TEKNOSÜL
Etken Maddeler Sulfametoksazol | Trimetoprim
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Oral Tablet | Uterus içi Tablet
Hayvanlar Buzağı | İnek | Kısrak | Kuzu | Oğlak
Firma Teknovet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

TEKNOSÜL
Oral/Uterus içi Tablet
Veteriner Sistemik/Uterus içi Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

Açık krem renkli  ortası çentikli olan her Teknosül Tablet; 1000 mg Sülfametoksazol ve 200 mg Trimetoprim içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Sülfametoksazol- trimetoprim karışımı; bakteri ve koksidilerde folik asit sentez zincirinde 1 ve 3 numaralı enzimler olan; dihidropteroat sentetaz ve dihidrofolat redüktaz enzimlerinin etkinliğini engelleyerek sinerjistik etkileşme yaparlar. Bu ilaçlar tek başlarına kullanıldıklarında genellikle bakterinin gelişmesini engellerken karışım halinde ölümüne yol açarlar.

Sülfonamid+trimetoprim kombinasyonlarına başlıca duyarlı bakteriler şunlardır:

-Gram pozitif aeroblar: Staphylococcus aureus, Streptococcus spp., Actimomyces spp., Corynebacterium spp., Listeria monocytogenes, Erysipelothrix rhusiopathie,

-Gram negatif aeroblar: Enterobacteriaceae (E.coli, Salmonella spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Yersinia spp.), Pasteurella spp., Haemophilus spp., Actinobacillus spp., Bordetella spp.,

-Anaeroblar: Bazı Clostridium spp., Bacteroides spp., Fusobacterium spp., Chlamydia spp., Actinomyces spp.,

Orta derecede duyarlı bakteriler ise bazı Mycobacterium spp., bazı Nocardia spp.’dir.

Rickettsia spp., Leptospira spp., Pseudomanas aeroginosa, Mycoplasma spp. dirençli olarak kabul edilir.

Karışım alındıktan sonra iyi emilir ve yaklaşık 4 saat içinde plazmada doruk değere çıkar. Trimetoprim %40-70 oranında, sülfametoksazol ise %60-70 oranında plazma proteinlerine bağlanır. İki madde grubu da vücutta tüm sıvı ve doku kesimlerine dağılır. Vücudu büyük ölçüde idrarla terk ederler.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL UYARILAR

Rumeni gelişmiş hayvanlarda oral yolla kullanılmamalıdır.

Tedavi süresince hayvanların yeterli su alması gerekir. Dehidrasyon ve asidüri durumunda, idrarda sülfanamid kristalleri şekillenebilir.

İSTENMEYEN ETKİLERİ

Hastalarda folik asit noksanlığı halinde sağaltım güvenliği daralır. Aynı zamanda hemopoietik sisteme olumsuz etkileri vardır. Bu durumda trombosit ve alyuvar sayısında azalma ve megablast sayısında artış görülür. Bazı hayvanlarda aşırı duyarlılık reaksiyonları görülür. Tüm türlerde üriner sistemde kristal şekillenmesine neden olabilirler. Bu nedenle şiddetli dehidre hayvanlarda  kullanımı esnasında bu husus göz önüne alınmalıdır. Böbreklere yönelik etkileri hafifletmek için hastanın hidrasyonunun sağlıklı olması sağlanmalı, gerekli hallerde idrarın  alkalileştirilmesi yoluna başvurulmalıdır. Homeopatik sistem ve böbrekler üzerine toksik etkileri vardır. Yeni doğan hayvanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Uzun süreli kullanımları hepatoksisiteye ve hipotiroidizme yol açabilir. Sülfonamidler kanama eğilimini artırdığından dolayı tedavi vitamin K ile  tedavi desteklenmelidir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

İşeticilerle birlikte veya hemen sonrasında kullanılmamalıdır. Timetoprim furosemid ile geçimsizdir.  Ayrıca methenaminler ve antasitlerle birlikte kullanılmaz. Para-aminobenzoit asit ( PABA ) ve  yapılarında PABA çekirdeği bulunan prokain, benzokain, butokain gibi yerel anestezikler ile prokain penisilin G sülfanamid grubundan olan sülfametaksazol ile antagonistik etkilidir. Nikotinamid, folik asit, kolin gibi B vitaminleri ile bunların ön maddeleri olan glutamik asit ve metiyonin gibi amino asitler, pürinler, timidin ve serin de sülfanamidlerle antagonistik etki oluşturabilir. Potasyum tuzlarıyla da beraber kullanılmamalıdır. 

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

Kediler dışındaki bütün hayvan türlerindeki sağaltım dozlarının 10 katından daha yüksek miktarlarda bile verildiklerinde, akut zehirlenme sakıncası yaratmadıkları belirlenmiştir. Hayvan türlerinde sülfonamidlerin akut toksik etkileri çoğunlukla soyut  ölçülerde kaldığı için, dikkat çekici olmazlar. 

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI :

İlaç kalıntı arınma süresi (İ.K.A.S.) ; Oral kullanımda buzağı, kuzu ve oğlaklar, uterus içi kullanımda inekler  tedavi süresince ve son ilaç kullanımını takiben 14 gün süreyle kesime sevk edilemez.

Tedavi süresince ve son ilaç kullanımını takiben 10 gün süreyle elde edilen inek sütü insan gıdası olarak tüketime sunulmamalıdır.

KONTRENDİKASYONLARI

Bu ilaçlara duyarlılığı olanlar, şiddetli karaciğer hasarı ve böbrek yetmezliği olan hayvanlarda kullanılmaz. Kardiak aritmi olan atlarda ve kedilerde kullanılmaz.

GENEL UYARILAR

Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız.  Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız  Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Kullanılan ambalajlar çöp kutusuna atılarak imha edilmelidir.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

Kutusu içerisinde serin ve kuru yerlerde saklayınız. İmal tarihinden itibaren raf ömrü 3 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Kutu içerisinde 10 ve 20  tabletlik alüminyum folyo kaplı pvc blister ambalajlarda sunulmaktadır.

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ: 17.06.2004

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO: 31.12.2003 – 13 / 036

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.