SANAZOL
Etken Maddeler Albendazol
Farmasötik Grup Antiparaziter
Farmasötik Şekil Oral Tablet
Hayvanlar Keçi | Koyun | Sığır
Firma Santavet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

BİLEŞİMİ:

Sanazol 1200 Oral Tablet kirli beyaz renkli olup; her bir, iki çentikli tablet 1200 mg Albendazol içerir.

KULLANIM YERLERİ/ENDİKASYONLAR:

Sanazol 1200 Oral Tablet; Sığır, koyun ve keçide akciğer ve mide – bağırsak kıl kurtları, karaciğer kelebekleri ve şerit parazit enfestasyonlarında kullanılır. Sanazol 1200 Oral Tablet aşağıdaki parazitlere karşı etkilidir :

Mide-bağırsak kıl kurtları:Ostertagia sp., Haemonchus sp., Trichostrongylus sp., Cooperia sp., Chabertia sp., Nematodirusspp., Bunostomunspp., Strongyloidespapillosus, Oesophagostomum sp., Trichuris sp.

Akciğer kıl kurtları:Dictyocaulusfilaria, Dictyocaulusviviparus.

Karaciğer kelebekleri: (ergin evreler) Fasciolahepatica, Fasciolagigantica, Dicrocoeliumdendriticum.

Bağırsak şeritleri:Moniezia sp., Avitellinaspp.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

“Veteriner hekim tarafından başka şeklide tavsiye edilmediği takdirde” Sanazol 1200 Oral Tablet oral yolla uygulanır. Tabletler dilin üst arka tarafına bırakılarak dil bastırılmadan ve tutulmadan yutulur. Hayvanların yutmaları dikkatle kontrol edilmelidir. Tabletin ortası iki çentikli olduğu için rahatlıkla doz bölünerek kullanılabilir. Uygulama için yem rejiminde herhangi bir değişiklik yapmaya gerek yoktur.Sanazol 1200 Oral Tablet sığır, koyun ve keçide akciğer kıl kurtları, mide-bağırsak kıl kurtları farmakolojik doz 7,5 mg/kg c.a., şeritler için farmakolojik doz 10 mg/kg c.a.; karaciğer kelebekleri için 15 mg/kg c.a. dozda kullanılır. Dicrocoeliumdentriticum’a karşı ise 20 mg/kg c.a. dozda kullanılır. Pratik doz tablosu aşağıda verilmiştir.

Pratik Doz Tablosu:

 

Hayvan Türü Ağırlık Mide-Bağırsak ve Akciğer kıl kurtları Şeritler Karaciğer kelebekleri(Ergin)
Koyun-Keçi 60 kg ⅓ tablet ½ tablet ⅔ tablet
80 kg ½ tablet ⅔ tablet 1 tablet
Sığır 160 kg 1 tablet 1 ⅓ tablet 2 tablet
320 kg 2 tablet 2 ⅔ tablet 4 tablet
480 kg 3 tablet 4 tablet 6 tablet

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARISI:

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S): Tedavi süresince ve son uygulamadan sonra, eti için yetiştirilen sığırlar 14 gün, koyun ve keçiler 10 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 3 gün (6 sağım) geçmeden elde edilen süt insan tüketimine sunulmamalıdır. Gebe ineklerde kullanılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

Sanazol 1200 Oral Tablet; karton kutu içerisinde 10, 30, 100 tabletlik blister ambalajlarda satışa sunulmuştur.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.