THERACEF T
Etken Maddeler Seftiofur (Ceftiofur Sodium)
Farmasötik Grup Antibakteriyel
Farmasötik Şekil Enjektabl Çözelti
Hayvanlar Sığır
Firma Biovita
Kullanım Sahası, Endikasyonlar, Kullanım Şekli ve Dozu Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.
Prospektüs

THERACEF T
Enjeksiyonluk Çözelti Tozu ve Çözücüsü/ Veteriner Sistemik Antibakteriyel
Sadece hayvan sağlığında kullanılır.

BİLEŞİMİ

1 g seftiofura eşdeğer seftiofur sodyum tozu içeren şeffaf flakon 20 ml enjeksiyonluk su içeren şeffaf flakon ve 4 g seftiofura eşdeğer seftiofur sodyum tozu içeren şeffaf flakon 80 ml enjeksiyonluk su ile birlikte satışa sunulmuştur. Süspansiyon halindeki ürünün beher ml’si 50 mg seftiofura eşdeğer miktarda seftiofur sodyum içerir.

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLARI

Sığırlarda; Pasteurella haemolytica, Pasteurella multocida ve Haemophilus somnus başta olmak üzere, seftiofura duyarlı bakterilerin oluşturduğu solunum sistemi enfeksiyonlarının, atlarda; ise Streptococcus zooepidemicus’un sebep olduğu solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisi amacıyla kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Çözelti haline getirilmiş Theracef T’nin farmakolojik dozu: Sığırlar için 1 mg/kg canlı ağırlık./gün, atlar için ise 2 mg/kg canlı ağırlık / gündür.  Sadece derin kas içi yolla uygulanmalıdır. Sığırlarda uygulamaya 3 gün devam edilir, sonuç alınamadığı takdirde, tedavi 2 gün daha uzatılmalıdır. Atlarda ise, semptomlar kaybolduktan sonra 2 uygulama daha yapılmalıdır. Atlarda tedavi süresi 10 günü aşmamalıdır. Pratik dozu: Sığırlar için 1 ml/50 kg canlı ağırlık / gün, atlar için 2 ml/50 kg canlı ağırlık / gündür.

GEBELİKTE KULLANIM

Sefalosporinlerin plasentayı geçtikleri bilinmektedir, ancak gebe fare ve ratlarda yapılan çalışmalarda fötusta herhangi bir teratojenik etkiye rastlanmamıştır. Gebe sığır ve atlarda spesifik çalışma yapılmamıştır.

GIDALARDA İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç Kalıntı Arınma Süresı (i.k.a.s); Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 7 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Süt veren ineklerde sütte ilaç kalıntı arınma süresi, “0” (sıfır) gündür.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

1 gram seftiofur toz (seftiofur Na şeklinde) içeren flakon (20 ml enjeksiyonluk su ile birlikte), 4 gram seftiofur toz (seftiofur Na şeklinde) içeren flakon (80 ml enjeksiyonluk su ile birlikte) karton kutu içinde satışa sunulmuştur.

Yorumlar (0)
Bu bölümü görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için lütfen tıklayınız.