TAYMAVET-200
Etken Maddeler Tilosin (Tylosin)
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Keçi | Kedi | Koyun | Köpek | Sığır
Firma Arma
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Taymavet 200 Enjeksiyonluk Çözeltinin etken maddesi olan Tilosin, Streptomyces fradie kültürlerinden elde
edilen makrolid grubu bir antibiyotiktir. İlaç bakterilerde 50 S ribozomal alt birimine bağlanıp protein sentezini
engelleyerek bakteriyostatik etki gösterir. Tilosin başlıca Gram pozitif bakterilere etkinlik gösterir. Tilosine duyarlı
başlıca bakteriler şunlardır: Mycoplasma sp., Leptospira sp., Spiroketa sp., Erysipelotrix rhusopathie, Haemophilus
pertusii, Morexella bovis, Borrelia anserina, Corynebacterium pyogenes, Clostridium sp., Actinomyces sp., Bacillus
sp., Streptococcus sp., Staphylococcus sp., Fusobacterium necrophorum, Pasteurella sp., Bordetella bronchiseptica,
Treponema hyodysenteria.
Tilosin özellikle Mycoplasma gallisepticum tarafından meydana getirilen enfeksiyonlarda oldukça etkilidir.
Staph.aureus suşları arasında dirençli suşlar oluşabilir.
Nocardia sp., Pseudomonas sp., Chlamydia psittaci, Mycobacterium sp., Enterobacteriaceae, B.fragilis, E.coli,
Klepsiella sp. dirençlidir.
Kas içi yolla keçilere 15 mg/kg dozunda verilen tilosin 2 saat içerisinde 1.5 µg/kg’lık ortalama kan serumu
yoğunluğuna ulaşır. Duyarlı bakteriler üzerinde minimum inhibitör kan yoğunluğu 0.1-0.5 µg/kg dozunda bile
kolayca mikoplazmalara etkiyebilir. Plazma yarı ömrünün de 4-5 saat olduğu saptanmıştır. Emilen Tilosin serbestçe
bütün vücuda dağılır. İdrar ve safra yoluyla atılır. Süte ve yumurtaya önemli yoğunluklarda geçer.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

20, 50 ve 100 ml’lik kahverengi flakonlarda/karton kutuda takdim edilmiştir.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.