SCOBAN
Etken Maddeler Metamizol | Skopolamin
Farmasötik Grup Antienflamatuar | Spazmolitik
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Buzağı | Dana | Sığır
Firma Provet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

SCOBAN
Enjeksiyonluk Çözelti
Spazmolitik- Non -steroid Antienflamatuar

BİLEŞİMİ

Renksiz, berrak, steril çözeltinin her ml.si; 4 mg Skopolamin N-butilbromid 500 mg Metamizol içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Skopolamin quarterner amonyum yapısında , ganglion bloke edici etkisi olan bir antikolinerjik bileşiktir.Parasempatik özelliği ile iç organlarda tonus ve peristaltiği azaltarak spazmı çözer.Düşük lipit çözünürlüğü nedeniyle merkezi sinir sistemine girmez ve dolayısıyla antikolinerjik yan etkiler göstermez. Çevresel antikolinerjik etkisi , visceral duvarlardaki ganglion bloke edici etkisi ile antimuskarinik aktivitesinden kaynaklanır. Parenteral uygulamadan sonra hızla dokulara dağılır ve 20 -30 dakika içinde maksimum plazma seviyesine çıkarak etkisini göstermeye başlar.Kısa bir süre içinde spazm çözebilen özelliği yanısıra 4-6 saatlik etki süresi ile kuvvetli ve uzun süreli aktivite gösterir. Plazma proteinlerine bağlanma oranı düşük (%17-24) olan skopolamin 5 saatlik yarılanma ömrüne sahiptir.. Böbreklerde eleminasyonu gerçekleşir ve büyük ölçüde idrarla atılarak vucudu terkeder. Metamizole pirazolon grubundan , steroid olmayan bir yangı giderici maddedir. Daha baskın olan ağrı kesici ve ateş düşürücü etkisinin yanısıra spazm çözücü , ve antiromatizmal etkilere de sahiptir. Analjezik etkisini MSS.deki ağrı merkezlerinin ağrı algılama eşiğini yükselterek gösterir. Yumuşak ve çizgili kas liflerinde ağrı , travma veya yangıdan kaynaklanan spastik kontraksiyonları çözerek spazmolitik özellik gösterir. Antipiretik etkisi çevresel damar genişlemesi ile ısı kaybının artması esasına dayanır ve ateşli hastalıklarda belirgin bir şekilde görülür.

Yangılı bölgedeki damar geçirgenliğinin azalması dolayısıyla bölgedeki eksudasyon birikimi de azalır. Bölgesel sıvı içeriğinin hızla emilmesi antiromatizmal etkisinin ortaya çıkmasını sağlar. Metamizol parenteral uygulamadan sonra geniş ölçüde metabolitlerine dünüştürülür.Metabolitlerinin plasma proteinlerine bağlanma oranı oldukça düşüktür.Uygulanan dozun %90 oranına yakın bölümü 2 saatlik bir yarı ömrü takiben genel olarak idrarla vucudu terkeder.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

•         Sindirim sisteminin mekanik tıkanmalarında öncelikle tıkanmanın giderilmesi yönünde önlem alınmalıdır.

•        Yarış atlarında yarıştan 5 gün önce ve 5 gün sonra kullanılmamalıdır.

•        Atlarda kasiçi uygulama yapılmamalıdır

Gebelikte kullanımı :Önerilen dozlarda skopolamin ve metamizol kullanımı gebelik yönünden güvenlidir. Metamizol plasentadan geçerek fötusta solunum depresyonuna sebep olabileceği dikkate alınmalıdır.

İSTENMEYEN YAN ETKİLERİ

Metamizolün uzun süreli kullanımlarında agranülositosis ve lökopeni oluşabilir. Kemik iliği ve kan yapımı sağlıklı olmayan hayvanlarda kullanılmamalıdır. Sağaltım dozlarında bile etçillerde bulantı ve kusmaya neden olabilir. MSS ve kardiovasküler sistem üzerine etkilerinden dolayı tedavi dozları aşılmamalıdır ve kardiovasküler bozukluk olan hayvanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Protrombin şekillenmesini baskı altına aldığından, tatbiki sırasında hayvanlarda kanama eğilimi artar. Sürgün, uyuşukluk, öfari, sinirlilik, kan işeme, yürüyüş bozukluğu ve serum hastalığı tipinde aşırı duyarlılık, ülserli ağız yangısı, karaciğer ve böbrek yangısına yol açabilir.

•        Aşırı duyarlılık halinde kılsız alanlarda ürtiker ve kızarıklıklar görülür.

•       Skopolamin veya metamizole aşırı duyarlı hayvanlarda anaflaktik reaksiyonlar gözlenebilir. Atropin ile müdahale edilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

•    NSAID sınıfındaki diğer ilaçlarla (fenilbutazon , salisilik asit , flunixin meglumine ) birlikte kullanılmamalıdır.

•      Antihistaminik preparatlarla birlikte kullanılmamalıdır.

• Barbituratlar ile birlikte kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMI BELİRTİLERİ VE ÖNLEMLER

Aşırı doz halinde ağız kuruluğu , taşikardi , terlemenin ve gastrointestinal faaliyetin azalması dikkati çeker.Nadir olarak konvulsiyonlar görülür.

Atropin ile müdahale edilir.

GIDALARDA ILAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç kalıntı arınma süresi (ikas) : Son ilaç kullanımından sonra kasaplık hayvanlar 12 gün süreyle kesime gönderilmemeli, sütü insan tüketimine sunulan sağmal hayvanlarda kullanılmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLARI 

Böbreklerde prostaglandin sentezini azaltması nedeniyle vücutta su ve tuz tutulmasına yol açarak plazma hacminde artışlara neden olur. Bu sebeple kalp, böbrek ve karaciğer hastalıkları ile kan basıncı yüksek olan hastalarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Metamizol veya scopolamine aşırı duyarlı olduğu bilinen insanların ürüne temasında dikkatli olunmalı ve deriye teması halinde bol su ile yıkanmalıdır.

Temas sonucu duyarlılık reaksiyonları gelişmesi halinde acilen hekime başvurulmalı ve hekimin müdahalesine yardımcı olmak için prospektüs hekime gösterilmelidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Oda sıcaklığında ( 15-25 C ) saklanır.Dondurulmamalıdır.

Zamanla çözelti renginde ürünün aktivitesini etkilemeyen bir koyulaşma gözlenebilir. Raf ömrü imalat tarihinden itibaren 2 yıldır.

TICARI TAKDIM ŞEKLI 

Karton kutuda 20-50 veya 100 ml.lik amber renkli cam şişelerde arzedilir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.