TEKNOVET ATROPİN
Etken Maddeler Atropin Sülfat
Farmasötik Grup Antikolinerjik
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar At | Buzağı | Dana | Keçi | Kedi | Köpek | Koyun | Kuzu | Oğlak | Sığır
Firma Teknovet
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

TEKNOVET ATROPİN
Enjeksiyonluk Çözelti
Antikolinerjik

BİLEŞİMİ

Berrak, renksiz steril bir çözelti olan Teknovet Atropin Enjeksiyonluk Çözelti her ml’sinde 2 mg Atropin sülfat  içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Teknovet  Atropin Enjeksiyonluk Çözelti’nin etkin maddesi olan Atropin sülfat, Atropa belladonna’dan elde edilen veya sentetik olarak hazırlanan, belladon alkoloidleri adı verilen gruptan antikolinerjik (parasempatolitik) etkili bir maddedir. Otonom sinir sisteminde kolinerjik sinirlerin postgangliyonik uçlarında asetilkolin etkinliğini durdurur. Asetilkolinin effektör hücrelerdeki muskarinik reseptörlere bağlanmasını engeller. Böylece Asetilkolinin muskarinik etkilerini ortadan kaldırır. Atropinin antikolinerjik etkisi vücutta farklı şekillerde ortaya çıkar.

Göz: Atropin, irisin sfinkter kası üzerindeki kolinerjik büzücü etkiyi baskılayarak gözde midriyazis ve uyum bozukluğu  (akkomodasyon felci) oluşturur.

Kalp - damar sistemi: Atropin, bulbustaki vagus merkezini uyararak oluşturduğu kısa bir bradikardi döneminin ardından, vagus uyarılarını azaltarak kalp vurum sayısını artırır ve nabız sayısı artar. Damar çeperlerinin pek çoğunun parasempatik innervasyona sahip olmamasından dolayı, atropinin damarlar ve kan basıncı üzerinde belirgin  bir etkisi yoktur.

Salgı ve ter bezleri: Atropin, salgı ve ter bezlerinin salgısını azaltır veya durdurur. Bu etki deri ve mukozalarda kurumaya yol açar. Aynı şekilde soluk borusu ve bronş mukozasında bulunan salgı bezlerinin fonksiyonlarını inhibe eder. Solunum yolları mukozasının salgısını azaltır ve bronşları genişletir. Mide asit salgısı üzerinde ise çok az etkilidir. Pankreas, barsak mukozası bezleri, safra salgısı ve süt üretimi daha çok hormonal mekanizmaların kontrolü altında olduğundan atropin tarafından etkilenmez.

Düz kaslı yapılar: Atropinin etkisiyle peristaltik hareketlerin sıklığı ve genliği, yüzeysel kasların tonusu azalır. Sfinkter kaslarının ise gevşemesi zorlaşır. Tüm bu etkiler sonucu  mide ve barsak içeriğinin geçişi yavaşlar. Mide ve barsakların atonik durumlarında ise uyarıcı nitelikte bir etki görülür. Böylece spastik tıkanmalarda olduğu gibi, atoniklerde de etki göstererek fizyolojik bir tonus düzelmesi sağlar. Atropinin tonus ve motiliteyi artırıcı etkisi spazmlı kaslarda daha belirgindir. Bu özellikleri sayesinde spazm çözücü olarak kullanılır.

Atropinin etkisiyle idrar kesesi, uterus ve dalak düz kasları gevşer, spazmik kasılmalar önlenir. Uygun dozlarda üreterlerin tonus ve hareketlerini azaltır, böbrek pelvisini ve üreterleri genişletir.

