SEFANEL TOZ
Etken Maddeler Seftiofur (Ceftiofur Sodium)
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Köpek | Sığır
Firma Arma
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Sefanel Enjeksiyonluk Çözelti Tozu ve Çözücüsü, seftiofura karşı duyarlı gram pozitif ve gram negatif bakterilere karşı etkili (betalaktamaz enzimi aracılığı ile dirençli suşlar dahil), geniş spektrumlu ve bakterisidal etkiye sahip üçüncü kuşak  sefalosporin grubu antibakteriyel formülasyondur. Diğer sefalosporinler gibi bakterisidal etkinliğini hücre duvarı sentezini bozmak suretiyle gösterir.
Seftiofur’un bakterilere etkisi aşağıdaki gibidir;
Pasteurella haemolytica, P. multocida, Haemophylus somnus, Streptococcus zooepidemicus, Actinobacillus pleupneumoniae, Fusobacterium necrophorum, Bacterioides melanogenicus, E. coli suşları ve Staph. aureus  gibi major patojen mikroorganizmalara karşı in vitro ve in vivo; Corynebacterium pyogenes, Pasteurella sp., Strep. equi, S. equisimilis,  Moraxella sp., Actinomyces pyogenes, Salmonella typhimurium, Strep. agalactiae, Strep. dysgalactiae, S. uberis, S. bovis, Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter gibi mikroorganizmalara karşı da in vitro etkinliği  kanıtlanmıştır. Staph. aureus, Citrobacter sp., Enterobacter sp., bazı Pseudomonas aeroginosa suşları ve Serratia sp.’ye etkisi ılımlıdır. Acinetobacter sp., Bordetella sp., bazı Enterobacter sp., Serratia sp., Enterococcus sp., metisiline dirençli Staph. aureus ve bazı Pseudomonas aeruginosa’lar dirençlidir.
Seftiofur kas içi ve deri altı yollardan uygulandığı zaman hızla emilir. Seftiofur uygulama sonrası dokulara yüksek oranda dağılır ve vücutta metabolize olarak desfurolyceftiofur’a dönüşür. Bir saat içinde maksimum plazma konsantrasyonuna ulaşır. Desfurolyceftiofur’un yarı ömrü sığırlarda ortalama 9 saattir. Büyük oranda idrarla daha düşük oranda dışkı ile atılır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

1 g’lık enjeksiyonluk çözelti tozu renksiz flakonlarda, 20 ml’lik renksiz flakonlarda enjeksiyonluk steril su ile birlikte/karton kutuda; 2,5 g’lık enjeksiyonluk çözelti tozu renksiz flakonlarda, 50 ml’lik renksiz flakonlarda enjeksiyonluk steril su ile birlikte/karton kutuda; 4 g’lık enjeksiyonluk çözelti tozu renksiz flakonlarda, 80 ml’lik renksiz flakonlarda enjeksiyonluk steril su ile birlikte/karton kutuda takdim edilmiştir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.