REGULİN
Etken Maddeler Melatonin
Farmasötik Grup Hormon
Farmasötik Şekil İmplant
Hayvanlar Koyun
Firma Ceva Dif
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

REGULİN
İmplant
Koyunlar İçin Melatonin  

 

BİLEŞİMİ  

REGULİN, soluk sarı renkli, silindirik bir implanttır.
Bir implant:  Melatonin…………...............………..…...…18.0 mg Yardımcı maddeler…………………...……..20.106 mg içerir. 

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Melatonin, tüm hayvanlarda günün uzunluğu hakkında mesaj veren doğal bir hormon olup epifiz bezinden gece boyunca (sadece karanlıkta) salınır. Sonbaharda günlerin kısalmasıyla koyunlarda melatoninin salınımını günden güne artar ve koyunlardaki seksüel aktivitenin de artmasına sebep olur. REGULİN, erken dönemde seksüel aktiviteyi uyarır. Gebe kalmayan koyun sayısını azaltarak koyun başına düşen kuzu sayısını arttırır ve östrus sezonu öncesi reprodüktif performansı yükseltir. Uygulanan REGULİN implantı 3 - 4 ay süreyle azar azar melatonin salgılar. Salgılanan bu miktarlar koyunlarda östrus periyodu sırasında geceleri salgılanan melatonine eşittir. Melatonin metabolizmasının yarı ömrü 1 saatten azdır. Alınan hormonun belirgin bir kısmı başlıca 6-hidroksimelatonin olmak üzere çeşitli metabolitlere dönüştürülür ve idrar yoluyla vücuttan atılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Üreme yeteneği olan ve genital ve üriner enfeksiyonu olmayan hayvanlarda kullanılır. Sadece SC yolla kulak köküne tarif edildiği gibi uygulanmalı, bozuk uçlu tabancalar kullanılmamalıdır. İmplantın uygulanması sırasında hijyen kurallarına uyulmalıdır. Tabancanın kanülleri UV ile veya kaynatılarak sterilize etilmelidir. Sterilizasyon için alkol veya dezenfektan kullanılmamalıdır. Hayvanlardan herhangi birinde mecburi kesim sözkonusu olursa kesime gönderilmeden önce implant çıkarılmalıdır. Uygulama yaparken implantın hasar görmemesi için dikkat edilmelidir. Uygulama sırasında ve sonrası hayvanlar ani yem değikliği, aşılama ve damgalama gibi gereksiz streslerden uzak olmalıdır.

İSTENMEYEN/YAN ETKİLER

Duyarlı hayvanlarda nadiren de olsa uygulama yerinde doku irritasyonu görülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

İmplantın uygulandığı süreçte diğer reprodüktif ilaçlar uygulanmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOTLAR

İmplantın uygulanış şekli dolayısıyla doz aşımı mümkün değildir.

KONTRENDİKASYONLARI

Gebelikte kullanım: Gebe hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Koyun ve keçiler mevsimsel poliöstrik hayvanlar olduklarından üreme mevsimi dışında kullanılmamalıdır.

Ergin hale gelmemiş hayvanlarda kullanılmamalıdır.

Fertilite bozukluklarında endike değildir. Benzeri bozukluğu bulanan hayvanlarda kullanılması tavsiye edilmez.

Bakım ve beslenme durumu kötü olan hayvanlarda koşullar iyileştirilmeden uygulanmamalıdır.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra koyunların kesime gönderilmesinde sakınca yoktur. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra elde edilen koyun sütlerinin insan tüketimine sunulmasında sakınca yoktur.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Kendi ambalajı içinde ve oda sıcaklığında (15-250C) saklayınız.. Raf ömrü imal tarihinden itibaren 4 yıldır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Uygulanan implantın çıkarılması gerekli değildir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton içerisinde 25'er adet silindirik implant içeren 2 kartuşlu blister bulunur.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 05.01.2009

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI RUHSAT TARİHİ VE NO: 30.10.2001 8/733

İMAL YERİ: Ceva Sante Animale 10, Av. de La Ballastiere - 33500 Libourne - Fransa

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.