SEVİTOX
Etken Maddeler Permetrin
Farmasötik Grup Ektoparaziter
Farmasötik Şekil Haricen Toz
Hayvanlar At | Sığır
Firma Hektaş
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Permetrin , kene, bit,pire ve sinek gibi ektoparazitlerle mücadele amacıyla haricen serpme toz olarak kullanılan sentetik piretroid insektisittir. Sentetik piretroidler, doğal piretrinlere benzer şekilde temas ve mide zehiri olarak etkirler, sistemik bir etki oluşturmazlar. Diğer sentetik piretroidler gibi Permethrin’in en önemli özelliği insekt parazitler üzerinde çok güçlü, hızla yere serici etkinliğe sahip olmasıdır. Bu gruptan insektisidler lipofilik niteliklidir. Bu nedenle insektlerin lipoid moleküllerce zengin kütikulasından kolayca geçerek etki noktalarına ulaşırlar. Bu aşamadan sonraki zehirli etkileri iki yönlü olarak gelişir. Bir taraftan yüzeysel sinir ganglionlarına tutunarak parazit’in etkinliğini bloke ederler. Diğer yandan da insekt parazitlerin sinir sistemini uyarmak suretiyle dengesiz hareketler, uyumsuzluk, kaslarda eksitasyon, konvülsiyon, genel felç durumu, koma ve ölüm meydana getirirler. SEVITOX uygulama sonrası deriden çok az miktarda emilir ve sistemik etkisi yoktur. Kandaki düzeyleri tespit edilemeyecek kadar küçüktür. Etkinliğini deri içerisinde kalmak suretiyle göstermektedir. Metabolitleri başlıca dışkı ve idrar ile atılmaktadır. Toksisite : Piretroidler güvenli ektoparazitlerdir. Dünya Sağlık Örgütü’nün sınıflandırmasına göre toksisite sınıfı II’dir. Toksik etkilerin ortaya çıkması, kullanılan ajana ve uygulama yoluna bağlı olarak saatler sürebilir. Cis-izomerlerinin toksisitesi daha yüksektir. Cis : trans 90:10 terametrinin akut oral LD50 değeri dişi ratlarda 367 mg /kg canlı ağırlık ; cis: trans 40 : 60 için aynı değer 891 mg/kg canlı ağırlıktır. Ratlardaki akut dermal LD50 değeri 400-4000 mg/kg canlı ağırlıktır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Hayvanların SEVİTOX ile ilaçlanmasından sonra ilacın etken maddesi uzun süre hayvanın üstünde kalır ve yeniden larva oluşumunu 10 gün önler. Yeni larva oluşumunu önlemek için uygulama 10 gün sonra tekrarlanır. Doğrudan hayvan üzerine doğrudan uygulanması, etken madde yoğunluğunun düşük olması ve deriden çok az emilmesi nedeni ile hedef türlerde toksisite riski düşüktür. Paraziter enfestasyondan korunmak için sürüye yeni girecek hayvanların da ilaçlanması önerilir. Uygulama sonrası hayvanların su kaynaklarına girmeleri önlenmelidir.

İSTENMEYEN YAN ETKİLER

İlaç uygulanmasından sonraki 48 saatlik süreç içinde bazı sığırlarda hafif huzursuzluk belirtileri , bunun yanı sıra kızarma ve kaşıntı gibi çok hafif seyreden deri hassasiyetleri görülebilir. Bu gibi reaksiyonlar geri dönüşümlüdür ve bir süre sonra tamamen kaybolmaktadır. Bildirilen dozun aşılmamasına dikkat edilmelidir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Organik fosforlu bileşikler piretroidlerin hidrolizini yavaşlatır veya önlerler, bu durum ilacın memelilere yönelik zehirliliğini arttırabilir. Diğer piretroidler ilaç etkinliğini arttırır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Spesifik bir antidotu yoktur. Cilde bulaşma var ise bol su ile yıkanır. Bradikardi ve hipotansiyon durumlarında Atropin yararlıdır.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi : (i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sığır için ilaç kalıntı arınma süresi 7 gün dür. Bu süre geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnek sütü için kalıntı süresi 3 gündür.

KONTRENDİKASYONLAR

7 günlükten küçük buzağılara uygulanmaz. Sağlıklı deri yüzeyine uygulama haricinde bir yolla (göz, ağız, vs) uygulanmaz. Gebelikte kullanım: Doğumuna 28 günden az kalan gebe hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce prospektüsü okuyunuz. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Uygulama sırasında bir şey yememek, içmemek ve sigara kullanmamak gerekir. İlacı uygulayanlar deri ve mukozalarına ilacı temas ettirmemelidir. Uygulamadan sonra eller suyla ve sabunla yıkanmalıdır.

MUHAFAZA ŞEKLİ VE RAF ÖMRÜ

25 ˚C ‘nin altında, ısı ve ışıktan koruyarak, orjinal ambalajında muhafaza edilmelidir. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kullanımdan hemen sonra boş ilaç şişeleri emin bir şekilde yok edilmelidir. Balık ve diğer suda yaşayan canlılar üzerine toksik etkisi sebebiyle göl, havuz ve su yolları ilaç ve ilaç şişeleri ile kontamine edilmemelidir.Arılar için aşırı derecede zararlıdır.Kedilerde kullanılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde 5×100 g’lık polietilen torbalarda, kutusuz olarak 100 g’lık serpme kapaklı polietilen şişelerde, 1 kg’lık polietilen torbada, 100 g ve 200 g’lık monoblok karton kutularda satışa sunulmuştur. 

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.