SANİTRAZ
Etken Maddeler Amitraz
Farmasötik Grup Ektoparaziter
Farmasötik Şekil
Hayvanlar Keçi | Koyun | Sığır
Firma Santavet
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.

BİLEŞİMİ:

Her ml 125 mg Amitraz içerir. Berrak, açık sarı veya sarı renkli, su ile kolaylıkla emülsiye olabilen bir çözeltidir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI:

Sanitraz Daldırma Emülsiyon Konsantresi; sığırda, koyunda, keçide kene, bit, sinek ve uyuza karşı mücadele amacıyla haricen kullanılır. Sığırlarda: Keneler (Boophilus spp., Rhipicephalus spp., Amblyorrtma spp., Hyalorrtma spp., lxodessp.) uyuz etkenleri (Chorioptes spp., Psoroptes spp., Sarcoptes spp.), bitler (Linognathus spp., Damalinia spp.). Koyun la rda: Keneler (lxodessp.), uyuz etkenleri (Sarcoptes spp, Psoroptes spp., Chorioptes spp. Demodex sp.), bitler (Linognathus spp., Damalinia spp.) koyun biti (Melophagus ovinus). Keçilerde: Keneler (lxodes$p.), uyuz etkenleri (Sarcoptes spp, Psoroptes spp., Chorioptes spp. Demodexsp.), bitler (Linognathus spp., Damalinia spp.).

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:

Sanitraz kullanılmadan önce sulandırılmalıdır. İlaç suyla; her yaş grubu sığırlar için 1/500 (20 ml/10 litre) oranında, her yaş grubu koyun ve keçiler için 2/500 (40 ml/10 litre) oranında seyreltilir.

 

Tür Uygulama Sanitraz Su Takviye(ilaçlı su %20 azaldığında)
Sığırlar Püskürtme 1 Litre 500 Litre 1,5 Litre Sanitraz / 500 L su oranında
Daldırma 1 Litre 500 Litre 1,5 Litre Sanitraz / 500 L su oranında
Koyun, Keçi Daldırma 2 Litre 500 Litre 3 Litre Sanitraz / 500 L su oranında

Ortalama 10 gün sonra ikinci bir ilaçlama yapılmalıdır. Banyo işleminden sonra deri üzerinde kalan amitraz artıkları 20-28 gün arasında koruyucu etkinlik sağlamak suretiyle, ilaçlamadan sonra baş gösteren larval gelişimleri engeller.Her sığır için 10 - 20 ml Sanitraz eklenmiş, 5 -10 L ilaçlı su harcanabileceği hesap edilmelidir. Daldırmada hayvanların başının 30 sn. kadar ilaçlı suda kalması sağlanmalıdır. Yıkama, ıslatma şeklinde uygulama; sünger, fırça kullanmak suretiyle de yapılabilir. Kullanılan çözelti günlük olarak hazırlanmalı ve 24 saat sonra uygun şekilde imha edilmelidir.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:İlaç Kalıntı Arınma Süresi (I.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 21 gün, koyun ve keçiler 24 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Sığırlarda tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 4 gün (8 sağım), süreyle elde edilen süt insan tüketimine sunu İma malıdır. İnsan tüketimi için süt elde edilen koyun ve keçilerde kullanılmaz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

Karton kutu içinde, beyaz folyolu kapaklı 100 ml ve 500 ml beyaz koeks şişelerde satışa sunulmuştur.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.