TERRAMYCİN-FİSH %75.5
Etken Maddeler Oksitetrasiklin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil
Hayvanlar Balık
Firma Zoetis
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

FORMÜLASYONU

Terramycin-Fish Oral çözelti tozu, her bir gramında 755 mg Oksiteterasiklin hidroklorür içeren sarı renkli, suda eriyen bir tozdur.

ENDİKASYONLARI

Terramycin-Fish, balık çözeltisi için veteriner ilaçlı premiks/oral toz kültür balıkçılığı ile yetiştirilen tatlı ve tuzlu su balık türlerinde aşağıdaki hastalıkların tedavisi amacıyla kullanılır.

Aeromonas salmonicida subsp. Salmonicida'nın neden olduğu Frunkulosis,
Aeromonas liquefaciens, A. Hidrophila, A. Sorbia'nın neden olduğu bakteriyel hemorajik septisemi,
Pseudomonas sp.'nın neden olduğu Bakteriyel septisemi,
Yersinia ruckeri'nin neden olduğu Yersiniosis (Kızıl Ağız Hastalığı=ERM),
Photobacterium damsela subsp. piscisida'ın neden olduğu Pasteurellosis (Pseudotüberkülosis),
Vibrio anguillarum, Vibrio vulnificus, Vibrio alginolyticus gibi Vibrio türlerinin neden olduğu Vibriosis (Kızıl Hastalığı),
Vibrio salmonicida'nın neden olduğu Soğuk Su Vibriosisi,
Flavobacterium psychrophilum'un neden olduğu Soğuk Su Hastalığı (Rainbow trout fry sendrom=RTFS, Bakteriyel Cold Water Diseases=BCWD),
Flexibacter sp., Cytophaga sp. ve Tenacibaculum maritimum'un neden olduğu Bakteriyel Solungaç Hastalığı, Bakteriyel Yüzgeç Hastalığı,
Lactobacillus piscicola'nın neden olduğu yalancı Böbrek Hastalığı (pseudo-kidney disease).

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; yeme karıştırılarak oral yolla uygulanır. Oksitetrasiklinin balıklar için farmakolojik dozu 75 mg/kg canlı ağırlık/gün'dür.

Pratik doz; 1 g Terramycin-Fish balık tedavisi için veteriner ilaçlı premiks/oral 10 kg. vücut ağırlığı olarak uygulanır. Tedavi süresi en az 10 gündür. İlaç yem karıştırılarak verilir. İlaçlı yeme karıştırmak için taşıyıcı olarak balık yağı, soya yağı ya da diğer uygun mineral yağlar kullanılır. Her 100 kg. yem için 40 °C'deki taşıyıcı yağdan 2-3 litre kullanılması uygundur. Terramycin-Fish taşıyıcı yağ ile iyice karıştırıldıktan sonra yem üzerine püskürtülmek suretiyle yem bulaştırılır. İlaçlı yem tekrar karıştırılır ve en kısa sürede balıklara yedirilir. İlaçlı yemin günlük olarak hazırlanması önerilir. Tedaviye başlamadan önce balıklar 12-24 saat aç bırakılmalıdır.

UYARILAR

Yüksek dozlarda uygulanan oksitetrasiklin, özellikle böbrek yetmezliği olan hayvanlarda antianabolik etki göstererek, hepatotoksisiteye yol açabilir. Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hayvanlara uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

Uygulama yapıldıktan sonra eller yıkanmalıdır. İlaca duyarlılığı olanlar ilaca temas etmemelidir.

Kullanmadan önce ve beklenmeyen etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

Kullanılan ambalajlar çevre ve ekosisteme zarar vermeyecek şekilde yakılarak imha edilir.

YASAL ARINMA SÜRESİ

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra günlük su ısılarının toplamı 500 "C'ye ulaşıncaya kadar balıklar insan tüketimi için hasad edilmemelidir. (İlaç kalıntı arınma süresi balık eti için 500 °C/gün'dür.)

AMBALAJ ŞEKLİ

5 kg'lık plastik kovalarda sunulmaktadır.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Kuru ve serin bir ortamda, 30°C'nin altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 18 aydır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.