RİZAL
Etken Maddeler Rikobendazol
Farmasötik Grup Antihelmintik
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Koyun | Sığır
Firma Sanovel
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

RİZAL
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Antihelmintik

BİLEŞİMİ

Rizal Enjeksiyonluk Çözelti sarı renkli steril pirojensiz bir çözelti olup beher ml’sinde 100 mg rikobendazol içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

RİZAL Enjeksiyonluk Çözelti’nin bileşimindeki rikobendazol benzimidazol karbamat türevi geniş spektrumlu bir antihelmintiktir. Rikobendazol aktivite spektrumuna giren parazitlerin mikrotübulinlerinin polimerizasyonunu inhibe etmek sureti ile enerji metabolizmasını bozar ve parazitin açlıktan ölümüne neden olur. Parazit mikrotübulinlerinin olmamasından dolayı bağırsak hücrelerinde gıda absorbsiyonu yapamaz. Glikojenin azalması sonucu uygulamadan 24 saat sonra açlıktan ölür. Oral uygulama sonrası rikobendazol bağırsaklardan süratle emilerek karaciğerde metabolize olur ve 2-amino–sulphone metaboliti ile 3-4 adet tam olarak identifiye edilemeyen major metabolitleri oluşturur. Oral uygulamada plazmada pik konsantrasyona 20 saatte ulaşır. Benzimidazol grubu içindeki diğer moleküllere göre oral uygulamadan sonra emilimi daha hızlıdır. Uygulamadan 9 gün sonra idrarda rikobendazol metabolitlerinin %47 oranında tespit edildiği bildirilmiştir. Rikobendazolün sistemik biyoyararlanımı koyunlarda subcutan (SC) uygulamada (%96), intraruminal (İR) uygulamadakinden (% 27) daha yüksektir. SC uygulama sonucu elde edilen Cmax (2,09±0.24 µg/ml), İR uygulamadan elde edilenden (0.44±0.10 µg/ml) daha yüksek ve Tmax zamanı da yine SC uygulamada (3.81±0.45 h), İR uygulamaya göre (7.31±0.65 h) daha kısadır. Rikobendazolün sığırlarda SC uygulama sonucu elde edilen Cmax (1.9±0.41 µg/ml), İR uygulamadan elde edilenden (1.7±0.54 µg/ml) daha yüksek ve Tmax zamanı da yine SC uygulamada (9.3±2.12 h) İR uygulamaya göre (11.6±1.05 h) daha kısadır. Rikobendazol ergin parazitlere etkili olan dozundan daha düşük dozlarda endike olduğu parazitlerin yumurtalarına da etkilidir. RİZAL Enjeksiyonluk Çözelti dişi parazitlerin anaerobik enerji metabolizmasını bozmak sureti ile yumurtalara da ovisidal etki gösterir. Rikobendazolün büyük çoğunluğu dışkı ile atılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

  • Koruyucu olarak ilkbahar ve sonbaharda olmak üzere yılda en az iki defa uygulanması önerilir. 
  • Meraların parazitlerle bulaşmasını önlemek için meraya çıkmadan önce bir uygulama yapılması, ovisidal etkinin tamamlanması ve mera bulaşıklığının önlenmesi bakımından da tedavi edilen hayvanların 8-12 saat kapalı tutulması tavsiye edilir.
  • İlaçlamanın koç katımından iki hafta önce yapılması faydalıdır.
  • Dozu belirlerken hayvanın canlı ağırlığının dikkatli değerlendirilmesi gerekir.
  • Kaşektik ve ağır stres altındaki hayvanlarda yapılan uygulamalar dikkatle izlenmelidir.

Gebelikte kullanımı: Benzimidazol türevlerinin gebeliğin ilk 1/3’lük dönemindeki teratojenite ve embriyotoksik etkisi göz önünde bulundurulmalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLER

Sığır ve koyunlarda önerilen dozlarda bilinen bir yan etkisi bulunmamaktadır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Rikobendazolün diğer ilaçlarla bilinen bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER VE TEDBİRLER

Zehirlenme halinde klinik belirtilere göre semptomatik olarak müdahale edilmelidir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.) : Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 14 gün, koyunlar 10 gün geçmeden kesime gönderilmemeli ve 3 gün (6 sağım) süreyle elde edilen inek ve koyun sütleri insan tüketimine sunulmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLARI

Rikobendazole aşırı duyarlı hayvanlarda kullanılmamalıdır. Karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

15 – 30ºC arasındaki oda sıcaklığında ve ışıktan korunarak muhafaza edildiği takdirde ilacın raf ömrü 2 yıldır.

HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Keçilerde, atlarda ve diğer tek tırnaklılarda kullanılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içerisinde 20, 50 ve 100 ml’lik flip-off kapaklı amber renkli cam flakonlarda sunulmaktadır. 

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.