PERLUTEX 5 MG
Etken Maddeler Medroksiprogesteron Asetat
Farmasötik Grup Hormon
Farmasötik Şekil Oral Tablet
Hayvanlar Kedi | Köpek
Firma Topkim
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Medroksiprogesteron asetat doğal luteal hormon progesterona yapısal olarak benzerlik gösteren ve kuvvetli progestagenik etkisi olan sentetik steroidtir. Hayvanlarda ovulasyonu önleyici etkisi progesterondan 20-30 defa daha yüksektir. İlacın etki mekanizması, feed back etki yolu ile Gonadotropin hormonlarının salgılanmasını baskı altma almasma ve ovaryum içinde folikelin ve corpora lutea'nın gelişmesini durdurmasına bağlıdır.

Medroksiprogesteron asetat hedef dokularda steroid reseptörlere bağlanarak etki gösterir. Kedilerde uygulamadan 1-6 saat sonra maksimal plazma konsantrasyonuna ulaşılır. 1 hafta sonra tespit edilebilir düzeyde (>0.16 n.mol/L) medroksiprogesteron asetat hala plazmada mevcuttur. Medroksiprogesteron asetat ve metabolitleri idrar (%70-80 oranında) ve dışkı (%20-30 oranında)ile atılır.

HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL KLİNİK BİLGİLER, UYARILAR

Köpeklerde proöstral kanama belirgin hale gelinceye kadar tedaviye başlanmamalıdır.

Kedilerde uygulama diöstrus veya anöstrus devresinde başlatılmalıdır. Bazı dişi kedilerde anöstrus ve östrus dönemlerini saptamak zor olabilir ve gebeliğin erken dönemi ile karıştınlabilir. Uygulamayı diöstrus dönemine rastgelmesini garantiye alabilmek için dişi kediyi bir östrus süresince tecrit etmek gerekli olabilir.

Dişi köpeklerde kızgınlığı durdurmak amacı ile PERLUTEX tablet kullanılmasından sonraki östrus genellikle normalde beklenilen zamandan daha kısa bir sürede ortaya çıkar.

Kedilerde uygulamadan 1 hafta sonra tesbit edilebilir düzeyde medroksiprogesteron asetat hala mevcuttur. Bu da haftada bir uygulamanın inhibitorik etkiyi sürdürmeye yeterli seviyeyi devam ettireceğini göstermektedir.

Dişi kedilerde PERLUTEX tablet uygulamasına son verdikten sonra, değişebilen zamanlarda kızgınlık ortaya çıkar. Yaşlı hayvanlarda şeker hastalığı veya akromegali ile ilgili olarak glikozuri yönünden kontrol yapılması tavsiye edilebilir.

İSTENMEYEN YAN ETKİLERİ

Köpeklerde iştah artışı, yağlanma, çevreye karşı duyarlılıklarda azalma, memelerde büyüme, bazen endometrium hiperplazisi görülebilir. Uzun süreli kullanımlarda kedi ve köpeklerde hiperglisemiye yol açabilir. Kedilerde tabletin tatbik edilmeye başlamasından genellikle kısa bir süre soma aşağıdaki etkiler ortaya çıkabilir:

a.     İştiha artışı ve vücut ağırlığında artış. Gerekirse yemek tüketimi kontrol edilmelidir.

b.     Davranış değişmeleri.

c.     Memelerde büyüme.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Rifampisin gestagenlerin etkinliğini azaltabilir. Kortikosteroidlerle eşzamanlı uygulandığmda adrenokortikal supresyon ve mevcut diabetus mellitus belirtilerinin şiddetlenmesine neden olabilir. Östrojenler ve gestagenler birlikte uygulandıklannda thyroxin bağlayıcı plazma globulin konsantrasyonları artar.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER, ANTİDOT

Medroxyprogesteron asetat, doza ve uygulama süresine bağlı olarak, dölerme sistemi fonksiyonlarını bastırır. Uygulamaya son verildikten sonra düzelme olur.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi(Lk.a.s.); Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.

KONTRAENDİKASYONLAR

1.   Seksüel erginliğe henüz ulaşmamış hayvanlarda.

2.   Reprodüktif anormallikler veya anormal seksüel siklus gösterdiği bilinen veya pyometra benzeri hallere istidat yaratan hormonal dengesizliği bulunan dişi köpek ve kedilerde.

3.   Reprodüktif organlarda vücudun başka bir yerinde neoplastik bozukluklar bulunan dişi köpek ve kedilerde.

4.    Genital sistem hastalıkları, böbreküstü bezi yetmezliği olan kedi köpeklerde.

5.   İleride damızlık olarak kullanılacak dişi kedilerde.

6.   Doğumdan sonraki 15 günde.

7.    Şeker hastalığı veya akromegali görülen dişi köpek ve kedilerde.

Gebelikte Kullanım: Gebe ve gebe olduğundan şüphe edilen hayvanlarda kullanılmaz.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Kedi ve köpek dışındaki hayvanlara uygulanmaz.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Ambalajı hasarlı olan ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

15-30 °C arasında muhafaza ediniz. Raf ömrü: İmal tarihinden itibaren 3 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

10 ar tabletlik iki blister içeren karton kutularda satışa sunulmuştur.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.