TAY-MAX
Etken Maddeler Tilosin (Tylosin)
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Keçi | Koyun | Sığır
Firma Bavet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

TAY-MAX-200
Enjeksiyonluk Çözelti
Veteriner Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

TAY-MAX-200 Enjeksiyonluk Çözelti, açık sarı-kehribar renkli, berrak partikülsüz çözelti halinde olup, her ml’si 200 mg Tilozin içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Tilozin makrolid grubu antibiyotik olup, parenteral uygulama sonucu hızla emilerek hücre içindeki 50 S ribozomal alt birimine bağlanıp, peptitlerin translokasyonunu ve protein sentezini engelleyerek etki gösterir. Normal dozlarda bakteriyostatik ve yüksek dozlarda bakterisittir. Tilosin başlıca gram pozitif bakterilere etkilidir. Mycoplasma sp., Leptospira sp., Treponema hyodisenteriae, Erysipelotrix rhusopathie, Corynebacterium pyogenes, Clostridium sp., Actinomyces sp., Bacillus sp., Streptococcus sp., Staphylococcus sp., Chlamydia sp., Fusobacterium necrophorum, Pasteurella sp., Bordetella bronchiseptica türleri başlıca duyarlı bakterilerdir.

Nocardia sp., Pseudomonas sp., Chlamydia psittaci, Mycobacterium sp., Enterobacteriaceae, B. Fragilis, E.coli, Klebsiella sp., dirençlidir. Kas içi uygulamayı takiben köpeklerde 30 dakika içinde 1,5 μg/ml ‘lik, keçilerde ise 4,2 saat içinde 2,4 μg/ml’lik pik serum konsantrasyonunu sağlar. Hayvan türlerine göre farmakolojik parametreleri aşağıdaki gibidir;

Dağılım Volümü: Buzağı: 2.5 L/kg, İnek: 1.1 L/kg, Köpek-Keçi: 1.7 L/kg

Proteine bağlanma: Piliç %30, İnek: %33.5, Keçi-koyun: %38

Yarılama ömrü: Buzağı: 1.2 saat, İnek: 1.6 saat, Köpek: 0,9 saat, Koyun-Keçi: 2-3 saat

Başlıca karaciğerde metabolize edilerek az miktarda değişmemiş ilaç halinde safra (gaita) ile, ayrıca idrar ve süt ile vücuttan atılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR:

Ruminasyonu henüz gelişmemiş buzağılarda kullanılmaz. Mutajenik, karsinojenik, fötotoksik etkiye sahip olmadığından gebe hayvanlarda kullanılabilir. Sağılan hayvanlarda kullanılabilir.

 İSTENMEYEN/YAN ETKİLER:

İlaca hassasiyet çok nadir olup tüm türlerde enjeksiyon yerinde geçici ağrı ve şişlik oluşabilir. Bazı ciddi olgularda, deride ve seröz membranlarda peteşiler gözlenebilmektedir. Sığırda taşipne oluşturabilmektedir. Kedi ve köpeklerde nadiren kusma oluşabilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ:

Fenikoller, linkozamidler ve diğer makrolid antibakteriyeller ile antagonizma nedeniyle birlikte uygulanmamalıdır. Fenobarbital ve karaciğer mikrozomal enzimleri tarafından metablize edilen diğer ilaçlarla birlikte uygulanmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER, ANTİDOT:

Aşırı yüksek dozda ve sürede kullanıldığında oluşabilecek klinik tabloya göre septomatik sağaltım yapılmalıdır. Anaflaktik tablo oluşumunda , epinotrin, solunum desteklenmesi için oksijen uygulanması gerekir.

 GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI:

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığır, koyun ve keçiler 28 gün, hindiler 5 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulanmasından sonra 4 gün (8 sağım) süreyle elde edilen süt tüketime sunulmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLARI

Tek tırnaklılarda kullanılmaz. Damar içi yolla uygulanmaz.

 GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

 MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Güneş ışığından korunarak, kutusu içinde, oda ısısında (15-25 °C) muhafaza edilmelidir. Bu şartlarda raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

 TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde 20 ml, 50 ml ve 100 ml.lik Tip II. amber renkli cam şişelerde sunulmuştur.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.