PAN TRIWALENT
Etken Maddeler Oksitetrasiklin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Kedi | Koyun | Köpek | Sığır
Firma Aksu Eczacılık
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

Gebelikte kullanım: Tetrasiklinler yan etkileri nedeniyle gebeliğin ilk ve son 1/3 ünde kullanılmamalıdır. Ancak koyunlarda Chlamydia sp. tarafından meydana getirilen abortlarda, hekim ve hayvan sahibi tarafından fayda-zarar hesabı yapılarak kullanılabilir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI(İ.K.A.S.)
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s); Tedavi süresince ve ilaç uygulamasından sonra sığır ve koyunlar 22 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. Süt veren sığırlarda ve koyunlarda tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 8 gün (16 sağım) boyunca elde edilen süt insan tüketimine sunulmamalıdır. Sütteki ilaç kalıntı arınma süresinin uzun olması nedeniyle; insan tüketimi için süt elde edilen inek ve koyunlarda uygulanması tavsiye edilmez.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
50 ml’lik,100 ml’lik ve 250 ml’lik amber renkli flakonlarda takdim edilmiştir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.