SPECTAM
Etken Maddeler Spektinomisin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Jel
Hayvanlar Buzağı | Kuzu
Firma Ceva Dif
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

SPECTAM JEL
Oral Jel
Veteriner Barsak Antibakteriyeli

BİLEŞİMİ

Spectam; berrak, viskoz, altın sarısı, kokusuz jeldir.

ml'sinde, 50 mg Spektinomisin (pentahidrat dihidroklorit tuzu olarak) içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Spektinomisin aminoglikozid grubundan bakteriostatik etkili bir antibiyotiktir. Mikroorganizmalarda 30 S ribozom alt ünitesine bağlanarak protein sentezini inhibe eder. Özellikle E.Coli ve Salmonella gibi enterobakterler başta olmak üzere gram negatif bakterilerin neden olduğu gastro-intestinal sistem hastalıklarına karşı etkilidir. Plazma proteinlerine bağlanma oranı % 10'un altındadır. Oral yolla kullanıldığında çok sınırlı seviyede (en çok %10) emilir. Sindirim kanalı enzimlerince ve bakteriyel etkinliklerle parçalanmaz, dolayısıyla yeterli düzeyde antibakteriyel etkinlik sağlayarak sindirim sistemi enfeksiyonlarının sağaltımında başarıyla kullanılır. Sindirim kanalında değişikliğe uğramadan atılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE UYARILAR

Rumeni gelişmiş hayvanlarda kullanılmaz. Özellikle doğumdan sonraki ilk 24-48 saat boyunca sindirim sisteminin emme yeteneğinin çok iyi olması nedeniyle, yetişkinlerde son derece sınırlı ölçüde emilen bazı maddeler yeni doğanlarda zehirlenmeye yol açabilecek ölçüde emilebilmektedir. Yeni doğanlarda bu husus göz önünde bulundurulmalıdır.

İSTENMEYEN ETKİLERİ

Uzun süre kullanıldığında sindirim kanalı mikroflorasını bozabilir. Sindirim sisteminden çok az da emilse nöromusküler blokaj en önemli yan etkisidir. Spektinomisin diğer aminoglikozidlere göre daha az nefro ve ototoksiktir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Sodyum, potasyum, klorür, sülfat, tartarat ve amonyum tuzlarının varlığında etkinliği azalabilir. Spektnomisin anestezik ilaçlar ve nöromusküler blokörlerle birlikte kullanılmamalıdır. Birlikte kullanıldığında nöromusküler blokaj etki artar.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra kuzu ve buzağılar 15 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.

KONTRENDİKASYONLARI

Tedavi dozlarında bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde ve gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

İlacı kullanmadan önce, şişeye monte edilen pompa birkaç kez pompalanarak kanaldaki hava boşluğu alınmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Kendi ambalajı içinde ve oda sıcaklığında (15-250C) saklayınız. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 3 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

100 ml'lik pompalı beyaz plastik şişelerde, karton kutuda piyasaya sunulmuştur.

PROSPEKTÜSÜN ONAY TARİHİ: 30.12.2004

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI RUHSAT TARİHİ VE NO:18.09.1991-7/634

İMAL YERİ: Nobelfarma İlaç San. ve Tic. AŞ. Sancaklar 81100 Düzce - Türkiye

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.