PETDUST
Etken Maddeler Piperonil Butoksit | Tetrametrin
Farmasötik Grup Ektoparaziter
Farmasötik Şekil Haricen Toz
Hayvanlar Kedi | Köpek
Firma Biyoteknik
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

Petdust Toz

Kedi ve Köpek İçin Ektoparaziter (İnsektisit – Akarisit)

BİLEŞİMİ: 1 g Petdust Toz 10 mg Tetrametrin ve 100 mg Piperonil bütoksit içerir. Grimsi beyaz renkli kaygan ve akıcı bir tozdur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Petdust Toz kedi ve köpeklerin ve kene, bit, pire ve sineklere karşı kullanılan geniş spektrumlu bir insektisittir. Formülündeki Tetrametrin sentetik piretroit insektisitlerden biridir. Doğal piretrinlere benzer şekilde temas ve mide zehiri olarak etki eder. Piperonil bütoksit sinerjik etkisini göstererek Tetrametrin’in etkisini arttırır. Diğer sentetik piretroitler gibi Tetrametrin’in en önemli özelliği insekt parazitler üzerinde çok güçlü, hızla yok edici etkinliğe sahip olmasıdır. Bu gruptaki insektisitler önemli lipofilik özelliğe sahiptir. Böylece, parazit insektlerin lipoid moleküllerince zengin kutikulasından kolayca geçerek etki noktalarına ulaşır. Bu aşamadan sonraki zehirli etkileri iki yönlü olarak gelişir. Bir taraftan yüzeysel sinir ganglionlarına tutunarak parazitin bütün etkinliğini bloke eder.

Diğer yandan da bir çeşit sinir zehiri gibi davranarak insekt parazitlerin sinir sistemini uyararak dengesiz hareketler, uyumsuzluk, kaslarda eksitasyon, konvulsiyon, genel felç durumu, koma ve ölüm meydana getirir. Üçüncü kuşak piretroitler gibi Tetrametrin geniş bir dış paraziter spektrumuna sahiptir. Etki alanına giren dış parazit çeşitleri arasında mera ve mesken keneleri, sokucu ve emici bit türleri, pireler, kan emici böcekler yer alır. Bu insektisitler, söz konusu dış parazitlerin yaşam siklüsünün her döneminde insektisidal etkinliğinin yanında ovisidal etkinlik de gösterir.

Toksisite: 1-Tetramethrinin Dünya Sağlık Örgütü(WHO)’nün sınıflandırılmasına göre zehirlilik sınıfı III(üç)tür.2-Tetramethrinin sıçanlarda akut oral LD50’si ile akut dermal LD50’si >5000mg/kg-yem’dir. 3-Yine tetramethrinin sıçanlar için 6 ay boyunca yapılan yedirme denemelerinde belirlenen NOEL (herhangi bir etki elde edilemeyen doz düzeyi) dozu 1500mg/kg-yem’dir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR:

Petdust Toz, kedi ve köpeklerin dış parazit mücadelesinde, bit, pire, kene, uyuz, kan emici bitlere karşı kullanılır.

Hayvan   Kene (Tick) Bit (Mite) Pire (Flea)
Köpek ve Kedi Ixodidae Trichodectidae Pulicidae
Ixodes spp. Felicola subrostratus Ctenocephalides felis Pulex spp.
Dermacantor spp.   Ctenocephalides canis Echidnophage gallinacea
Sadece Köpek Ixodidae Trichodectidae Linognathidae  
Rhipicephalus sanguineus Trichodectes canis Linognathus setosus  
Dermacentor variabilis Boopidae Linognathus piliferus  
  Heterodoxus spiniger    

