TEKNOMAX
Etken Maddeler Amoksisilin (Amoxicillin)
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Oral Çözelti Tozu
Hayvanlar Buzağı | Civciv | Hindi | Kuzu | Oğlak | Tavuk
Firma Teknovet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

TEKNOMAX
Oral Çözelti Tozu
Veteriner Sistemik  Antibakteriyel

BİLEŞİMİ 

Beyaz, kirli-beyaz renkli ince bir toz olan Teknomax Oral Çözelti Tozu 1 gram’ında ; 800 mg Amoksisilin’e  eşdeğer  Amoksisilin  trihidrat   içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Amoksisilin, ampisilin benzeri, yarı-sentetik, geniş spektrumlu bir penisilindir. Bakterisid etkisi diğer penisilinlere oranla özellikle Gram negatif bakteriler üzerinde daha hızlı ve üstündür. Amoksisilin bakterisid etkisini, duyarlı mikroorganizmaların aktif bölünme safhasında, hücre duvarının mukopeptid  biyosentezini inhibe ederek gösterir. Ampisilnin aksine, bakterilerin hücre duvarlarına hızla etkileyerek, sferoplastların erimesine sebep olur. Bakterilerin amoksisiline duyarlılığı şöyledir.

Duyarlı bakteriler ; Beta hemolitik Streptococcus sp’leri de içeren çoğu gram pozitif bakteriler (Strep. agalactiae, S. canis, S. zooepidemicus, S. dysgalactiae, S. suis, S. uberis, Bacillus anthracis, Actinomyces sp., çoğu Corynebacter sp., Erysipelothrix rhusiopathiae, çoğu Listeria monocytogenes)  bazı anaeroblar (Clostridium sp., çoğu Fusobacterium sp., bazı Bacteroides sp.), bazı gram negatif aeroblar (Haemophilus somnus), Borrelia sp., Leptospira sp., Actinobacillus sp., Haemophilus sp., Moraxella sp., Pasteurella sp.,

Orta derecede duyarlılık gösteren bakteriler: Kazanılmış bağışıklık değişmekle birlikte şu bakteriler orta derecede duyarlıdır ; Actinobacillus sp., Borrelia sp., Haemophilus sp., Leptospira sp., Moraxella sp., Pasteurella sp., Proteus sp., Taylorella equigenitalis, Serpulina sp., Campylobacter sp., Enterococci,  Rhodococcus equi, Enterobacteriaceae’da direnç gelişimi yaygındır.

Dirençli bakteriler ; Bacteroides fragilis, Bordetella bronchiseptica, Citrobacter sp., Enterobacter sp., Klebsiella sp., diğer Proteus sp., Pseudomonas  aeroginosa, Serratia sp., Yersinia enterocolitica’dır.

Oral yolla verildiğinde, ampisiline oranla daha fazla emilir ve iki misli  daha yüksek kan yoğunluğu sağlar. Amoksisilin mide asidine dayanıklıdır, tok karnına alınması aktivitesini bozmaz. Amoksisilin yarılanma ömrü ortalama bir saattir. Ağız yolu ile alındıktan sonra hızla emilerek, vücut sıvı ve dokularına hızla dağılır. Beyin ve omurilik sıvısından, ancak meninksler yangılı olduğunda emilir. Vücuttan 6 saat içerisinde değişmeden %60 oranında idrarla atılır. Safra ve dışkıda yüksek konsantrasyonlarda bulunabilir. Enterohepatik siklusa girdiğinden bağırsak ve idrar yolları enfeksiyonlarında  etkisi  maksimum  düzeydedir.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLERİ

Amoksisilin, beta-laktam antibiyotiklere duyarlı veya allerjik olan hayvanlarda değişik allerjik reaksiyonların gelişmesine sebep olabilir. Penisilinlerin en önemli yan etkileri  akut anaflaksi ve kollapstır. Ayrıca daha az şiddette  fakat daha sıklıkla aşırı duyarlılık reaksiyonları (ürtiker, ateş, anjionörotik ödem gibi) görülebilir. Anafilaksi oluşursa epinefrin ve/veya oksijen, İ.V. steroid uygulanmalıdır.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Fenikoller ve tetrasiklinler gibi bakteriostatik ilaçlarla birlikte uygulanmamalıdır. Probenecid, Amoksisilinin tubular sekresyonunu yavaşlatır; eliminasyon yarı ömrünü uzatır. Diüretikler  amoksisilinin atılımını hızlandırdıklarından dolayı antibiyotiğin konsantrasyonunu düşürebilirler. Allopurinal gibi ürük asit sentezi inhibitörleri deri reaksiyonu oluşumu riskini arttırırlar.

HEDEF TÜRLER  İÇİN ÖZEL KLİNİK BİLGİLER / UYARILAR

Amoksisilinin geniş spektrumlu bir antibakteriyel  olması nedeniyle  rumeni fonksiyonel hayvanlarda  kullanılması florayı etkileyebilir. Bu nedenle bu hayvanlarda kullanılmamalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S):Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben eti için yetiştirilen tavuk ve hindiler 7 gün, kuzu, oğlak ve buzağılar 20 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuk ve hindilere uygulanmaz.

KONTRENDİKASYONLARI

Penisilin ve sefalosporinlere alerjisi olan hayvanlarda  kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Aşırı dozlarda gastro-intestinal belirtiler  ve sıvı elektrolit  dengede bozukluklar ortaya çıkabilir. Bu durumda semptomatik tedavi yapılır.

GENEL UYARILAR

Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ  ALMASI GEREKEN  ÖNLEMLER

Sefalosporin ve penisilinlere duyarlılığı olduğu bilinen kişiler ilaçla hiçbir şekilde temas etmemelidir. Duyarlı kişilerin ilaca ağız, deri veya inhalasyon yoluyla maruz kalması sonrası yüz, göz ve dudaklarda şişme, nefes almada zorluk gibi belirtilerin meydana gelmesi halinde acil tıbbi müdahale gerekir. Böyle bir durumda ilaç ve prospektüsü ile doktora başvurunuz. İlaç uygulandıktan sonra eller mutlaka yıkanmalıdır. Deriye veya göze teması halinde deri ve gözler bol su ile yıkanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ 

Kendi ambalajında, ağzı kapalı olarak oda ısısında (15-25°C), nem ve ışıktan koruyarak saklayınız. Raf ömrü, imal tarihinden itibaren 2  yıldır.

KULLANIM  SONU İMHA  VE  HEDEF  OLMAYAN  TÜRLER  İÇİN  UYARILAR

Kullanılan ambalajlar çöp kutusuna atılarak imha edilmelidir. Kaz, ördek gibi perde ayaklılarda, tavşan, kobay, hamster  gibi deney hayvanlarında  ve ergin  atlarda kesinlikle kullanılmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Teknomax Oral Çözelti  Tozu, kutu içerisinde 20 g’lık beyaz renkli polietilen şişelerde; 100 g’lık alüminyum folyo poşetler 10’ar adetlik kutularda  ve kutusuz olarak 500 g, 1 kg, 5 kg ve 15 kg’lık beyaz renkli polietilen kaplarda  satışa sunulmuştur.

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ : 20.07.2007

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO: 05.07.2007 -18/064

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.