TERRAMYCİN MERHEM
Etken Maddeler Oksitetrasiklin
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Deri Merhemi
Hayvanlar At | Kedi | Köpek | Sığır
Firma Zoetis
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

FORMULASYONU

Her gr'da; Oksitetrasiklin klorhidrat 5 mg Polimiksin B 10.000 ünite

ENDIKASYONLARI

Terramycin deri merhemi, oksitetrasikline ve polymyxin B'ye duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu ya da katıldığı pyoderma, enfekte yaralar ve yanıklar gibi topikal enfeksiyonların tedavi ve kontrolünde endikedir. Bu kapsamda; Sığırlarda; şap hastalığında oluşan lezyonlarda, boynuz kesilmesi ve kastrasyon gibi operasyonlardan sonra ve ayak çürüğü ve meme başı çatlaklarının tedavisinde, Koyunlarda; piyeten'in ve yara enfeksiyonlarının tedavisinde, Atlarda; koşum takımlarının sürtünmesinden kaynaklanan yaralanmalarda, kastrasyon sonrası ve göz enfeksiyonlarının tedavisinde,

Kedi ve köpeklerde; operasyon yaralarında ve dış kulak ve göz enfeksiyonlarında kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Terramycin deri merhemi sadece deri üzerine topikal olarak uygulanır. Uygulama öncesi yara kuru ve steril bir pamukla dikkatlice temizlenir. Açık yaralar su veya kuvvetli antiseptik solüsyonlar ile temizlenmemelidir. Terramycin deri merhemi yaraya ve yaranın kenarlarına günde birkaç defa uygulanır.

UYARILAR

Diğer antibiyotiklerle tedavide olduğu gibi, Terramycin deri merhemi ile tedavi sırasında mantarlar gibi duyarlı olmayan mikroorganizmalara bağlı enfeksiyonlar ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda tedavi durdurularak gerekli önlemler alınmalıdır.

Uygulama sonrası oksitetrasiklin ve polimyxin B'ye karşı kontakt dermatltls gibi bireysel allerjik reaksiyonlar meydana gelebilir. Böyle bir durumda tedaviye son verilmelidir.

YASAL ARINMA SÜRESİ

Et ve süt için "0" sıfır gündür.

AMBALAJ ŞEKLİ

20 gr'lık tüplerde sunulmaktadır.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

İmal tarihinden itibaren 60 aydır.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.