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Petdust Toz’un farmakolojik dozu her 5 kg canlı ağırlık için 1 g’dır (200 mg Petdust Toz/kg/gün). Petdust Toz aşağıdaki doz tablosundaki miktarlara göre serbestçe hayvana serpilir ve parmak uçları ile tüylerin arasına deriye iyice yayılacak şekilde enseden başlayarak boynuna, sırtına ve karın bölgesine, bacaklara, ayaklara ve kuyruk kısmına yayılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR: Kedi ve köpeklerin Petdust Toz ile ilaçlanmasından sonra ilacın etken maddesi hayvanın üstünde uzun süre kalır ve yeniden larva oluşumunu önler. Bu süre 15-20 gündür. Böylece, ilaçlamanın tekrarlanması daha uzun aralıklarla yapılabilir. Yoğun bit, kene ve uyuz enfestasyonlarında 7-10 gün sonra ikinci bir ilaçlama yapılması önerilir. Petdust Toz’un aktif maddelerinin deriden çok az emilmesi nedeni ile hedef türler için toksisite riski düşüktür. Buna rağmen, uygulama sırasında hayvanın gözüne, burnuna, ağzına bulaşmamasına dikkat edilmeli ve uygulama sonrası hayvanların birbirlerini yalamaları önlenmelidir. 4 haftalıktan büyük kedi ve köpek yavrularına yetişkin hayvanlar gibi uygulanabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ: Organik fosforlu bileşikler piretroitlerin hidrolizini yavaşlatır veya önler. Bu durum, ilacın memelilere yönelik zehirliliğini arttırır. Organik fosforlu bileşiklerle beraber kullanılmamalıdır.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER: Seyrek olarak ilacın tatbikatını izleyen 48 saatlik süre içinde kızarma ve kaşıntı gibi çok hafif seyreden deri hassasiyetlerinin meydana gelebileceği bildirilmiştir. Bu gibi reaksiyonlar geri dönüşümlüdür ve bir süre sonra tamamen kaybolmaktadır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT: Olası zehirlenme durumlarında kullanılacak spesifik bir antidotu yoktur. Deri yolu ile uygulamda Tetrametrin’in toksisitesi düşüktür. Doz aşımı durumunda hayvanlarda uyuşukluk, kaşıntı, yanma hissi, koordinasyon bozukluğu, felç ve ölüm görülebilir. Veteriner hekime başvurulmalı ve semptomatik tedavi uygulanmalıdır.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR: Gıda değeri olan hayvanlara uygulanmaz.

KONTRENDİKASYONLARI: Gebe ve süt veren kedi ve köpeğe uygulanmamalıdır. 4 haftalıktan küçük kedi ve köpeğe uygulanmamalıdır.

GENEL UYARILAR: Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Çocukların ulaşamayacağı ve gıda maddelerinden uzak yerde muhafaza ediniz. Uygulama sırasında yem ve su kaplarını uzaklaştırınız.

UYGULAYICI VE VETERİNER HEKİM İÇİN UYARILAR/TEDBRİLER: Solunduğunda, yutulduğunda ve cilt ile temas halinde zararlıdır. Göz, solunum sistemi ve cilt için tahriş edicidir, tozu solumayınız, göz ve cilt ile temas halinde hemen bol su ile yıkayınız. Uygulamayı iyi havalandırılmış yerlerde yapınız. Cilt için zehirlidir, zehirlenme durumlarında yüzde yanma hissi veya kaşıntı, baş dönmesi, bulantı, kusma, bitkinlik hali, diyare, solunum alerjisi gibi anormallikler görüldüğünde hiç zaman kaybetmeden hasta doktora götürülmelidir. Ayrıca, bazılarında parestezi, kalp çarpması, bulanık görme, terlemenin artması gibi belirtiler de görülebilir. Uygulama sırasında uygun koruyucu giysi, eldiven ve gözlük/maske kullanınız. Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız prospektüsle birlikte doktora gidiniz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: Oda ısısında muhafaza edilir. Kendi ambalajında, kuru ve serin bir yerde muhafaza ediniz. Direkt güneş ışınlarından ve 40°C’nin üzerindeki sıcaklıklardan koruyunuz. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR: Bal arıları ve sudaki organizmalar için çok toksiktir, uzun süreli ters etkilere yol açabilir. Materyal ve ambalajı zararlı atık olarak imha edilmelidir. Boşalan ambalajlar akarsu, gölet gibi su kaynaklarına atılmamalıdır. Artık maddeler yer altı sularına karışmayacak şekilde gömülür veya yakılır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: Karton kutuda 50 g ve 100 g’lık serpme kapaklı polietilen şişeler ve karton kutuda 500 g ve 1000 g’lık polietilen torbalar.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.