SOLUTION %3.5 LA
Etken Maddeler Abamektin | İvermektin
Farmasötik Grup Endektosit
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Sığır
Firma İntervet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

Farmakolojik Özellikleri 
Abamektin, Streptomyces avermetilis'ten elde edilen doğal bir fermantasyon ürünüdür. İvermektin, Abamektinden elde edilen yarı sentetik bir türevdir. Abamektin ve İvermektinin kimyasal yapıları, sadece moleküler yapıda 22 ve 23. karbonlar arasındaki bağda farklılık gösterir. Abamektin ve İvermektin, kg vücut ağırlığı başına 200 mcg dozajla, çok sayıdaki sığır nematodu ve artropoduna karşı etkilidir. Avermektinler (Abamektin ve İvermektin), 
GABA nörotransmitterin (Gama-aminobütirik asit) maruz kaldığı tek bir etkiye sahiptir. 
Nematodlarda, bu ürünler, sinir uçlarındaki GABA salınımı stimüle eder ve özel sinir bağlantısı reseptörlerine bağlanmaları için potansiyel sağlar. Sinir sinyalleri kesintiye uğrar ve paraziti paralize ederek öldürür. GABA etkisinin kene, bit ve diğer böcekler gibi akaritler arasındaki gücü, sinir sinyallerinin sinir uçları ile kas hücreleri arasında kesintiye uğrayarak felç ve nihayetinde ölüme yol açması haricinde, nematodlarda görülenle benzerdir. 
Abamektin ile İvermektin, klorür iyonuna geçirgenliğin artmasına bağlı olarak kas liflerininvdirenç etkisini azaltır. Uyarıcı potansiyel / direnç sinyallerinin her ikisinin de azalması pikrotoksin (klorür kanalında etkili olan GABA antagonisti) ile tersine çevrilir. Pikrotoksinin, inhibitör motonöral sinaps üzerinde bir etkisi yoktur. Sırasıyla Abamektin ve İvermektine karşı yanıtların, muhtemelen endojen GABA bağlayıcı bölgelerle etkileşimlerine bağlı olarak, zarın klorür iyonuna geçirgenliğindeki artıştan kaynaklandığı hipotezi öne sürülmektedir. 
Çalışmalar, Abamektin ile İvermektinin plazma proteinlerine bağlandığını kanıtlamaktadır. Bu maddeler %80 oranda plazmada taşınır ve eritrositlerle ilgili dağılım dengesi zaman içinde sabit biçimde gerçekleşir.

Formül bileşenleri uygulama yoluna bakılmaksızın, en yüksek düzeyler karaciğer ve yağ dokularında olmak üzere geniş biçimde dağılır. Tüm dokularda bulunan ana bileşen, değişmemiş ilaçtır. Avermektinler karaciğerdeki, 24-hidroksimetil ve 3'-O-demetil türevlerindeki oksidasyonla metabolize edilir. Metabolitler, yağda daha az polardır ve 24- hidroksimetil metabolitlerinin esterleri olarak tanımlanır. Aşağıdaki parametreler sığırlara kg vücut ağırlığı başına intravenöz 200 mcg uygulamasının ardından hesaplanmıştır: terminal eliminasyon sabiti, 0.258 g1; biyolojik yarı ömür, 2.7 g; denge durumunda görünen dağılım hacmi 2.41 kg; ve toplam eliminasyon 0.791 kg/gün. Serum konsantrasyonları çoğu türde 10 ila 20 mcg/kg iken, köpeklerde limitin altında (1 mcg/ml) belirlenmiştir. Uygulanan Avermektinlerden yaklaşık %90'ı  beş veya altı gün içinde dışkı yoluyla elimine edilir. 
Maddelerin sadece %0.5 ila %2'si idrarla elimine edilir.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından itibaren 
;sığırlar 122 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde 
edilmekte olan sığırlarda kullanılmaz.

KONTRENDİKASYONLAR
16 haftalıktan (4 ay) daha küçük hayvanlara uygulanmaz. 
Sadece subutan yolla uygulanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ 
25 ºC'nin altında muhafaza edilmelidir. Raf ömrü 2 yıldır.

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR 
Kullanılmamış ürünün veya atık materyalin imhası yerel yasalara uygun olarak yapılmalıdır. 
Suda yaşayan canlılar için toksiktir. Bu sebeple su kaynaklarına atmayınız. 
Ölüme sebep olabileceğinden Collie ırkı köpekler başta olmak üzere köpeklere 
uygulanmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ 
Karton kutu içerisinde; 50, 500 ve 1000 ml'lik naturel polietilen şişeler, silindirik bromobutil 
kauçuk tıpa ve sıyrılabilen alüminyum mühür ile kapatılmıştır.

GENEL UYARILAR
Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız 
Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz 
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.