Teknovet  Atropin  Enjeksiyonluk   Çözelti kas içi uygulama yerinden kolay emilir, düzenli ve hızlı bir şekilde tüm vücuda yayılır. Kan - beyin  bariyerini ve plasentayı geçer. Karaciğerde kısmen tropin ve tropik asite hidrolize olur.  Atropinin yarı ömrü 2.5 saat civarındadır. Uygulanan dozun yaklaşık %60’ı değişmemiş halde, geri kalanı da hidrolize ve konjuge olmuş ürünler halinde idrarla atılır. Az oranda da süt ve diğer atılma yolları ile atılır.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN  ÖZEL UYARILAR

Antikolinerjik amaçla uygulama yapılırken her hayvan  türü için özel olan doz ayarına ve uygulamanın deri altı yolla yapılmasına özellikle dikkat edilmelidir. Tavsiye edilen dozlar aşılmamalıdır. Damar içi enjeksiyon vücut ısısında ve  yavaş yapılmalıdır. Atlarda intestinal motilitenin azaldığı göz önünde tutulmalıdır. Sığırlarda uzun süreli iştahsızlık ve rumen durgunluğu görüldüğünden preanestezik olarak önerilmez. Organik fosforlu insektisitlerle zehirlenmelerde  uygulama yapılacak  miktarın dörtte biri hızlı bir şekilde damar içi, kalan kısmı ise hayvanın durumu kontrol edilerek atropinizasyon (pupillada genişleme, salivasyonun durması, nabızda hızlanma vs.) görülene kadar  damar içi ya da deri altı yolla, yavaş yavaş verilir. Hayvanın  durumuna göre 3 - 6 saat aralıklarla birkaç gün daha uygulamaya devam edilir.

İSTENMEYEN / YAN ETKİLERİ

Bulanık görme, uyuşukluk, mukozalarda kuruma (deri ve ağız kuruluğu), üriner retensiyon, taşikardi gibi yan etkiler, çeşitli derecelerde görülebilir. Gastrointestinal kanalda motilite ve sekresyonların yavaşlaması nedeniyle  konstipasyon meydana gelebilir. Sekresyonların zayıflaması nedeniyle  yutma güçlüğü görülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Parasempatomimetikler (kolin esterleri, kolinerjik etkili alkoloidler, asetil kolin esteraz inhibitörleri gibi)  ile  bir arada kullanıldığında birbirinin etkisini antagonize ederler. Atropin, mide-barsak motilitesini azaltacağından diğer ilaçların emilimini etkileyebilir.  Asepromazin, klorpromazin, heparin ve metoheksital sodyum ile geçimsizdir.

HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

Kanatlılar için kontrendikedir.

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT

Doz aşımında antikolinerjik etkinin  derecesine bağlı olarak, çeşitli  seviyelerde  ağız ve deri kuruluğu, deri kızarıklığı, taşikardi, midriyazis, ter bezlerine sahip hayvanlarda yüksek ateş, eksitasyon, koma hali ve ölüm görülebilir. Atropin sülfat  yüksek dozlarda zehirli olduğundan önerilen dozlara ve veriliş  yollarına uyulmasına özen gösterilmelidir. Atropin ile doz aşımı ve zehirlenmelerde arekolin, pilokarpin ve neostigmin gibi parasempatomimetikler kullanılmalı, hayvan ılık tutulmalı, ilaç oral yolla alınmışsa hayvan kusturulmalıdır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI

İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S): Et ve süt için sıfır (0) gündür.

KONTRENDİKASYONLARI

Konjestif  kalp yetmezliği, glokom, kornea ülseri, taşikardi, intestinal motilite düşüklüğü ve tıkanıklık (pilorik obstrüksiyon) olgularında kullanılmamalıdır.

Gebelikte kullanım: Gebelikle ilgili yeterli çalışma bulunmadığından dolayı gebelikte kullanımı önerilmez.

GENEL UYARILAR

Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Atropin önemli farmakolojik etkileri olan zehirli bir alkaloiddir. Bu sebeple dikkatli kullanılmalı, yanlışlıkla enjeksiyon halinde prospektüs ve ilaçla birlikte hekime başvurulmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI  VE RAF ÖMRÜ 

Kendi ambalajında, oda sıcaklığında  (15-25 °C), ışıktan koruyarak saklayınız. Raf ömrü, imal tarihinden itibaren 2  yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Teknovet  Atropin  Enjeksiyonluk Çözelti; kutu içerisinde  20 ml, 50 ml, 100 ml  ve  250 ml’lik  amber renkli  cam  flakonlarda satışa sunulmuştur.

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ : 16.06.2010

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZİN TARİHİ VE NO: 16.06.2010 - 22 / 101

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.