büyük oranda idrar yoluyla ve ilk 24 saat içinde %55-76 oranında gerçekleşir.

Toksikojik Bilgiler :Toksisite sınıfı WHO (a.i.) III, EC risk Xn (R22), EPA (formulasyon) III.Ratlar için ; akut oral LD50 650mg/kg, LC50 (6 saat) 65mg/L, deri ve göz için 1600mg/kg.

 

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ (İ.K.A.S.):

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s) :Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen  sığırlar 21 gün ve Koyunlar 14 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Sığırlarda tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 2 GÜN (4 sağım) ve koyunlarda 1 GÜN (2 sağım) süreyle elde edilen süt insan tüketimine sunulmamalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ:

100, 500 ve 1000 ml lik Beyaz HDP şişelerde karton kutu içinde takdim edilmiştir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.